Избори за одборнике Скупштине општине Власотинце, 26. април 2020. године

Закони

1. Закон о локалним изборима
2. Закон о избору народних посланика (незванично пречишћен текст)
3. Закон о Јединственом бирачком списку (незванично пречишћен текст)
4. Закон о финансирању политичких активности (незванично пречишћен текст)


Пословник


Роковник


Упутства


Одлуке


Решења

1. Решење о проглашењу Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.  
2. Решење о проглашењу Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – “Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”  
3. Решење о проглашењу Изборне листе БОЉА СРБИЈА – Бошко Станчић, Драган Јовановић – ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ  
4. Решење о прекиду изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Власотинце, 26.4.2020.  
5. Решење о наставку изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Власотинце, 21.6.2020.  
6. Решење о проглашењу Изборне листе др СПАСИЋ  
7. Решење о проглашењу Изборне листе Покрет за Власотинце – Само храбро – др Славољуб Митов  
8. Решење о утврђивању члана и заменика члана, у проширени састав, Изборне комисије општине, листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ  
9. Решење о проглашењу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  
10. Решење о утврђивању члана и заменика члана,  у проширени састав, Изборне листе Покрет за Власотинце – Само храбро – др Славољуб Митов  
11. Решење о утврђивању Збирне изборне листе  
12. Записник о раду изборне комисије општине на утврђивању коначних резултата гласања за одборнике СО-е Власотинце 22.06.2020.
>>> Образац СО-1/20 Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Власотинце
>>> Образац СО-2/20 Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине Власотинце
>>> Образац СО-3/20 Овлашћење за подношење изборне листе
>>> Образац СО-4/20 Списак бирача који подржавају изборну листи кандидата за одборнике
>>> Образац СО-5/20 Потврда о изборном праву кандидата за одборника Скупштине општине Власотинце 
>>> Образац СО-6/20 Сагласност носиоца листе кандидата за одборника Скупштине општине Власотинце 
>>> Образац СО-7/20 Изјава бирача да подржава изборну листи кандидата за одборнике

Ближа правила о начину подношења изборне листе и потребној документацији можете пронаћи ОВДЕ.

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине подноси се Изборној комисији у згради скупштине у Власотинцу, Трг ослобођења 12, најкасније 10. априла 2020. године у 24 часа.

Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине могу поднети:

 1. регистроване политичке странке
 2. коалиције регистрованих политичких странака
 3. групе грађана

Документација која се предаје Изборној комисији:

 1. Ако предлог кандидата подноси ПОЛИТИЧКА СТРАНКА:
 • Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине (Образац СО-1/20)
 • Овлашћење да се у име политичке странке поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине (Образац СО-3/20), ако изборну листу не подноси заступник политичке странке
 • Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине (Образац СО-6/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица
 • Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине (Образац СО-2/20), за сваког кандидата за одборника
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника
 • Најмање 30 оверених изјава бирача у просеку по кандидату за одборника који подржавају изборну листу, на СО-7/20 Oбрасцу
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине израђен у писменом и електронском облику (CD или DVD) на Обрасцу СО-4/20.
  *(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

2. Ако предлог кандидата подноси КОАЛИЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА:

 • Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине (Образац СО-1/20)
 • Оверен Споразум о образовању страначке коалиције
 • Овлашћење за закључење споразума о образовању страначке коалиције, ако је споразум потписало лице које статутом политичке странке није овлашћено за закључивање коалиционих споразума
 • Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине (Образац СО-6/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица (Изборна листа коју подноси страначка коалиција може имати највише два носиоца изборне листе и за сваког се подноси посебна сагласност на одговарајућем обрасцу)
 • Оверена изјава лица или правног лица за коришћење имена и презимена односно назива правног лица у називу страначке коалиције, ако назив страначке коалиције садржи име и презиме неког лица или назив неког правног лица
 • Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине (Образац СО-2/20), за сваког кандидата за одборника
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника
 • Најмање 30 оверених изјава бирача у просеку по кандидату за одборника који подржавају изборну листу, на СО-7/20 Oбрасцу
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине израђен у писменом и електронском облику (CD или DVD) на Обрасцу СО-4/20.
  *(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

3. Ако предлог кандидата подноси ГРУПА ГРАЂАНА:

 • Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине (Образац СО-1/20)
 • Oверен Споразум о образовању групе грађана
 • Потврде о изборном праву, не старије од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа*
 • Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине (Образац СО-6/2), ако назив листе садржи име и презиме неког лица
 • Оверена изјава лица или правног лица за коришћење имена и презимена односно назива правног лица у називу групе грађана, ако назив групе грађана садржи име и презиме неког лица или назив неког правног лица
 • Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине (Образац СО-2/20), за сваког кандидата за одборника
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника
 • Најмање 30 оверених изјава бирача у просеку по кандидату за одборника који подржавају изборну листу, на СО-7/20 Oбрасцу
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине израђен у писменом и електронском облику (CD или DVD) на Обрасцу СО-4/20.
  *(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

И КОАЛИЦИЈА СПС-ЈС ПРЕДАЛА ЛИСТУ КОЈА ЈЕ ПРОГЛАШЕНА КАО ДРУГА

Општинска изборна комисија у Власотинцу прогласила је изборну листу број два, под називом ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма". Листу је поднео ...
Прочитај више

ПРОГЛАШЕНА ПРВА ЛИСТА У ВЛАСОТИНЦУ

Општинска изборна комисија у Власотинцу прогласила је изборну листу број један, под називом Александар Вучић – За нашу децу. Ову листу поднео је Марјан Станковић , овлашћено лице истоимене коалиције ...
Прочитај више