Јавни позив за испоруку минералног ђубрива КАН 27%

1588
Јавни позив за испоруку минералног ђубрива КАН 27%

Ј А В Н И   П О З И В
за подношење пријава
ЗА  БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА КАН 27% N НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је  бесповратна испорука минералног ђубрива KAN  27%  N  на подручју општине Власотинце у укупној количини од 87.500 kg одобрена Општини Власотинце закључком Владе Републике Србије број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године.


54321
(0 votes. Average 0 of 5)