Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Излагање на рани јавни увид ПДР за комплекс “АГРО-МИКС” Гложане

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  20.07.2023. године, па закључно са 03.08.2023. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр. 44, III спрат, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за План детаљне регулације а комплекс "АГРО-МИКС" Гложане,...

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године припрема се у складу са Одлуком о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године („Службени гласник РСˮ, број 48/19). Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину бићe саставни део ППРС у складу са Одлуком о...

Записник са састанка са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима

КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА за План детаљне регулације за Радне зоне Стајковце 1, Радне зоне Стајковце 2, Радне зоне Гложане 1 и Радне зоне Гложане 2 Састанак је одржан дана, 17.10.2019. године у Општини Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, Велика скупштинска сала са почетком у 13 часова. Преузми документ >>>

Излагање на рани јавни увид ПДР Стајковце 1 и 2 и Гложане 1 и 2

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  09.10.2019. године, па закључно са 23.10.2019. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр. 44, III спрат, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за  за План детаљне регулације Радне зоне Стајковце...