ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

1085
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

Расписује се Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Власотинце, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до РСД 600.000 (словима: шестотинахиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000 (словима: двестотинехиљададинара), по породичном домаћинству корисника….


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала  
Коначна ранг листа корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала  
Предлог листе корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, 13.07.2021. године  
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала  
Образац пријаве за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала  
Изјава  
54321
(0 votes. Average 0 of 5)