POZIV NA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA

POZIV NA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA

povodom izrade Nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu 2019 – 2020. godine Republika Srbija je članica međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu[1]. Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine…