Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Власотинце у 2023. години

Предмет јавног конкурса су програми/пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Власотинце, за традиционалне цркве и верске заједнице,  и то:
Одлуком о буџету општине Власотинце за 2023. годину годину (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/22 и бр. 14/23 од 21.06.2023. године), одобравају се средства за финансирање:

  • Изградње или обнову цркава и верских објеката,
  • Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,
  • Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,
  • Финансирање догађаја битних за верску заједницу

Право на подношење пријаве имају цркве или верске заједнице. чији се објекти налазе на територији Општине или чија се изградња планира на територији општине Власотинце

Пријава мора да садржи:

  • Податке о подносиоцу пријаве Опис пројекта;
  • Спецификацију трошкова планираних активности (буџет пројекта).

Учесници на конкурсу, уз пријаву и докуменатцију, подносе и пројекат који садржи: одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова, потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње – детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију пројекта и податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

Рок за подношење пријаве је 21.07.2022. године до 15:00 часова.

Конкурсна документација

Пријава на Јавни конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту општине Власотинце.

Уз пријаву се подноси:

  • Образац пријаве на конкурс (Образац 1);
  • Изјава у писаној форми о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања

Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти.

Образац пријаве написан руком или писаћом машином неће се сматрати важећим. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

За све додатне информације везане за пријављивањем на Јавни конкурс заинтересовани се могу обратити на: 016/877-236

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Више о конкурсу и процесу, критеријумима за избор корисника и начину аплицирања можете сазнати у опису и критеријумима Јавног конкурса.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавни конкурс 11.07.2023.