Јавни позив за доделу помоћи за регресирање трошкова превоза и смештаја деце и ученика у 2022.

1374
Јавни позив за доделу помоћи за регресирање трошкова превоза и смештаја деце и ученика у 2022.
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Општинска управа општине Власотинце расписује Јавни позив за доделу помоћи за регресирање средстава за трошкове превоза и смештаја за:
-	децу и ученике из породица која има право на материјално обезбеђење;
-	треће и свако наредно дете у породици.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ
Право на средства из овог позива имају деца и ученици са сметњама у развоју која похађају специјализоване образовне установе и родитељ, односно старатељ или хранитељ детета, ако му је пратилац неопходан као и треће и свако наредно дете у породици.
...