Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Будимо у контакту
Јавне расправе
Одговори
Будимо у контакту

Било да имате питање, коментар, сугестију или било какав проблем који је у оквиру надлежности Општине, пошаљите нам своју поруку и потрудићемо се да вам одговоримо у најкраћем року. Уколико ваш проблем излази из оквира наших овлашћења, проследићемо поруку надлежном органу или институцији.

Јавне расправе

Статутом се уређују нарочито: права и дужности јединице локалне самоуправе и начин њиховог остваривања, број одборника  скупштине јединице локалне самоуправе, организација и рад органа и служби, одређивање органа овлашћеног за покретање поступака пред  Уставним, односно Управним судом, начин управљања грађана пословима из надлежности јединице локалне самоуправе, услови за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење обавезног поступка јавне расправе приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких планова, као и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или захтева једне трећине одборника, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, службена употреба језика и писама националних мањина, у складу са законом и друга питања од значаја за јединицу локалне самоуправе.Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2019. годину


Заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке  о локалним комуналним таксама доставити …
Прочитај више

Предлог Одлуке о буџету општине Власотинце за 2019. годину


Заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке о буџету доставити у писменој …
Прочитај више

Обавештење о спровођењу јавне расправе о Статуту општине Власотинце


На основу члана 36. став 4. Закона о локалној самоуправи (“Службни гласник РС” број 120/07, …
Прочитај више

Одговори

Одговори