PDR - Radne zone Stajkovce 1 i 2 i Gložane 1 i 2

Kontakt za sugestije, komentare. primedbe: pdr_stajkovceiglozane@vlasotince.rs
Realizacija

Zapisnik sa sastanka sa investitorima i ostalim relevantnim stejkholderima

KONCEPTUALNI OKVIR PROSTORNOG RAZVOJA za Plan detaljne regulacije za Radne zone Stajkovce 1, Radne zone Stajkovce 2, Radne zone Gložane ...
Pročitaj više

Izlaganje na rani javni uvid PDR Stajkovce 1 i 2 i Gložane 1 i 2

Rani Javni uvid trajaće 15 dana, počev  od  09.10.2019. godine, pa zaključno sa 23.10.2019. godine, u Opština Vlasotince, kancelarija br ...
Pročitaj više

Izrada plana detaljne ragulacije radne zone Stajkovce 1 i 2 i radne zone Gložane 1 i 2

1. Konkursna dokumentacija 15.03.2019. 2. Poziv za podnošenje ponuda 15.03.2019. 3. Odluka o dodeli ugovora 27.03.2019. 4. Obaveštenje o zaključenom ...
Pročitaj više

O projektu

Opšti cilj  

  • Opšti cilj Plana detaljne regulacije je da pomogne u bržoj realizaciji održivog, privrednog i društvenog razvoja opštine Vlasotince i doprinese stvaranju povoljne poslovne klime, kreiranju novih radnih mesta, smanjenju siromaštva i ravnomernijem razvoju.

Specifični ciljevi

1.      Stvaranje uslova za pokretanje novih investicija i razvoj komercijalno-poslovnih i proizvodnih sadržaja, saglasno principima održivog razvoja u pravcu povećanja zaposlenosti, jačanja konkuretnosti i unapređenja indentiteta opštine Vlasotince.

2.      Uspostavljanje koncepta Radne/poslovne zone, kao jedan od instrumenata podsticaja bržeg ekonomskog razvoja opštine.

3.      Skraćivanje postupka odabira adekvatne lokacije domaćim i stranim investitorima, u nameri pokretanja proizvodnje i investiranja, sa definisanim, uređenim i regulisanim lokacijama.

Ciljne grupe

Prva ciljna grupa projekta je sektor malih i srednjih preduzeća. U prostornoj oblasti radne zone postoje 11 MSP. Takođe, ciljna grupa su registrobvana poljoprivredna gazdinstva, preko 1000. Na raspoloživim parcelama je moguće izgraditi preko 20 novih preduzeća i drugih komercijalno poslovnih objekata.

Lokalne vlasti predstavljaju drugu ciljnu grupu akcije (LER i Odeljenje za urbanizam, Odeljenje za finansije, privredu, poljoprivredu). Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i odeljenja nalaze se u opštinskoj uravi.

Treća ciljna grupa su vlasnici neizgrađenog zemljišta u radnoj zoni.

Krajnji korisnici

Krajnji korisnici akcije su: MSP (20-ak), opštinski službenici (20) i sposobna radna populacija (1.100 zaposlena i oko 1000 nezaposlena lica), privatni vlasnici parcela na raspolaganju, preko 1000 registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Očekivani rezultati

1.    Stvoreni uslovi za razvoj i infrastrukturno opremanje radne zone za pokretanje novih investicija i razvoj komercijalno-poslovnih i proizvodnih sadržaja.

2.    Uspostavljen koncept Radne/poslovne zone, kao jedan od instrumenata podsticaja bržeg ekonomskog razvoja opštine.

3.    Postoji mogućnost skraćenog postupka odabira adekvatne lokacije domaćim i stranim investitorima, u nameri pokretanja proizvodnje i investiranja.

Glavne aktivnosti

1. Pripremne aktivnosti (Formiranje projektnog tima, objavljivanje Odluke o pripremi PDR-a ...)
2. Postupak javnih nabavki i potpisivanje Ugovora sa obrađivačem PDR-a
3. Izgradnja osnovnih idejnih rešenja za planiranje
4. Informisanje javnosti o ranom javnom uvidu (Sajt, novine, TV)
5. Organizovanje ranog javnog uvida i sastanak sa postojećim preduzetnicima i potencijalnim investitorima
6. Informacije o rezultatima ranog javnog uvida (sajt, novine, TV)
7. Nacrt plana
- Ažurirati istraživanje i prikupljanje uslova nadležnih organa i institucija
- Informacije o nacrtu plana za javni uvid
8. Izlaganje PDR-a na javnom uvidu i debati
9. Informacije o javnom uvidu i  rezultatima debate (internet)
10. Obrađivači PDR-a izveštaju o javnom uvidu i debati
11. Priprema Nacrta plana
12. Usvajanje PDR-a od strane Skupštine opštine, donošenje odluke o usvajanju i o objavljivanje odluke.