Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем јавног конкурса у општинској управи – Послови архивирања предмета и аката

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Послови архивирања предмета и аката“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање референт -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Решење о попуњавању извршилачког радног места Послови архивирања предмета и аката, путем јавног конкурса 22.11.2023.
Решење о образовању Комисије за радно место-Послови архивирања предмета и аката 22.11.2023.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови архивирања предмета и аката 24.11.2023.
Изјава за јавни конкурс 24.11.2023.
Обавештење о објављеном Јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи >>> 27.11.2023.