Изградња МХЕ "Беско" WATER GREEN ENERGY d.o.o.

1309

На основу члана 10. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” број 135/04), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

заинтеесованим органима, организацијама и заинтересованој јавности

Преузмите документ »»» ОБАВЕШТЕЊЕ
54321
(0 votes. Average 0 of 5)