Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Заменик матичара

2739
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника  у општинској управи - Заменик матичара

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Заменик матичара“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање сарадник -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Заменик матичара 09.09.2021.
Изјава за јавни конкурс 09.09.2021.
Решење о попуњавању извршилачког радног места Заменик матичара, путем јавног конкурса 07.09.2021.
Решење о образовању Комисије за радно место-Заменик матичара 07.09.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)