РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

415

Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године припрема се у складу са Одлуком о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године („Службени гласник РСˮ, број 48/19). Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину бићe саставни део ППРС у складу са Одлуком о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину („Службени гласник РСˮ, број 41/19).

54321
(0 votes. Average 0 of 5)