Nacrt Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2020. godinu

1602
Nacrt Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2020. godinu

Na osnovu člana 42. stav 4.  Zakona o budžetskom sistemu („Službeni galsnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispravka, 108/2013, 142/2015 i 68/2015-dr. zakon, 99/2016, ) Odeljenje za budžet, finansije, proivredu i društvene  delatnosti dostavlja opštinskom veću „Nacrt Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2020. godinu“.

Budžetski proces je započet u rokovima predviđenim zakonom. Direktnim i indiretnim budžetskim korisnicima dostavnjeno je „Uputstvo za pripremu budžeta opštine Vlasotince za 2020 godinu, kao i projekcije za 2020 i 2021 godinu“. Upustvo je sadažalo smernice  za pripremu finansijskih planova direktnih i indiretnih korisnika budžeta za 2020 godinu, kao i projekcije za naredne dve fiskalne godine.            Prihodi i  primanja budžeta opštine planiraju se u iznosu od  727.935.718 dinara. Prihodi su planirani u skkladu sa  „Uputstvom ministarstva finansije za pripremu budžeta lokalnih vlasti“ u iznosu od 7,6% prema nominalnom rastu BDP. Polazna osnova je izvršenje prihoda za prva tri kvartala uvećana za projektovano izvršenje za četvrti kvartal.
            Rashodi i izdaci  za nabavku nefinansijske imovine planiraju se u iznosu od 727.935.718 dinara. Rashodi su planirani na osnovu plana  rashoda za 2019 godinu uvećano za 2%.


Preuzmite Nacrt Odluke o budžetu za 2020. godinu > > >

54321
(0 votes. Average 0 of 5)