Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања – РЕАДМИСИЈА

ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА, ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РEАДМИСИЈИ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2021. ГОДИНИ

 ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 Средства намењена побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала, могу бити додељена породичним домаћинствима, повратника по основу споразума о реадмисији, којa имају боравиште/пребивалиште на територији општине Власотинце, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за побољшавање услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до 550.000,00 (петстопедесетхиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 184.000,00 (стоосамдесетчетирихиљадединара) са обрачунатим ПДВ-ом по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају боравиште/пребивалиште на територији општине Власотинце, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање….


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији 09.09.2021.  
Коначна ранг листа корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији 09.09.2021.  
Предлог листе корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања, повратника по основу споразума о реадмисији 13.07.2021.  
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања, повратника по основу споразума о реадмисији    
Образац захтева за пријављивање за доделу помоћи намењене побољшању услова становања, повратника по основу споразума о реадмисији    
Изјава