Спорт

Значај и улога

СПОРТ – ЗНАЧАЈ И УЛОГА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. Има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Посебно је вредан за савремени свет који се брзо мења и који карактерише тежња да се створе здрави и квалитетни услови живота. Путем спорта грађани Општине Власотинце могу овладати следећим вештинама и вредностима:сарадња, комуникативност, поштовање правила, поштовање других, способност решавања проблема, поштење (фер-плеј), заједничко коришћење, самопоуздање, смелост, искреност, самопоштовање, толеранција, тимска игра, дисциплина, поверење, способност прилагођавања, способност руковођења, како победити/изгубити, како прихватити конкуренцију, вредновање труда, самосвест, постављање сопствених циљева, социјализација, солидарност.
Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно друштвено благо. Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских  циљева развоја људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација.Посебно је вредан за савремени свет који се брзо мења и који се, с једне стране, карактерише повећањем слободног времена, а с друге, урбанизацијом и сталним технолошким развојем који теже да одвоје човека од његове природне средине.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Општине Власотинце без обзира на друштвени друштвени статус, верску и сексуалну припадност, или било који други вид опредељености. Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе, и целокупан народ.
Последњих година у свету и код нас у систему спорта све већа пажња се поклања констуисању што оптималнијег модела функционисања управљања, с обзиром да се још увек управљање базира на интиутивним и традиционалним искуствима, али уз веће уважавање и континуирану примену научних сазнања, као и кобернетичког мишљења у управљању.
Бављење спортом може ојачати децу и омладину, не само са аспекта физичког здравља, већ и када је реч о психо-социјалним развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим тога, бављење спортом представља важно средство превенције  ризичних понашања младих, попут пушења, злаупотребе алкохола и дрога, и младалачке деликвенције. Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, недостатак самодисциплине и досада.
На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети промоцији здравља и превенцији хроничних заразних болести, развоју образовања деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена, може постићи инклузију и благостање особа са инвалидитетом, и бити важан фактор у превенцији конфликта и изградњи мира.

Спортски савез

Спортски савез општине Власотинце је самостална, неполитична и непрофитна спортска асоцијација гранских струковних савеза, спортских друштава и спортских организација на територији општине Власотинце, добровољно удружених ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса у области спорта. Окупља 27 спортских организација са територије општине Власотинце од којих 1 општинских гранских спортских савеза и 26 спортских удружења са преко 1300 активних спортиста. Спортски савез општине Власотинце члан је Спортског савеза Србије.Спортски савез општине Власотинцесвојим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Власотинце кроз повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања,толеранције и одговорности кроз бављење спортом.Спортски савез општине Власотинце обавља пословe којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта особа са посебним потребама и спорта инвалидних лица.Активно учествује у организацији и реализацији свих  спортских догађаја од значаја за унапређење квантитета и квалитета спорта у општини Власотинце чинећи доступним све спортске догађаје грађанима Власотинца.Спортски савез општине Власотинце прераста у модерну територијалну спортску организацију која је сервис свих спортских организација чланова савеза и заједно са општинском управом Власотинце омогућава континуирани развој спорта кроз промоцију спорта, реализацију спортских манифетсација и  квалитетно искоришћење спортских капацитета чиме ће се створити услови за омасовљење спорта, организацију републичких и међународних спортских манифестација. 

СПОРТОВИ У ОКВИРУ СПОРТСКОГ САВЕЗА
У складу са Правилником о спортским гранама у Републици Србији , у оквиру  Спортског савеза општине Власотинце постоје следећи спортови:

Oлимпијски спортови

Неолимпијски спортови ( Sport Acord)

 • Атлетика
 • Бокс
 • Кошарка
 • Одбојка
 • Рукомет
 • Стони тенис
 • Фудбал
 • Џудо
 • Гимнастика
 • Дизање тегова
 • Карате
 • Кик бокс
 • Шах
Чланство
По подацима Спортског савеза Општине Власотинце број мушкараца чланова спортских клубова је 1025 ( 80,1 %), а жена 256 ( 19,9 %). Број мушкараца председника клубова је 26, а жена 0. Укупан број регистрованих спортиста 858 је , од којих је регистрованих жена спортиста 145 или 16,9 %. Табела : приказ броја регистрованих чланова спортских организација општине Власотинце (на основу пола)
Редни број. Назив клуба број мушкараца број жена председник
м ж
1. АК „Власотинце“ 11 10 Х  
2. БК „Арена“ 25 0 Х  
3. ФК „Власина“ 112 0 Х  
4. ФК „Младост“ Батуловце 33 0 Х  
5. ФК „Полет“ Стајковце 15 0 Х  
6. ФК „Будућност“ Орашје 70 0 Х  
7. ФК „Јединство“ Шишава 27 0 Х  
8. ФК „Градац“ Конопница 24 0 Х  
9. ФК „Ударник“ Јаковљево 0 0 Х  
10. ФК „Морава“ Гложане 28 0 Х  
11. ФК “МСК“ Манастириште 0 0 Х  
12. ОФК „Прогрес“ Ладовица 31 0 Х  
13. С.У. „Покрет“ 3 6 Х  
14. ОРК „Власотинце“ 54 0 Х  
15. ОКК „Власотинце“ 71 0 Х  
16. ОК „Власина“ 0 44 Х  
17. БКБК „Велибор“ 15 6 Х  
18. КДТ „Власина“ 40 0 Х  
19. KK „Власотинце“ 37 28 Х  
20. КК „Шото кан“ 26 20 Х  
21. КЕС „Власина“ 10 0 Х  
22. СТК „Росуља“ 7 0 Х  
23. ЖРК „Власотинце“ 0 18 Х  
24. ШК „Власотинце“ 44 0 Х  
25. ЖФК „Росуља“ 0 19 Х  
26. КБК „Власотинце“ 30 0 Х  
  УКУПНО 713 151 26  
              Табела: Приказ чланова спортских организација Општине Власотинце по спортовима
  мушкарци жене
 ОДБОЈКА 0 44
ФУДБАЛ 340 19
 РУКОМЕТ 54 18
КОШАРКА 71 0
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 133 54
ОСТАЛО 115 16
    Највећи број спортиста се бави фудбалом, рукометом и борилачким спортовима и у овим спортовима мушкарци су значајно бројнији, док су жене бројније у спортовима као што је одбојка, аеробик, фитнес и плес, а велики  број жена се бави и борилачким спортовима.   УКУПАН БРОЈ СПОРТИСТА:
ВЕТЕРАНИ СЕНИОРИ ЈУНИОРИ КАДЕТИ ПИОНИРИ МЛАЂИ ПИОНИРИ
/ 856 213 287 258 54
   УКУПАН БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ СПОРТИСТА:
ВЕТЕРАНИ СЕНИОРИ ЈУНИОРИ КАДЕТИ ПИОНИРИ МЛАЂИ ПИОНИРИ
/ 309 126 121 130 27
Спортски објекти

Спортско рекреативни центар „ВЛАСИНА“ се налази у Власотинцу, градићу на југоистоку Србије. 
СРЦ „ВЛАСИНА“ Власотинце основан је од стране СО-е Власотинце и уписан од стране Трговинског суда у Лесковцу као Установа Спортско-рекреативни центар „Власина“ Власотинце са седиштем у ул. Бранислава Нушића бб. Делатност Спортско-рекреативног центра је делатност спортских арена и стадиона. Динамика спортско-рекреативне и културно-забавне делатности је одређена стратегијом подизања општег спортског и културног нивоа грађана, сходно интеросовањима, али узимајући у обзир промоцију правих вредности и покретања оригиналних и озбиљних идеја.
Имајући у виду географски положај Власотинца, близина Власинског језера 50км, удаљеност од ауто-пута Ниш-Врање 9км, може се рећи да је Спортско Рекреативни Центар „ВЛАСИНА“ прави избор за припреме спортских екипа, рекреацију и одмор.

ОБЈЕКТИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ

ПОКРИВЕНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Хала спортова
Теретана 
Сале за стони тенис

ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Градски стадион
Терени за мале спортове
Терен за одбојку на песку
Мини пич терен

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Канцеларијски простор
Пословна зграда на Градском стадиону.