Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за доделу буџетских средстава – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2020. години

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), у вези са чланом 17. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), сагласности Министарста пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-03286/2020-09 од 03.06.2020. године, Одлуке о буџету општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“ број 37/19), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Власотинце 01 бр. 06-70-4 од  01.09.2020. године, председник општине Власотинце, расписује

Ј А В Н И  П О З И В


за доделу буџетских средстава – регрес за перодуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2020. години