Јавна презентација урбанистичких пројеката

453
1.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

15.05.2023. – 23.05.2023.
1.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА БР.1 У ВЛАСОТИНЦУ НА К.П. БР. 1182 КО ВЛАСОТИНЦЕ ВАРОШ

18.04.2023. – 25.04.2023.
2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ХУМАНОГ ГРОБЉА У ВЛАСОТИНЦУ НА К.П. БР. 855/1, 856/1, 857/1, 858/1, 859/1, 860/1, 860/2, 859/2, 858/2, ДЕО 857/2 КО ВЛАСОТИНЦЕ ВАРОШ 18.04.2023. – 25.04.2023.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)