Просторни план општине

12867
Просторни план општине

Просторни план општине Власотинце је основни документ којим се утврђују начела организације, уређења, коришћења и заштите простора општине Власотинце у циљу дугорочног социјалног и економског развоја локалне заједнице, усклађеног са природним и културним вредностима подручја и као такав представља основ за дефинисање општинских развојних стратегија у мери у којој имају утицај на просторни развој Општине.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)