Prijava kvara na javnoj rasveti

U OKVIRU PROJEKTA  JAVNO-PRIVATNOG  PARTNERSTVA  ZA VRŠENJE USLUGA REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANJA JAVNOG OSVETLJENJA U OPŠTINI   VLASOTINCE, IZVRŠENA  JE  ZAMENA  ENERGETSKI  NEEFIKASNIH  SVETILJKI  NOVIM  LED SVETILJKAMA. SVAKA  SVETILJKA  JE  OBELEŽENA …