Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „Заједно до циља“ у 2023. години

На основу Одлуке о буџету Општине Власотинце за 2023. годину („Службени гласник града Лесковца“, број 39/2022 од 21 12. 2022. године), Плана активности за укључење грађана у процесу доношења одлука у општини Власотинце за периoд 2022-2025. година и Одлуке о учешћу грађана у буџетски процес кроз спровођење пројекта „Заједно до циља“ („Службени гласник града Лесковца“, број 36/2022 од 25. 11. 2022. године), Председник општине Власотинце,  дана 24. 05. 2023. године, расписује

Јавни позив
за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „Заједно до циља“


 1. Опште намене

Општина Власотинце суфинансираће у 2023. годину пројекте од јавног интереса кроз спровођење пројекта „Заједно до циља“ који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захтева на уређењу јавних површина) у сарадњи  са општином Власотинце.

Конкурс спроводи Тим за за израду и  имплементацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука у општини Власотинце (Даље: Тим).

Тим је, ради укључивања грађана у процес доношења одлука у општини Власотинце, одржао 3 (три) састанка са грађанима и то:

 • 18.05.2023. године са осетљивим групама (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ),
 • 19.05.2023. године са представницима Месних заједница и удружењима грађана,
 • 23.05.2023. године са ђачким парламентом.

Након одржаних састанака са грађанима прихваћени су следећи предлози грађана:

 • Број грађана који подносе пројекат који се односи на осетљиве групе смањен је на 4, како би се подстакли грађани да подносе пројекте у корист осетљивих група,
 • Општинска управа општине Власотинце по службеној дужности прибављаће потврде тј.уверења о измиреним пореским обавезама грађана који конкуришу са предлогом пројекта.


Локална заједница је појам који укључује одређено подручје-део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Власотинце окупљене око поднете иницијативе – пројекта. Потписници (покретачи) иницијативе, тј. пројекта су грађана са измиреном пореском обавезом по основу пореза на имовину, а који имају пребивалиште, имовину или су из других разлога заинтересовани да се одређена акција спроведе у том делу општине, као и унапреди положај лица из осетљивих категорија. Потребно је најмање 6 потписа грађана у селима, односно 10 потписа грађана у Власотинцу који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

За пројекте који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи) право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Власотинце окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 4 потписа грађана који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

Надлежне службе општине ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.

Изузетно, активности се могу спроводити и на земљишту које је у својини Републике Србије, уз сагласност носиоца права својине, односно корисника земљишта.

 1. Циљ јавног позива

Циљеви пројекта „Заједно до циља“ су:

 • подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница;
 • развој партнерских односа између грађана и општине Власотинце у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину;
 • омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана које су исказале спремност ха додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројекта;
 • подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.

Конкурс траје 30 дана од објављивања на званичном сајту Општине Власотинце, односно до 26. 06. 2023. године.

У наставку преузмите комплетан текст јавног позива  и пријавну документацију   


ПРИЈАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Образац 1_ Пријава пројекта – “Заједно до циља”
Образац 2_ Буџет пројекта – “Заједно до циља”

РЕЗУЛТАТИ