Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2019. године

На основу чл. 20 и чл. 44.ст.1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије9, бр.129/2007, 83/2014, 101/16 I 47/18), члана 17 – 26. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15) и Одлуке о буџету општине Власотинце за 2019.годину, 01 бр.06-72-4/2018 (Сл. гласник града Лесковца, бр. 29/18), председник општине Власотинце расписуjе:

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2019. године

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком о буџету општине Власотинце за 2019. годину 01 бр.06-72-4/2018 од 20.12.2018. године средства у износу од 4.000.000,00 динара намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 31.12.2019. године.

У наставку је текст конкурса са потребном документацијом…

1. Текст конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019.
2.  Oбразац 1_Пријава пројекта за финансирање/суфинансирање у области јавног информисања
3. Образац 2_Буџет пројекта
4. Образац 3_Наративни и финансијски извештај
5. Образац 3а_Финансијски део извештаја
6. Решење о именовању чланова стручне комисије за медије