Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Власотинце

Овим правилником, у складу са Законом о информационој безбедности и Уредбом о ближем  садржају Правилника о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја, утврђују се мере заштите, принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности информационо-комуникационих система, као и овлашћења и одговорности у вези са информационом безбедношћу и ресурсима ИКТ система Општине Власотинце.

Под информационо-комуникационим системом који је предмет заштите од безбедносних ризика подразумевају се електронске комуникационе мреже, електронски уређаји на којима се чува и врши обрада података коришћењем рачунарског програма, оперативни и апликативни рачунарски програми, програмски кôд, подаци који се чувају, обрађују, претражују или преносе помоћу електронских уређаја, организациона структура путем које се управља ИКТ системом, кориснички налози, тајне информације за проверу веродостојности као и техничка и корисничка документација.

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Власотинце > > > 11.06.2021.