Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

У оквиру реализације Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину (у даљем тексту Правилник), а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда , расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Власотинце. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Власотинце.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Привредни субјекти који су попунили Прилог 1_Пријавни формулар за учешће привредних субјеката не морају да мењају исти већ могу самостално да доставе ценовни ранг за наведено у складу са критеријумима, а ако нису припремали Пријаву могу користити  Прилог 1_Пријавни формулар за учешће привредних субјеката _НОВИ.

24.05.2022.
Коначна ранг листа привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Власотинце 24.06.2022.
Прелиминарна листа Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Власотинце 16.06.2022.
Потписи Комисије за спровођење Јавног позива за учешће привредних субјеката  у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 10.06.2022.
Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 20.05.2022.
Прилог 1_Пријавни формулар за учешће привредних субјеката 20.05.2022.
Прилог 1_Пријавни формулар за учешће привредних субјеката _НОВИ 24.05.2022.
Прилог 2_Изјава 20.05.2022.
Прилог 3_Образац 1 и Образац 2 20.05.2022.
Прилог 4_Критеријуми 20.05.2022.
РЕШЕЊЕ о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације 08.04.2022.

Одлука о именовању  руководиоца  Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Власотинце

15.04.2022.
Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и стамбених зграда 08.04.2022.