Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

У општини Власотинце налази се девет школа чија је делатност основношколско образовање. Поред Власотинца, основне школе у овој општини налазе се и у местима: Доња Лопушња, Горњи Присјан, Шишава, Свође, Крушевица, Гложане и Тегошница.

 • Основна школа “8. октобар”
 • Основна школа “Синиша Јанић”
 • Основна школа “25. мај” – Доња Лопушња
 • Основна школа “Божидар Миљковић” – Горњи Присјан
 • Основна школа “Браћа Миленковић” – Шишава
 • Основна школа “Доситеј Обрадовић” – Свође
 • Основна школа “Карађорђе Петровић” – Крушевица
 • Основна школа “Свети Сава” – Гложане
 • Основна школа “Вук Караџић” – Тегошница
Основна школа “8. октобар”

Адреса: Марка Орешковића 2, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/875-450
Website: os8oktobar.edu.rs
Email: os.8.oktobar.vl@gmail.com

 • Основна школа “8. октобар” налази се у Власотинцу. Поред матичне школе у Власотинцу, постоји и издвојено одељење у Конопници.
 • Наставу похађа око 100 ученика, распоређених у 39 одељења.
 • Страни језици који се уче у школи су енглески и француски језик.
Основна школа “Синиша Јанић”

Адреса: Михајла Михајловића 1, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/875-147
Website: ossinisajanic.edu.rs
Email: sjanic@open.telekom.rs

 • Основна школа “Синиша Јанић” налази се у Власотинцу и носи име учитеља и првоборца Синише Јанића.
 • Школа је основана 1866. године. Садашњи назив добила је након Другог светског рата. Поред матичне школе постоје и издвојена одељења у местима: Орашје, Ладовица и Јастребац.
 • Страни језици који се уче у школи су енглески и француски језик.
Основна школа “25. мај” – Доња Лопушња

Адреса: Доња Лопушња бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/267-500
Website: edu.rs
Email: 25majlopusnja@gmail.com

 • Основна школа “25. мај” налази се у месту Доња Лопушња, општина Власотинце. Школа је основана 1911. године. Садашњи назив школа носи од 1967. године.
 • Страни језици који се уче у школи су руски и енглески језик.
Основна школа “Божидар Миљковић” – Горњи Присјан

Адреса: Горњи Присјан бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)64/649-62-04
Website: 
Email: osprisjan@neobee.net

 • Основна школа “Божидар Миљковић” налази се у месту Горњи Присјан, општина Власотинце.
 • Школа је основана 1895. године. Поред матичне школе постоје и два издвојена одељења.
 • Наставу похађа око 30 ученика.
Основна школа “Браћа Миленковић” – Шишава

Адреса: Шишава бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/875-977
Website: www.osbm.edu.rs
Email: ossisava@gmail.com

 • Основна школа “Браћа Миленковић” налази се у месту Шишава, општина Власотинце. Основана је 1857. године. Садашњи назив школа носи од 1985. године.
 • Поред матичне школе постоје и издвојена одељења у местима: Липовица, Средор, Скрапеж и Црна Бара. Настава у матичној школи одвија се у 7 класичних учионица и једној специјализованој учионици.
 • Страни језици који се уче у школи су енглески и руски језик.
Основна школа “Доситеј Обрадовић” – Свође

Адреса: Свође бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/861-102
Website: www.dobradovic.edu.rs
Email: dositejo.svodje@gmail.com

 • Основна школа “Доситеј Обрадовић” налази се у месту Свође, на територији општине Власотинце. Назив носи по српском просветитељу и реформатору Доситеју Обрадовићу.
 • Школа је основана 1985. године. Поред матичне школе постоје и издвојена одељења у: Борином Долу, Златићеву и Горњем Дејану.
 • Наставу похађа око 30 ученика.
 • Страни језици који се уче у школи су руски и енглески језик.
Основна школа “Карађорђе Петровић” – Крушевица

Адреса: Крушевица бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/875-458
Website: www.oskaradjordjepetrovic.nasaskola.rs
Email: oskrusevica@open.telekom.rs

 • Основна школа “Карађорђе Петровић” налази се у месту Крушевица, на територији општине Власотинце.
Основна школа “Свети Сава” – Гложане

Адреса: Гложане бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/386-99-82
Website: www.osss.edu.rs
Email: 
osglozane@neobee.net

 • Основна школа “Свети Сава” налази се у месту Гложане, општина Власотинце. Носи име првог српског просветитеља Растка Немањића, Светог Саве.
 • Школа је основана 1997. године. Поред матичне школе постоје и издвојена одељења у Стајковцу и Батуловцу. Матична школа располаже са 8 класичних учионица, 3 кабинета и отвореним спортским теренима.
 • Наставу похађа око 320 ученика.
 • Страни језици који се уче у школи су руски и енглески језик.
Основна школа “Вук Караџић” – Тегошница

Адреса: Тегошница бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/861-103
Website: www.vukkaradzic.co.rs
Email: os_vuk_tegosnica@neobee.net

 • Основна школа “Вук Караџић” налази се у месту Тегошница, општина Власотинце. Носи име реформатора српског језика, сакупљача народних умотворина и писца првог речника српског језика, Вука Караџића.
 • Страни језици који се уче у школи су руски и енглески језик.

У општини Власотинце налазе се две установе чија је делатност средњошколско образовање.

 • Техничка школа
 • Гимназија ”Стеван Јаковљевић”

Техничка школа

Адреса: Михајла Михајловића бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/875-125
Website: tsvlasotince.edu.rs
Email: 
tsvlasotince@gmail.com

 • Техничка школа у Власотинцу образује ученике на трогодишњим и четворогодишњим смеровима у 4 подручја рада: економија, право и администрација, машинство и обрада метала, текстилство и кожарство, геодезија и грађевинарство. У 2017. години први пут је уписан образовни профил индустијски механичар, по моделу дуалног образовања и отворена нова радионица где ученике овог профила већ чека посао.
 • Страни језици који се могу учити у школи су : енглески, руски, француски и немачки језик.
Гимназија ”Стеван Јаковљевић”

Адреса: Михајла Михајловића бб, 16210 Власотинце
Телефон: +381 (0)16/875-152
Website:
Email: gimnazija@medianis.net

 • Гимназија “Стеван Јаковљевић” из Власотинца је почела са радом 1962. год. Гимназија у Власотинцуобразује око 400 ученика. У школи постоје бројне секције, додатне активности и часови у областима језика, природних и друштвених наука у којима су ученици стимулисани да искажу своје таленте и креативност.
Предшколска установа “Милка Диманић“

Адреса: 12. Бригаде 34, 16210 Власотинце
Телефон: +381(0)16 875 425
Website: http://www.predskolska-mdimanic.edu.rs/
Email: 

Систем предшколског васпитања и образовања уређен је Законом о основама система образовања и васпитања. Предшколске установе своју делатност обављају у складу са унапред одређеним предшколским програмом. Програм припреме за основну школу обавезан је за сву децу и траје девет месеци. У том периоду деца се припремају за полазак у основну школу 4 сата дневно.

Програм се изводи на српском језику, а припадници националних мањина имају могућност да програм припреме прођу на језику националне мањине којој припадају.

У мрежи Предшколске установе ”Милка Диманић” Власотинце налази  се 11 објеката наменски грађених за боравак деце и 8 прилагођених простора .

У складу са капацитетом  вртића и са верификованим простором за боравак деце, у Установи је формирано укупно 41 васпитно-образовна група.

Групе и број деце у групи формирани су у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 101/17) и у складу са Правилником о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитној групи (”Службени грасник РС”, бр. 1/93 и 67/94).

Поштовани родитељи

Помозите детету да стекне што реалнију слику о ономе што га очекује, не улепшавајте, али и не плашите дете вртићем. Разговарајте о вртићу када год приметите да дете има ту потребу-играјте се школе и причајте о свом школовању .
Објасните детету зашто је потребно ићи у вртић и како ће изгледати његов боравак тамо. Идите заједно до вртића, обиђите све доступне просторе, научите дете да само савлада тај пут уколико станујете близу. Идите заједно у куповину школског прибора и дозволите детету да бира у складу са Вашим могућностима ;
Подстичите дете да се дружи, да одлази код другова и да они долазе код њега.
Учите га лепим манирима у понашању.