Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за избор чланова радне групе за израду Акционог плана Партнерства за отворену управу

ПРИЈАВИТЕ СЕ  за избор чланова радне групе за израду Акционог плана Парнерства за отворену управу, до 22. марта 2019.

На основу учешћа Републике Србије у међународној иницијативи Партнерство за отворену управу (Open Government Partnership) у даљем тексту – ПОУ, члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 33. Статута општине („Службени гласник града Лесковца“ бр. 12/08, 17/17, 21/17 и 6/19) председник општине Власотинце донео је 06. марта 2019:

О Д Л У К У

о спровођењу јавног позива за избор чланова радне групе за израду Акционог плана Партнерства за отворену управу

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Републике Србије чланица је међународне иницијативе ПОУ од 2012. године и Влада Србије усвојила је неколико акционих планова на националном нивоу. Од 2016. године уведена је могућност да јединице локалне самоуправе усвајају акционе планове у оквиру ПОУ. Ова одлука је последица чињенице да се највећи део владиних одлука спроводи на локалном нивоу, као и да је локални ниво власти најближи грађанима. Користи које локалне самоуправе могу имати од Партнерства за отворену управу су вишеструки. Укључивање локалних власти у ПОУ унапређује се сарадње власти и цивилног друштва на развоју и спровођење реформи чији је крајњи циљ отворена управа на локалном нивоу. Могућност коришћења институционалне подршке од стране ПОУ, те размена искустава кроз бројне међународне самите и конференције представља прилику за унапређење постојећих сервиса и услуга за грађане, као и увођења нових који рационализују рад локалне самоуправе, а истовремено повећавају ефикасност.

Локални акциони план је најважнији инструмент учешћа јединице локалне самоуправе у Партнерству за отворену управу. Сам акциони план представља резултат процеса у коме јединица локалне самоуправе у сарадњи са цивилним друштвом и приватним сектором дефинише амбициозне обавезе за подстицање транспарентности, одговорности и учешћа јавности. Успешни акциони планови фокусирани су на локалне приоритете у вези са отвореном управом и садрже конкретне, временски дефинисане и мерљиве обавезе.

ПРАВО УЧЕШЋА У РАДНОЈ ГРУПИ

Право учешћа у радној групи за израду Акционог плана ПОУ имају пунолетни грађани са пребивалиштем у општини Власотинце.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЧЛНОВА РАДНЕ ГРУПЕ

Предност приликом избора чланова радне групе имају грађани са искуством рада у јавној управи, цивилном и пословном сектору на пословима који су у складу са вредностима ПОУ:

  1. Јавно учешће – ангажовање грађана у изради политика;
  2. Интегритет власти – борба против корупције и јачање демократских институција;
  3. Слобода информисања – гарантовање приступа информација које власт поседује;
  4. Фискална транспарентност – помоћ за грађане у праћењу трошења средстава;
  5. Јавне услуге – обезбедити ефикасне услуге грађанима;
  6. Отворени подаци – дигитализација и отварање података;
  7. Транспарентност у вези за вађењем минералних и енергетских ресурса – обезбеђивање да се приходи троше за јавно добро.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријављивање кандидата за чланство у радној групи за израду Акционог плана ПОУ врши се преко еПоште officeler@vlasotince.org.rs  до 22. марта 2019. године.  Пријављени кандидати треба да пошаљу биографију и текст до 200 речи зашто желе да буду чланови радне групе.

Одлука о спровођењу јавног позива за избор чланова радне групе