Prijava kvara na javnoj rasveti

U OKVIRU PROJEKTA  JAVNO-PRIVATNOG  PARTNERSTVA  ZA VRŠENJE USLUGA REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANJA JAVNOG OSVETLJENJA U OPŠTINI   VLASOTINCE, IZVRŠENA  JE  ZAMENA  ENERGETSKI  NEEFIKASNIH  SVETILJKI  NOVIM  LED SVETILJKAMA.

SVAKA  SVETILJKA  JE  OBELEŽENA  IDENTIFIKACIONIM  BROJEM   RADI  PRIJAVE  KVARA.

KVAR  NA  SVETILJCI  SE MOŽE PRIJAVITI   NA  TELEFON  016/875 122  ILI ELEKTRONSKIM PUTEM  NA  ADRESU:  javnarasveta@vlasotince.org.rs KORISTEĆI FORMU KOJA JE DATA U OPCIJI "PRIJAVA KVARA NA JAVNOJ RASVETI".

PRILIKOM PRIJAVE KVARA SVETILJKE POTREBNO  JE  NAVESTI  IDENTIFIKACONI BROJ  SVETILJKE,  ULICU  ILI  NASELJE,   IME,   PREZIME, ADRESU   I  KONTAKT TELEFON LICA  KOJE  KVAR  PRIJAVLJUJE.

VREME  PALJENJA  I  GAŠENJA JAVNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE

MESEC

DATUM  OD - DO

VREME PALJENJA (h:min)

VREME GAŠENJA (h:min)

MESEC

DATUM  OD - DO

VREME PALJENJA (h:min)

VREME GAŠENJA (h:min)

Januar

1

16:29

6:37

Jul

1 - 3

19:41

3:13

2  - 9

16:34

6:38

4 - 11

19:37

3:19

10 - 17

16:41

6:38

12 - 19

19:31

3:30

18 - 25

16:50

6:35

20 - 27

19:23

3:38

26 - 31

17:00

6:29

28  - 31

19:13

3:47

Februar

1 - 2

17:00

6:29

Avgust

1 - 4

19:13

3:47

3 - 10

17:10

6:22

5--12

19:01

4:02

11 - 18

17:20

6:13

13 - 20

18:49

4:11

19 - 26

17:31

6:02

21 - 28

18:35

4:20

27 - 28

17:41

5:50

29 - 31

18:21

4:26

Mart

1 - 5

17:41

5:50

Septembar

1 - 5

18:21

4:26

6 - 13

17:49

5:33

6 - 13

18:06

4:38

14 - 21

17:59

5:20

14 - 21

17:52

4:40

22 - 27

18:08

5:05

22 - 29

17:37

4:51

28 - 31

18:15

4:55

30

17:23

5:06

April

1 - 6

18:15

4:55

Oktobar

1 - 7

17:23

5:06

7 - 14

18:27

4:32

8 - 15

17:10

5:19

15 - 22

18:37

4:13

16 - 23

16:58

5:27

23 - 27

18:47

4:00

24 - 27

16:53

5:32

28 - 30

18:53

3:52

28 - 31

16:47

5:41

Maj

1 - 8

18:57

3:41

Novembar

1 - 8

16:38

5:53

9 - 16

19:06

3:37

9 - 16

16:31

6:03

17 - 24

19:16

3:32

17 - 24

16:25

6:12

25 - 31

19:24

3:24

25 - 30

16:23

6:21

Jun

1

19:24

3:24

Decembar

1 - 2

16:23

6:21

2 - 9

19:31

3:19

3 - 10

16:22

6:28

10 - 17

19:37

3:13

11 - 18

16:22

6:28

18 - 25

19:41

3:10

19 - 26

16:24

6:34

26 - 30

19:41

3:13

27 - 31

16:29

6:37