Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности – за грађане

Суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији Општине Власотинце за 2021. годину

У оквиру реализације Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину (у даљем тексту Правилник), а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда , расписује се Јавни конкурс за избор директних корисника за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Власотинце. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем  јавног конкурса (Прилог 2).

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Власотинце.

Право учешћа на конкурсу имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве власник са местом пребивалишта у породичној кући или у стану за који подноси пријаву  (према решењу за порез или фотокопије личне карте),
 • да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
  • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
  • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
  • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
  • решење о озакоњењу.
  • доказ да су започели процес легализације или укњижења (до доношења Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације објекат мора да буде легализован или укњижен)
 • да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар (само за пријаве стамбених заједница),

Право учешћа на јавном позиву немају:

 • власници који не живе у кући или стану за који подносе пријаву
 • власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства општине за сличне активности и иста оправдали и
 • власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности…

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације на територији општине Власотинце 14.10.2021.
Коначна листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Власотинце 06.10.2021.
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мера енергтетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама 24.09.2021.
Јавни позив за учешће за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији Општине Власотицне за 2021. годину 19.08.2021.
Прилог 1 – Пријавни формулар за грађане за породичке куће / станове 19.08.2021.
Прилог 1А – Пријавни формулар за стамбене заједнице 19.08.2021
Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму за одговарајућу меру 19.08.2021
Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину 05.07.2021.
Изјава о заједничком домаћинству 25.08.2021.
Изјава 25.08.2021.
РЕШЕЊЕ о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације 05.07.2021.

Одлука о именовању  руководиоца  Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Власотинце

15.07.2021.