Industrijska zona

Industrijska zona

Industrijska zona se odnosi na isparcelisano građevinsko zemljište opremljeno neophodnom komunalnom infrastrukturom, uključujući unutrašnju mrežu puteva, snabdevanje vodom, kanalizacijom, strujom i telekomunikacijama. Industrijska zona Vlasotince smeštena je na zapadom obodu opštine i generalno gravitira ka regionalnom putu Vlasotince-Leskovac. Veličina industrijske zone prema Master urbanističkom planu Vlasotinca iznosi 57 ha, sa mogućnošću proširenja na 82 ha. Planom detaljne regulacije industrijske zone Vlasotince obuhvaćena je regulacija prostora na površini od 42.24 ha u okviru devet blokova. Zona obuhvata postojeće poslovno-proizvodne kapacitete i zemljište namenjeno za izgradnju novih kapaciteta, koje svojim funkcionisanjem neće imati negativnih uticaja na neposredno i šire okruženje. U okviru plana definisane su lokacije za "greenfield" i "browfield" investicije. Komunalno infrastrukturna opremljenost industrijske zone iznosi 32% (18 ha). Na prostoru industrijske zone trenutno se nalazi 13 domaćih i stranih kompanija, motel, mali broj stambenih objekata, benzinska stanica i objekat elektroprivrede. procenjeni broj raspoloživih radnika (tehnički kvalifikovanih) za ovu zonu iznosi do 250 radnika po hektaru. Opština Vlasotince nudi svim potencijalnim investitorima potpuno opremljeno zemljište sa uređenom infrastrukturom, vodovodom, kanalizacijom, električnom mrežom i saobraćajnicama u industrijskoj zoni.

Površina:57 ha
Udaljenost:5 km od auto-puta E-75 (koridor 10), neposredno uz državni put IB reda broj 39. (M-9).
Vlasnički status:90% privatno vlasništvo i 10% državno vlasništvo.
Poslovni odnos:Kupovina; Iznajmljivanje; Javno privatno partnerstvo.
Sadržaj zone:Proizvodni objekti i lokacije za izgradnju.
Dozvoljena spratnost:P + 3
Namena zone:Proizvodne delatnosti; Poslovno-komercijalne delatnosti; Uslužne delatnosti; Turističko rekreativne delatnosti.
Uređenje zone

S obzirom na očekivanu ali vremenski neizvesnu transformaciju postojećih privrednih preduzeća, buduću orijentaciju na male proizvodne pogone kao dominantne i uočenu tendenciju da se linearno uz postojeće saobraćajnice spontano formiraju privredni kompleksi, Prostornim planom opštine i Planom generalne regulacije planirano je povećanje postojeće industrijske zone i površina za privrednu delatnost. Za potencijalne investitore, Opština bi obezbedila mogućnost davanja lokacija (za mala i srednja preduzeća) pod najpovoljnijim uslovima.
Ovo će se postići izgradnjom odgovarajuće infrastrukture (posebno u industrijskoj zoni i zonama u centralnom gradskom jezgru), odgovarajućim finansijskim merama opštine, usvajanjem pozitivnih rešenja iz Evrope i Srbije, promocijom vlasotinačke privrede itd. Opština Vlasotince nudi svim potencijalnim investitorima potpuno opremljeno zemljište sa uređenom infrastrukturom, vodovodom, kanalizacijom, električnom mrežom i saobraćajnicama u industrijskoj zoni.

Plan detaljne regulacije za industrijsku zonu, deo Slatina
Blok AProizvodne delatnosti; Poslovno-komercijalne delatnosti
Blok BProizvodne delatnosti; Poslovno-komercijalne delatnosti; Centralno -uslužne delatnosti
Blok CPoslovno-komercijalne delatnosti; Turističko -rekreativne delatnosti
Blok DProizvodne delatnosti
Blok EPoslovno-komercijalne delatnosti
Blok FProizvodne delatnosti
Blok GCentralno -uslužne delatnosti; Turističko -rekreativne delatnosti
Blok HPoslovno-komercijalne delatnosti; Turističko -rekreativne delatnosti
Blok ITurističko -rekreativne delatnosti