Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи општине Власотинце

Датум оглашавања:05.12.2019.године
Датум истека рока за пријављивање:13.12.2019.године
Општинска управа општине Власотинце на основу чл. 4. ст. 8. и чл. 82. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 95/18) и чл.4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16), Закључка Министарства државне управе и локалне самоуправе-Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-4346/2019 од 25.04.2019.године, Кадровског плана општине Власотинце за 2019.гoдину 01 број 06-72-7/2018 од 20.12.2018.године („Сл.гласник града Лесковца“, број 29/18) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016 од 24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017 од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017.године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године, 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године и 01 број 06-73-7/2019 од 06.11.2019.године, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12
II Радно место које се попуњава: „ПОСЛОВИ НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА“, Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, Општинске управе општине Власотинце, звање саветник -1 извршилац (службеник)…


Преузмите >>> Текст интерног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Власотинце 05.12.2019.
Преузмите >>> Изјава о сагласности прибављања и коришћења личних података 05.12.2019.
Преузмите >>> Решење о неуспеху интерног конкурса 23.12.2019.