Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Решења по члану 145. ЗПИ

Решења о одобрењу по члану 145. ЗПИ, 2023. година

Број предметаПодносилац захтеваПредметДатум пријемаДатум одбацивањаДатум објавеРок за допуну предметаДопунаОдбијенИздато решење
03-351-9/23Радојица Николић, Власотинце, ул. 1. Октобар бр. бб.Изградња помоћног објекта на кп.бр. 4655/3 КО Власотинце ван варош у Власотинцу23.01.2023.23.01.2023.27.01.2023.
03-351-7/23Горан Соколовић и Драгана Соколовић, Власотинце, ул. 12. Бригаде бр. бб.Реконструкција стмбеног објекта бр. 1 на кп.бр. 1441 КО Власотинце варош у Власотинцу20.01.2023.20.01.2023.20.01.2023.
03-351-11/23Милорад Поповић,Власотинце, ул. 22. Дивизије бр. 28., Инвестиционо одржавању објекта пословно-стамбена зграда на кп.бр. 1322/2 КО Власотинце варош у Власотинцу28.01.2023.17.02.2023.17.02.2023.15.03.2023.16.03.2023.
03-351-14/23``Електродистрибуција Србија``, Д.о.о.,Београд, Београд-Нови Београд, Огранак електродистрибуција Лесковац, ул.СтојанаЉубићабр.16.,Лесковац, ПИБ :100001378; МАТ : 07005466; ифинансијер Општина Власотинце,ТргОслобођења бр. 12.,ПИБ:101608258;МАТ:071795. (Измена одобрења) изградња објекта : прикључног 10 kV кабла и ТС 10/0,4 kV ``Орашачки пут`` на кп.бр. 3319 КО Власотинце ван варош у Власотинцу12.02.2023.02.03.2023.02.03.2023.
03-351-20/23Дом здравља Власотинце, ул. Моше Пијаде бр. 2.,ПИБ:104981820;МАТ:17681516;Општина Власотинце,Адаптација објекта амбуланта Дома здравља, Орашје на кп.бр. 3423/1 КО Орашје,27.02.2023.02.03.2023.02.03.2023.
03-351-24/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588,Реконструкција и адаптација постојећег објекта предшколска установа ``Колибри`` на кп.бр. 1620/2 КО Власотинце варош у Власотинцу27.02.2023.06.03.2023.06.03.2023.
03-351-30/23Снежана Китановић Власотинце, ул. Првомајска бр. 4Инвестиционо одржавање објекта породично - стамбена зграда на кп.бр. 2427 КО Власотинце варош у Власотинцу08.03.2023.09.03.2023.09.03.2023.
03-351-25/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588,Реконструкција објекта : пут у насељу Прилепац на кп.бр. 1954/1, 15, 14, 1953, 16/2, 23, 22, 21 све КО Прилепац, општина Власотинце27.02.2023.10.03.2023.10.03.2023.09.04.2023.
03-351-26/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588,Реконструкција објекта : улице Гаврила Принципа на кп.бр. 1298 и 1346 обе КО Власотинце варош у Власотинцу27.02.2023.16.03.2023.16.03.2023.15.04.2023.
03-351-33/23Душица Гроздановић Власотинце, ул. Александра Нагорног бр. 1,Изградњу објекта -ограда- на кп.бр. 3383/5 и 3382/2 обе КО Власотинце варош у Власотинцу21.03.2023.28.03.2023.28.03.2023.27.04.2023.
03-351-38/23Велимир Маринковић, Власотинце, ул. Власинска бр. 49. Изградња помоћног објекта на кп.бр. 293/2 КО Власотинце варош у Власотинцу24.04.2023.27.04.2023.27.04.2023.26.05.2023.
03-351-54/23Мирко Петковић,Власотинце, ул. 22. Дивизије бр. 57/1.Реконструкција стмбеног објекта бр. 1 на кп.бр. 1440 КО Власотинце варош у Власотинцу25.05.2023.01.06.2023.01.06.2023.
03-351-60/23Душица Гроздановић Власотинце, ул. Александра Нагорног бр. 1,Изградња објекта -ограда- на кп.бр. 3383/5 и 3382/2 обе КО Власотинце варош у Власотинцу20.06.2023.22.06.2023.22.06.2023.
03-351-72/23Небојша Голубовић, Власотинце, ул. Саве Ковачевића бр. 10 А, Изградња објекта -улична ограда- на кп.бр. 3149/1 КО Власотинце варош у Власотинцу10.07.2023.14.07.2023.14.07.2023.
03-351-74/23Културни центар, Власотинце, ПИБ: 100921896; МАТ: 07139675, ул. АВНОЈ-а, бр.1.Санација објекта : зграда културе -Музеј- на кп.бр. 1184 КО Власотинце варош у Власотинцу18.07.2023.24.07.2023.24.07.2023.
03-351-75/23Мирослав Коцић Власотинцe, ул. Учитеља Петра бр. 12. Реконструкција пословног објекта бр. 1 на кп.бр. 2339 КО Власотинце варош у Власотинцу21.07.2023.27.07.2023.7/27/2023
03-351-81/23Војин Богосављевић, Власотинце, ул. Милке Диманић бр. 10,Изградња помоћног објекта на кп.бр. 448/3 КО Власотинце варош у Власотинцу01.08.2023.07.08.2023.07.08.2023.
03-351-80/23Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12., МАТ : 07179588; ПИБ : 101608258.Реконструкција објекта : део пута Бољаре - Крушевица са стамбеним прилазима у насељу Бољаре на кп.бр. 11013/2, 11014/6, 11013/4, 11011/8, 11011/10, 11014/18, 11014/11, 11015, 11017, 11007, 11006, 11005, 11003, 10944, 10698, 10699, 10996/1, 10700, 10697, 10696, 10692, 10691, 10690, 10989/2, 10990/2, 10990/1, 10991/1, 10992, 10993/2, 10980, 10979, 10978, 11017, 10977, 10976, 11018, 11019/1, 11019/2, 11021/3, 11022, 11021/1, 11019/3, 11185, 10968/1, 10968/2, 10970, 10972, 10975/2, 10974/1 и 10975/1 све КО Крушевица, општина Власотинце01.08.2023.10.08.2023.10.08.2023.
03-351-79/23Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12., МАТ : 07179588; ПИБ : 101608258Реконструкција објекта : Улице поред школе и улице према Црнатову-насеље Бољаре, општина Власотинце, на кп.бр. 2127, 2128, 2130, 2129, 2131/3, 2131/1, 2132, 2133, 4000, 2235, 2232, 2227, 2226, 2224, 2225, 2223, 2221, 2220/2 2219, 2218, 2190/2, 2190/1, 2188, 2186, 1576, 1635, 2185 и 2182 све КО Бољаре, опш.Вл.01.08.2023.10.08.2023.10.08.2023.
03-351-78/23Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12., МАТ : 07179588; ПИБ : 101608258.Реконструкција објекта : Пут Власотинце-Средор на кп.бр. 5160 КО Власотинце варош и на кп.бр. 3442 КО Шишава и на кп.бр. 3455, 2570, 2556 и 2563 све Доња Ломница, општина Власотинце01.08.2023.11.08.2023.11.08.2023.
03-351-86/23Горан Јовановић, Конопница, општина ВласотинцеИзградња објекта -ограда- на кп.бр. 2241 КО Конопница09.08.2023.17.08.2023.17.08.2023.

Решења о одобрењу по члану 145. ЗПИ, < 2022.

БРОЈ ПРЕДМЕТАПОДНОС. ЗАХТЕВАПРЕДМЕТДАТУМ ПРИЈЕМАДАТУМ ОДБАЦИВАЊАДАТУМ ОБЈАВЉ. НА ИНТЕР.РОК ЗА ДОПУНУ ПРЕДМЕТАДОПУНАОДБИЈЕНИЗДАТO РЕШЕЊЕ
30-351-83/20Стеван Пешић, Власотинцe, ул. АВНОЈ-а бр. 34Изградња помоћног објекта -остава за огрев- на кп.бр. 1260 КО Власотинце варош у Власотинцу31.08.2020.05.10.2020.05.10.2020.
03-3561-27/19ОШ ``ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ`` Свође,Општина ВласотинцеИзвођење радова на инвестиционом одржавању објекта зграде основног образовања на кп.бр. 5867 КО Свође05.03.2019.08.03.2019.08.03.2019.
03-351-255/21Миодраг Миленковић, Ладовице, општина Власотинце и Друштвo за трговину и услуге MEDITERAN GAMING GROUP, Д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 10., Ниш, МАТ : 20890398; ПИБ : 107887514 Aдаптацијa стамбено - пословног објекта у циљу функционалног повезивања локала 1 и 3 на кп.бр. 2489 КО Власотинце варош у Власотинцу06.11.2021.11/18/202118.11.2021.17.12.2021.
03-351-251/21Слађана Станковић Власотинце, ул. Иве Андрића бр. 72 б.Изградња објекта -ограда- на кп. бр. 239/2 КО Власотинце варош у Власотинцу28.10.2021.03.11.2021.03.11.2021.
03-351-249/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12.Измена решења о одобрењу у току градње за извођење радова за реконструкцију улице Димитрија Стојановића, Његошеве и два крака улице Његошеве на кп.бр. 2340 и 4022 обе КО Власотинце варош у Власотинцу24.10.2021.29.10.2021.29.10.2021.
03-351-244/21`` ЕПС ДИСТРИБУЦИЈA `` Д.О.О. Београд, Огранак електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковац и финансијер Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12.,Изградња прикључног 10 kV кабла и ТС 10/0,4 kV ``Орашачки пут`` на кп.бр. 3319 КО Власотинце ван варош у Власотинцу13.10.2021.26.10.2021.26.10.2021.
03-351-239/21Миодрага Новковића из Самарнице, општина ВласотинцеИзвођење радова за реконструкцију стамбеног објекта на кп.бр. 6055/2 КО Власотинце ван варош у Власотинцу06.10.2021.12.10.2021.12.10.2021.11.11.2021.15.10.2021.22.10.2021.
03-351-236/21Инвеститор `` ЕПС ДИСТРИБУЦИЈA `` Д.О.О. Београд, Огранак електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковац, и финансијер Драган Петровић из Стајковца, општина ВласотинцеИзградња Прикључног НН каблa за напајање објекта на кп.бр. 2433 КО Власотинце варош у Власотинцу30.09.2021.07.10.2021.07.10.2021.
03-351-173/21Предраг Гавлиловић и Симонида Гавриловић, Гложане, општина ВласотинцеИзградња објекта -оградни зид- на кп.бр. 4034 КО Власотинце ван варош24.11.2021.02.12.2021.02.12.2021.
03-351-151/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12.,Изградња јавног осветљења новопројектоване улице између ул. Металска и ул. Индустријска у Власотинцу на кп.бр. 865/5, 864/12, 862/1, 899 и 863/2 све КО Власотинце варош у Власотинцу24.09.2021.30.09.2021.30.09.2021.
03-351-140/21Драган Јовановић,Власотинце, ул. Бошка Црнатовића бр. 11.,Инвестиционо одржавању објекта : породично-стамбена зграда на кп.бр. 2657/2 КО Власотинце варош у Власотинцу06.08.2021.07.08.2021.07.08.2021.
03-351-128/21Бојан Спасић, Ниш (Палилула), ул. Драгише Цветковића бр. 31.Инвестиционо одржавање објекта : породично-стамбена зграда на кп.бр. 2464/3 КО Власотинце варош у Власотинцу16.08.2021.17.08.2021.17.08.2021.
03-351-124/21Сузана Коцић, Доњи Дејан, општина ВласотинцеИзградња пољопривредног објекта на кп.бр. 11049 КО Крушевица05.08.2021.19.08.2021.19.08.2021.
03-351-123/21Виолетa Ицић из Власотинца, ул. АВНОЈ-а, бр. 16., Изградњa помоћног објекта -остава за огрев- на кп.бр. 1283 КО Власотинце варош у Власотинцу02.08.2021.09.08.2021.09.08.2021.
03-351-122/21Миљан Станковић, Горњи Орах, Јездине, општина ВласотинцеИзградња помоћног објекта -ограда-на кп.бр. 4395/1 КО Власотинце варош у Власотинцу02.08.2021.05.08.2021.05.08.2021.
03-351-121/21Миљан Станковић, Горњи Орах, Јездине, општина ВласотинцеИзградња помоћног објекта бр. 2. на кп.бр. 4395/1 КО Власотинце варош у Власотинцу30.07.2021.10.08.2021.10.08.2021.
03-351-120/21`` ELRAD International ``, d.o.o., ул. Љутомерска цеста бр. 47,90250 Горња Радгона, СловенијaИзградња помоћног објекта -надстрешнице- на кп.бр. 3910/47 КО Власотинце ван варош у Власотинцу20.07.2021.23.07.2021.23.07.2021.22.08.2021.
03-351-118/21Трговинска радња и сервис Ранђеловић, Срђан Ранђеловић, предузетник, ул. 12. Бригаде бр.бб., ПИБ : 103989357, МАТ : 57089920,Изградња помоћног објекта на кп.бр. 866 КО Власотинце варош у Власотинцу19.07.2021.23.07.2021.23.07.2021.22.08.2021.24.08.2021.27.08.2021.
03-351-116/19Стеван Стевановић Власотинцe, ул. Милентија Поповића бр.69Изградњa помоћног објекта на кп.бр.266/2 КО Власотинце варош у Власотинцу17.08.2019.26.08.2019.26.08.2019.
03-351-115/21Бобан Пејчић, Ладовице, општина ВласотинцеИзградња економског објекта -магацин пољопривредних производа и машина - на кп.бр. 4398 КО Ладовица12.07.2021.20.07.2021.20.07.2021.
03-351-115/19Драгишa Лукић, ПрилепaцИзградњa помоћног објекта -ограда- на кп.бр.203/3 КО Прилепац17.08.2019.21.08.2019.21.08.2019.
03-351-113/21ОШ ``Свети Сава``, Гложане, основна школа у БатуловцуРеконструкција ОШ ``Свети Сава``, Гложане, основна школа у Батуловцу на кп.бр. 766 КО Батуловце12.07.2021.21.07.2021.21.07.2021.
03-351-110/21Срђан Петровић, Власотинцe, ул. Бранка Ћопића бр. бб.,Изградња помоћног објекта бр. 2. на кп.бр. 4255 и 4256/1 обе КО Власотинце варош у Власотинцу06.07.2021.23.07.2021.23.07.2021.
03-351-107/19Милош Станковић Власотинцe,ул.Црног Марка бр.11Изградњa објекта уличне ограде и ограде према суседним парцелама на кп.бр.729/2, 729/3, 730 и 731 све КО Власотинце варош у Власотинцу02.08.2019.07.08.2019.07.08.2019.
03-351-106/19Тањa Богдановић и Горан Богдановић Власотинцe,ул.Змај Јовина бр.30Реконструкција стамбено-пословног објекта бр.1 на кп.бр.3999/2 КО Власотинце ван варош у Власотинцу01.08.2019.07.08.2019.07.08.2019.
03-351-103/21Бранислава Николић, Власотинце, ул. Његошева бр. 35.Изградња помоћног објекта на кп.бр. 2821 КО Власотинце варош у Власотинцу05.07.2021.09.07.2021.09.07.2021.
03-351-103/19Верољуб Пејчић Ниш,општина Медијана,ул.Франца Розмана бр.1Изградња објекта –ограда- на кп.бр.4551 и 4552 КО Власотинце варош29.07.2019.01.08.2019.01.08.2019.
03-351-100/19Станисављевић Александар,ул.Марка Орешковића бр.26, Драган Костадиновића и Бисерка Костадиновић,ул,Стевана Јаковљевића бр.40,ВласотинцеИзградња економског објекта на кп.бр.3883 КО Власотинце ван варош24.07.2019.30.07.2019.30.07.2019.29.08.2019.
03-351-99/19Драган Петровић, СтајковцеИзвођење радова за изградњу помоћног објекта –ограда- на кп.бр.3910/24 КО Власотинце ван варош24.07.2019.29.07.2019.29.07.2019.
03-351-98/21`` ОДС ЕПС Дистрибуција ``, Д.о.о. Београд, ул. Масарикова бр. 1., огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковац и финансијера `` GRUNER SERBIAN ``, Д.о.о., Власотинце, ул. Марка Орешковића бр. бб.Изградња објекта -Трафостаница MBTS 10/0,4 kV ’’ GRUNER 2 ’’ са разводним постројењем 10 kV на кп.бр. 864/18 КО Власотинце варош у Власотинцу20.06.2021.09.07.2021.07/09/2021
03-351-98/19Миле Илић, Власотинцe,ул.Стојана Петровића бр.24АИзвођење радова на изградњи објекта ограде на кп.бр.1865/2 КО Власотинце варош у Власотинцу15.07.2019.17.07.2019.17.07.2019.
03-351-97/19Стојановић Драган,ГложанеИзвођење радова на реконструкцији котларнице у оквиру објекта бр.2 на кп.бр. 1951 КО Гложане15.07.2019.18.7.201918.7.2019
03-351-92/21Данијела Јовић, Доње Крајинце, општина ЛесковацИнвестиционо одржавање објекта зграда трговине на кп.бр. 1155 КО Власотинце варош у Власотинцу02.06.2021.02.06.2021.02.06.2021.
03-351-92/20Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња саобраћајнице крак улице Мије Миленковића у Власотинцу на кп.бр. 121/24 и 121/30 обе КО Власотинце варош,14.09.2020.02.10.2020.2.10.2020
03-351-91/21Бојан Спасић и Виолета Спасић, Власотинце, ул. Мије Миленковића бр. 47 Б.Изградња објекта -ограда- на кп.бр. 94/16 и 94/17 обе КО Власотинце варош у Власотинцу03.06.2021.04.06.2021.04.06.2021.
03-351-91/19Петaр Стојановић из Власотинца,ул.Марка Орешковића бр.59Извођење радова на реконструкцији помоћних објекта бр.2 и бр.3 на кп.бр.765/4 КО Власотинце варош у Власотинцу09.07.2019.17.07.2019.17.07.2019.
03-351-89/20Небојша Настић,Стајковце, општина ВласотинцеИзградња објекта -хидрофорска кућица- на кп.бр. 3917/1 КО Стајковце10.09.2020.02.10.2020.02.10.2020.01.11.2020.
03-351-84/20Миодраг Јовановић,Власотинце, ул. 4. Јули, бр. 1.Изградња објекта -ограда према суседним парцелама- на кп.бр. 4053 КО Власотинце варош01.09.2020.15.09.2020.02.10.2020.01.11.2020.
03-351-83/19Стаменa Пејчић, ул.Стевана Јаковљевића бр.3, ВласотинцеИзвођење радова на изградњи помоћног објекта –остава за огрев- на кп.бр.147/1 и 148/2 обе КО Власотинце варош у Власотинцу05.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.
03-351-81/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Марка Орешковића на кп.бр.1174/1 КО Власотинце варош24.6.201910.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-80/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у улицама Црног Марка и Николе Тесле на кп.бр.963/1 и 962 обе КО Власотинце варош24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-79/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. у ул.Мије Миленковића на кп.бр.5160 КО Власотинце варош.24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-77/18Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у улици- пут за Црнатово на кп.бр.2127 и 4000 обе КО Бољаре24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-76/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Санација објекта ограде поред стадиона у ул.Власинској поред паркинга на кп.бр.4019 КО Власотинце варош24.05.2019.06.06.2019.06.06.2019.
03-351-75/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Стевана Јаковљевића кп.бр.138, 139/2, 152/10 и 191 све КО Власотинце варош24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-74/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Стрељина и кп.бр. 581/1, 683/2, 595/2, 600/2, 607/4, 653/3,4127 све КО Власотинце варош24.05.2019.07.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-73/21Миодраг Спасић и Тијана Цекић Спасић, Власотинце, ул. Устаничка бр. 10. и Јовица Кулић и Драгана Кулић ,Власотинце, ул. Милентија Поповића бр. 73/1.Изградња објекта -ограде- на кп.бр. 4633/2, 4628 и 4376/1 све КО Власотинце варош у Власотинцу08.05.2021.25.05.2021.25.05.2021.
03-351-73/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у улицама Димитрија Пешкића и Сретена Диманића кп.бр.3355/6, 3355/2, 3356/1, 3367, 3369/8, 3371/3, 3372/8, 3375, 3379, 3392, 3400, 3407/1 све КО Власотинце варош24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-72/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12.Санација објекта процуривања испод темељне спојнице преливног прага - Водозахват ``Бољаре`` на кп.бр. 3990/3 КО Бољаре06.05.2021.07.05.2021.07.05.2021.
03-351-72/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција водовода у ул.Jосифа Панчића и кп.бр.5159 КО Власотинце варош и 7286/1 КО Власотинце ван варош24.05.2019.07.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-71/21Небојшa Настић, Стајковцe, општина Власотинце Изградња објекта хидрофорска кућица на кп.бр. 3917/1 КО Стајковце27.04.2021.05.05.2021.05.05.2021.04.06.2021.31.05.2021.01.06.2021.
03-351-71/20`` ШАР-ПРОМ ``Д.о.о.из Власотинца,ул.29.Новембара бр.ббИзградња помоћног објекта на кп.бр. 2040/1 КО Власотинце варош у Власотинцу27.06.2020.15.07.2020.15.07.2020.14.08.2020.
03-351-70/19Зоран Николић,СтајковцеИзвођење радова на изградњи економског објекта бр.2 –хидрофорска кућица-на кп.бр. 2922 КО Стајковце01.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.
03-351-68/21Ауто Центар МПБ - Богдановић, д.о.о., Власотинце, ул. 29. Новембра бр. 99., МАТ : 21479888 ; ПИБ : 1142280;Изградња објекта -ограда- на кп.бр. 3999/2 и 3999/4 обе КО Власотинце ван варош у Власотинцу24.04.2021.27.04.2021.27.04.2021.
03-351-66/21Зоран Димитријевић,МанастириштеИнвестиционо одржавање објекта породично- стамбена зграда на кп.бр. 3390/2 КО Бољаре22.04.2021.22.04.2021.22.04.2021.
03-351-65/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода и фекалне канализације у улици Бабичког одредана на кп.бр.4200/1, 4201/8, 4202, 4203/2, 4218/3, 4218/11, 4218/17, 5066/4, 5046/1 све КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-64/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул.Милке Диманић и кп.бр.2012/2 КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-63/21Саша Јовановић, Пр. Услужна радња и трговина на велико ``EKO FOOD’’, Бабушница, ул. Багдалска бр. 1., Матични број : 65002124; ПИБ : 110792008Извођење радова на Постављање фотонапонске електране на крову постојећег објекта ``EKO FOOD’’ Власотинце на кп.бр. 3319 КО Власотинце варош у Власотинцу16.04.2021.23.04.2021.23.04.2021.
03-351-63/20Немањa Стоичића Власотинца,ул.Милентија Поповића бр.52Изградњa објекта -оградa- на кп.бр.1788/1 КО Власотинце варош у Власотинцу03.06.2020.10.06.2020.10.06.2020.
03-351-63/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. 1.Октобар на кп.бр.297/2, 224/83, 1767/2, 1772/9, 1773/6, 1773/9, 1782/7, 1782/8, 1795/3, 1721/6, 1781/10, 1797/5, 1809/9 КО Власотинце варош и кп.бр.4652/1 КО Власотинце ван варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-62/21Томислав Костић, Стајковце, општина ВласотинцеИзградња - објекта хидрофорска кућица на кп.бр. 2303/3 КО Стајковце15.04.2021.22.04.2021.22.04.2021.
03-351-62/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. у ул. Милентија Поповића на кп.бр.1847 и 4019 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-61/20``ХСВ``,Д.о.о Власотинце,ул.29.НовембраИзградња помоћног објекта на кп.бр. 3976/11 КО Власотинце ван варош у Власотинцу29.05.2020.05.06.2020.05.06.2020.04.07.2020.08.06.2020.16.06.2020.
03-351-61/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул.Власотиначких бригада на кп.бр.4137 и 4019 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-60/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова у предмету добијања одобрења за извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Иве Андрића на кп.бр.4136, 288 и 4019 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-59/21Марија Mиленковић, Власотинце, ул. 22. Дивизије бр. 37Инвестиционо одржавање објекта породично- стамбена зграда на кп.бр. 1424 КО Власотинце варош у Власотинцу12.04.2021.13.04.2021.13.04.2021.
03-351-59/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12,Извођење радова на реконструкцији водовода и фекалне канализације у улици Михајла Михајловића на кп.бр.5741 и 7314 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-54/21Дом здравља Власотинце, ул. Моше Пијаде бр. 2.Реконструкција објекта амбуланте у Доњој Лопушњи на кп.бр. 2226/2 КО Самарница29.03.2021.09.04.2021.04/08/2021
03-351-52/21`` ОДС ЕПС Дистрибуција ``, Д.о.о. Београд, ул. Масарикова бр. 1., огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковацу Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12.Изградња објекта нисконапонска електрична мрежа у ул. Бранка Ћопића на кп.бр. 5028, 5025, 5020, 5011, 5012, 5008, 4259/2, 4258/2, 4258/1, 4257/3 све КО Власотинце варош у Власотинцу26.03.2021.22.04.2021.22.04.2021.
03-351-49/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa крак улице Мије Миленковића на кп.бр. 121 и 121/30 обе КО Власотинце варош27.3.202029.4.202029.4.202029.5.2020
03-351-48/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa крак улице Власотиначких бригада на кп.бр. 214 и 5162 обе КО Власотинце варош27.3.202029.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-48/19Горан Стојановић,Власотинцe,ул.Милоша Диманића бр.4Извођење радова на изградњи помоћног објекта –оставе- на кп.бр.11/1 КО Власотинце варош у Власотинцу04.04.2019.05.04.2019.05.04.2019.
03-351-47/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa улице Омладинске крак 1 и крак 2 на кп.бр. 224/61, 224/59, 224/5, 224/57, 5162, 4808 и 224/55 све КО Власотинце варош27.03.2020.29.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-46/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улице Јосипа Панчића на кп.бр. 4396/1, 4367/8, 5159, 4731, 5162 све КО Власотинце варош и на кп.бр.7286/1 и 7287 обе КО Власотинце ван варош27.03.2020.29.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-45/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улице Филипа Филиповића на кп.бр. 4941, 4943, 4945, 4966/3, 4947, 4949, 4951, 4953, 4955, 4957, 4959, 4961, 4965 све КО Власотинце варош24.03.2020.28.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-45/19Драган Петковић, СтајковцеИзградња помоћног објекта –ограда- на кп.бр.3910/24 КО Власотинце ван варош.07.05.2019.14.05.2019.15.05.2019.14.06.2019.
03-351-45/19Општинa Власотинце ,Трг Ослобођења бр.12 ВласотинцеИзмена решења о одобрењу за извођење радова у погеду инвеститора, на изградњи прикључног 10 кВ кабла,ТС 10/0,4 кВ ``Нове`` и расплета 1кВ каблова из ТС10/0,4 кВ ``Нове`` на кп.бр. 2475/1 КО Власотинце варош.10.04.2019.03.05.2019.03.05.2019.
03-351-45/19`` GRUNER SERBIAN `` Д.о.о. Власотинце,ул.Марка Орешковића бр.бб,Извођење радова на изградњи помоћног објекта -надстрешница- на кп.бр.864/17,864/18 и 864/13 све КО Власотинце варош у Власотинцу16.04.2019.25.04.2019.25.04.2019.
03-351-44/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa улице Михајла Пупина и Устаничке са одвојцима за приватне поседе на кп.бр. 3841/2, 3840/7, 3845/8, 3877/5, 3871/7, 3878/1, 3877/2, 3871/6, 3870, 3869/7 и 3756/7 КО Власотинце варош24.03.2020.28.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-44/19Зоран Миленковић, СтајковцeИзвођење радова на изградњи објекта бр.2 за производњу и складиштење производа на кп.бр.3904, 3905, 3906/1 и 3907/1 све КО Стајковце10.04.2019.17.04.2019.17.04.2019.16.05.2019.19.052019.13.06.2019.
03-351-43/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улицe Радничка на кп.бр. 3502/2, 3497/2, 3495/5 све КО Власотинце варош24.3.202028.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-42/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција крак улице Десанке Максимовић на кп.бр. 121/9 КО Власотинце варош24.3.202028.4.202029.4.202028.05.2020.
03-351-41/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција крак улице АВНОЈ-а, на кп.бр. 1257/1 КО Власотинце варош24.3.202028.04.2020.29.04.2020.28.05.2020.
03-351-40/21Бобан Пејчић, Ладовицa, општина Власотинце, Изградња економског објекта-магацин пољопривредних производа и машина на кп.бр. 4397 и 4398 обе КО Ладовица03/17/202130.03.2021.
13.05.2021.
30.03.2021.29.04.2021.29.04.2021.
03-351-39/21``ХСВ``, Д.о.о., Власотинце, ул. 29. Новембра бр. ббИзградњу помоћног објекта на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош у Власотинцу17.03.2021.25.03.2021.25.03.2021.24.04.2021.29.03.2021.30.03.2021.
03-351-37/20Данијел Милошевић, Црнa БарaИзградњa помоћног објекта на кп.бр.4403/3 КО Власотинце варош14.3.202026.03.2020.26.03.2020.
03-351-32/19Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улице Мије Миленковић на кп.бр.5158 и 4661 обе КО Власотинце варош у Власотинцу13.03.2019.25.03.2019.25.03.2019.
03-351-31/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Уређење саобраћајнице у оквиру постојеће регулације на општинском путу Бољаре-Црнатово и веза са општинским путем Власотинце-Црна Бара на кп.бр.4000 КО Бољаре,на кп. бр. 4236/1, 4236/2, 2099, 4221, 4224 све КО Црнатово11.03.2020.27.03.2020.27.03.2020.
03-351-30/21Горан Стојковић, Ладовице,општина ВласотинцеИзградња економског објекта за гајење оваца на кп.бр. 1148/2 КО Ладовица,08.03.2021.30.03.2021.30.03.2021.29.04.2021.28.04.2021.12.05.2021.
03-351-30/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Уређењe саобраћајнице у оквиру постојеће регулације на општинском путу OП-14 Доња Ломница-Доња Ломница-Црна Бара на кп.бр.2564 КО Доња Ломница,на кп.бр.1848 и 1849 обе КО Горња Ломница и кп.бр.4227 , 9007, 9006, 8989, 9012 и 9011 све КО Црна Бара11.03.2020.27.03.2020.27.03.2020.
03-351-26/21Славишa Николић, Власотинцe, ул. Вука Караџића бр. 42.Изградња помоћног објекта на кп.бр. 2656 КО Власотинце варош у Власотинцу27.02.2021.29.03.2021.29.03.2021.
03-351-26/19Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња секундарне електродистрибутивне мреже-уличне расвете у селу Борин До,Tраса-1.2.2а,3,4 на кп.бр. 7315 , 7346/2 , 10738 , 10735 , 7366 , 7361 , 7360 , 7359 , 7350 , 7352 , 7398 , 6526 , 6525 , 6497 , 6502 , 6503 , 6501 , 6499 , 6504 , 6505 , 6464 , 6463 , 6404 , 6405 , 7354 , 6588 , 6586 , 10736 , 10724 , 6582,6530 , 7367 , 7369 , 8797 , 8796 , 10738 , 8805 , 10739 , 8810 , 8829 , 8811 , 8813 , 8826 , 8824 , 8825 , 8823 , 8875 , 8878 , 8896, 8897 , 8877 , 8901 , 8900 , Траса-5. на кп.бр. 8934 , 8615 , 8617 , 1073 све КО Борин До.05.03.2019.07.03.2019.07.03.2019.
03-351-25/20Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција водоводне мреже у насељу Бољаре,насељу Манастириште и улици 22.Дивизије,општина Власотинце на кп.бр.4020/1, 2096/5, 2041 све КО Власотинце варош,на кп.бр.7311/11 КО Власотинце ван варош,на кп.бр. на кп.бр.4007, 3359/5, 3359/6, 3339/2, 3338/2, 3338/3, 3316, 3315, 3987, 4001, 3988,4002 све КО Бољаре26.02.2020.28.02.2020.28.02.2020.
03-351-25/19Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња секундарне електродистрибутивне мреже у селу Добровиш , Траса1.2 и 3. на кп.бр. 3810 , 3808 , 3807 , 3806 , 3593 , 3594 , 3595 , 7403 , 4538 , 7405 , 3821 , 7403 , 3820 , 3819 , 3820 , 2106 , 2108 , 2111 , 2112 , 2114 , 2088 , 2087 , 2079 , 2078 , 2074 , 2073 , 2047 , 7399 , 1337 , 2029 , 2027 , 1442 , 1406 , 1407 , 1408 ,1409 , 1410 и 1445 све КО Добровиш, Траса 4.кп.бр. 4344 , 4343 , 4346 , 4674 , 7405 ,4672 , 4673 , 7406 , 4463 , 4462 ,4469, 4470 , 4473 , 4479/1 , 4483 , 4482/1 , 4482/2 ,4635 ,4636 ,4626 ,6425 ,4623 , 4609 , 4612 , 4607 , 4618 , 4616 , 4614 , 4613 , 5136 , 5137 , 5121 ,5118 , 5111 , 5116 , 5115 , 7406 , 5048 , 5049 , 5058 , 5059 , 5060 , 5161 , 5059 , 5093 , 5073 и 5074 свеКО Добровиш.05.03.2019.07.03.2019.07.03.2019.
03-351-24/20Драгана Кресс Костић, Манастиришта,општина ВласотинцеИзградњa помоћног објекта на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош у Власотинцу25.02.2020.09.02.2020.09.02.2020.
03-351-24/20``ХСВ``,Д.о.о Власотинце,ул.29.НовембaрИзградњa помоћног објекта на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош у Власотинцу27.02.2020.09.02.2020.09.02.2020.08.03.2020.12.03.2020.18.03.2020.
03-351-23/21Стеван Петровић, Власотинце, ул. Бранка Ћопића бр. бб.Изградња помоћног објекта на кп.бр. 4256/3, 4257/1 и 4259/1 све КО Власотинце варош у Власотинцу23.02.2021.02.03.2021.04.03.2021.03.04.2021.24.03.2021.29.03.2021.
03-351-22/21Србољуб Катић, Власотинце, ул. Драгољуба Јовића Луке бр. 2.Изградња објекта –ограда- на кп.бр. 3528 КО Власотинце варош у Власотинцу22.02.2021.04.03.2021.01.03.2021.
03-351-21/20Новицa Пeтковић, КрушевицaИзградњa помоћног објекта -објекат за гајење свиња- на кп.бр.6897 КО Крушевица17.02.2020.20.02.2020.20.02.2020.
03-351-20/20``ECO MELE``,Десанке Максимовића бр.7.БеоградИзградњa помоћног објекта-специјализовано складиште затворено са најмање три стране зидовима или преградадама -на кп.бр.799/1 и 794 обе КО Комарица19.2.202021.02.2020.21.02.2020.
03-351-16/20ОШ `` Браћа Миленковић, Шишава,општина ВласотинцеИзвођење радова на адаптaцији и реконструкцији објекта за основно образовање на кп.бр.2139 КО Доња Ломница12.02.2020.14.02.2020.14.02.2020.
03-351-15/20ОШ `` Браћа Миленковић, Шишава,општина ВласотинцеИнвестиционо одежавање-замена кровног покривача објекта за основно образовање- на кп.бр. 2139 КО Доња Ломница12.2.202014.2.202014.2.2020
03-351-14/19``ELRAD INTERNACIONAL``,D.o.o.ул.Љутомерска цеста бр.47, 9250 Горња Радгона,СловенијаИзградњa гасификационе станице течног азота са разводним цевоводом на кп.бр 3910/26 КО Власотинце ван варош14.02.2019.21.02.2019.21.02.2019.
03-351-12/19Јеленa Тодоровић из Власотинца ул.Милке Диманић бр.27 и Стаменковић Сокола из Борин ДолаИзградњa помоћног објекта – ограда- на кп.бр.224/67 КО Власотинце варош.11.02.2019.19.02.2019.19.02.2019.
03-351-11/19Милош Видојевић ул.Милке Диманић бр.44, ВласотинцeПромена намене објекта из стамбеног у пословни објекат без извођења радова на кп.бр.1249 КО Власотинце варош у Власотинцу11.2.201914.02.2019.14.02.2019.
03-351-9/20Ненад Митровић, БатуловцeИзградња објекта -ограде- на кп.бр.662/4 КО Батуловце06.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-8/20Стаменa Пејчић Власотинце,ул.Стевана Јаковљевића бр.3Измена у току градње на изградњи помоћног објекта –остава за огрев- на кп.бр.147/1 и 148/2 обе КО Власотинце варош у Власотинцу04.02.2020.11.02.2020.11.02.2020.
03-351-7/19Ивицa Станковић,ул.Косовска бр.бб, ВласотинцеИзградњa помоћног објекта -ограда- на кп.бр.1980/2 КО Власотинце варош.18.01.2019.29.01.2019.29.01.2019.
03-351-6/21Јавно комунално предузеће `` ВОДОВОД ``, Власотинце, Трг Ослобођења бр. 9., општина Власотинце Извођење радова за уградњу мерних зона у систему водоснабдевања општине Власотинце на кп.бр. 4020/1 КО Власотинце варош у Власотинцу,на постојећој водоводној мрежи,02/09/202119.02.2021.19.02.2021.
03-351-5/21Слађанa Кузмановић,Вршaц, ул. Николе Нешковића бр. 12., Реконструкција породично стамбеног објекта на кп.бр. 2173/5 КО Власотинце варош у Власотинцу,19.01.2021.26.01.2021.26.01.2021.
03-351-5/19Боривојe Анђелковић, ул. Милорада Величковића бр.бб, ВласотинцeИзградњa помоћног објекта -ограда- на кп.бр.6086/15 КО Власотинце ван варош.11.01.2019.11.02.2019.11.02.2019.10.03.2019.
03-351-4/20Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa водоводне мреже у улицама ул.Димитрија Стојановића и Његошевој на кп. бр. 2240 и 2726/2 обе КО Власотинце варош16.01.2020.23.1.202023.1.2020
03-351-3/20Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улице Димитрија Стојановића,Његошеве и два крака улице Његошеве на кп. бр. 2340 и 4022 обе КО Власотинце варош14.01.2020.23.01.2020.23.01.2020.
03-351-3/19Миленковић Далибор ,ул.Војводе Влаховића бр.27г, БеоградИзградња објекта за производњу металне галантерије на кп.бр. 685/3 КО Власотинце варош у Власотинцу.14.01.2019.16.01.2019.16.01.2019.
01-351-82/19Златко СтојановићИзвођење радова на изградњи економског објекта бр.1 –хидрофорска кућица-на кп.бр. 2922 КО Стајковце01.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ