Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

У оквиру активности у области развоја инфраструктуре локалне самоуправе, Министарство за државну управу и локалну самоуправу је почетком 2008. године иницирало и спровело анализу постојећег стања приступа основном документу за градњу – генералном плану насеља у општинама Власотинце, Лебане и Прокупље и граду Лесковцу. Том приликом установљено је да су основне информације о могућностима градње на одређеној локацији (као што су намена површина дозвољене спратности по блоковима, инфраструктурна опремљеност, бруто грађевинске површине и сл.) доступне само запосленима у надлежним општинским службама, на чијим су рачунарима похрањени подаци. Како би се свим лицима заинтересованим за градњу на одређеној локацији омогућило да, независно од надлежних служби, електронски прибаве основне ажурне податке из генералног плана насеља, стручњаци у Министарству развили су пројекат под називом „Генерални план насеља на wеб-у (за насеља: Власотинце, Лебане, Лесковац и Прокупље)“.Циљ реализације једног овако захтевног пилот пројекта јесте да се успостави ефикасни и јединствени приступ грађана просторно планској документацији, са једне, и допринесе осавремењивању општинских/градске управе кроз оспособљавање кадра за рад у географским информационим системима (ГИС), са друге стране.Имајући у виду недовољно познавање концепта ГИС у широј јавности, у наставку наводимо неколико основних појашњења:

ШТА ЈЕ ГИС?
ГИС је технологија намењена управљању просторно оријентисаним подацима;

ГИС је рачунарски систем намењен прикупљању, обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању просторно оријентисаних информација; (дефиниција компаније ЕСРИ, на чијој технологији је ГИС и базиран)

ГИС представља скуп графичких и алфанумеричких података организован тако да омогућава потпуно синхрону везу између описаних и графичких података о просторним објектима и приступ сваком елементу објекта сваког момента, како из алфанумеричке тако и графичке базе података.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ГИС?
Подаци о простору смештају се у форми дигиталних карата, представљених као низ различитих тематских слојева. Сликовито – као када бисмо преклопили низ класичних планова нацртаних на провидним фолијама, при чему сваки од њих садржи само одређене врсте информација (нпр. пут, водоводну мрежу, електро мрежу, гасна мрежу, канализациона мрежу, итд.). Наиме, свакој информацији којој се може придружити координата припада низ података који су смештени у табели.

Генерални план Власотинца 2020

ШТА ЈЕ ГИС?
ГИС је технологија намењена управљању просторно оријентисаним подацима;

ГИС је рачунарски систем намењен прикупљању, обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању просторно оријентисаних информација; (дефиниција компаније ЕСРИ, на чијој технологији је ГИС и базиран)

ГИС представља скуп графичких и алфанумеричких података организован тако да омогућава потпуно синхрону везу између описаних и графичких података о просторним објектима и приступ сваком елементу објекта сваког момента, како из алфанумеричке тако и графичке базе података.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ГИС?
Подаци о простору смештају се у форми дигиталних карата, представљених као низ различитих тематских слојева. Сликовито – као када бисмо преклопили низ класичних планова нацртаних на провидним фолијама, при чему сваки од њих садржи само одређене врсте информација (нпр. пут, водоводну мрежу, електро мрежу, гасна мрежу, канализациона мрежу, итд.). Наиме, свакој информацији којој се може придружити координата припада низ података који су смештени у табели.

Измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс “ЦИГЛАНА МЛАДОСТ”

Изменом и допуном Плана детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој, унапређење планиране зоне у обухвату …

План детаљне регулације “HSV” Батуловце

Планом детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој, претварање пољопривредног земљишта у грађевинско и унапређење планиране …

План детаљне регулације за индустријску зону, део Слатина

Успостављањем Индустријске зоне ојачаће се капацитети локалне администрације за побољшање пословног окружења и услуга. Омогућиће се лакше и …