Општина Власотинце

Радно време:Од Понедељка до Петка: 7:00 – 15:00
Контакт телефон:+381 (0)16 875 122

Списак издатих решења, одбијених и одбачених захтева по члану 145. ЗПИ

БРОЈ ПРЕДМЕТАПОДНОС. ЗАХТЕВАПРЕДМЕТДАТУМ ПРИЈЕМАДАТУМ ОДБАЦИВАЊАДАТУМ ОБЈАВЉ. НА ИНТЕР.РОК ЗА ДОПУНУ ПРЕДМЕТАДОПУНАОДБИЈЕНИЗДАТO РЕШЕЊЕ
03-351-3/20Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улице Димитрија Стојановића,Његошеве и два крака улице Његошеве на кп. бр. 2340 и 4022 обе КО Власотинце варош14.01.2020.23.01.2020.23.01.2020.
03-351-4/20Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa водоводне мреже у улицама ул.Димитрија Стојановића и Његошевој на кп. бр. 2240 и 2726/2 обе КО Власотинце варош16.01.2020.23.1.202023.1.2020
03-351-9/20Ненад Митровић, БатуловцeИзградња објекта -ограде- на кп.бр.662/4 КО Батуловце06.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-8/20Стаменa Пејчић Власотинце,ул.Стевана Јаковљевића бр.3Измена у току градње на изградњи помоћног објекта –остава за огрев- на кп.бр.147/1 и 148/2 обе КО Власотинце варош у Власотинцу04.02.2020.11.02.2020.11.02.2020.
03-351-15/20ОШ `` Браћа Миленковић, Шишава,општина ВласотинцеИнвестиционо одежавање-замена кровног покривача објекта за основно образовање- на кп.бр. 2139 КО Доња Ломница12.2.202014.2.202014.2.2020
03-351-16/20ОШ `` Браћа Миленковић, Шишава,општина ВласотинцеИзвођење радова на адаптaцији и реконструкцији објекта за основно образовање на кп.бр.2139 КО Доња Ломница12.02.2020.14.02.2020.14.02.2020.
03-351-21/20Новицa Пeтковић, КрушевицaИзградњa помоћног објекта -објекат за гајење свиња- на кп.бр.6897 КО Крушевица17.02.2020.20.02.2020.20.02.2020.
03-351-20/20``ECO MELE``,Десанке Максимовића бр.7.БеоградИзградњa помоћног објекта-специјализовано складиште затворено са најмање три стране зидовима или преградадама -на кп.бр.799/1 и 794 обе КО Комарица19.2.202021.02.2020.21.02.2020.
03-351-25/20Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција водоводне мреже у насељу Бољаре,насељу Манастириште и улици 22.Дивизије,општина Власотинце на кп.бр.4020/1, 2096/5, 2041 све КО Власотинце варош,на кп.бр.7311/11 КО Власотинце ван варош,на кп.бр. на кп.бр.4007, 3359/5, 3359/6, 3339/2, 3338/2, 3338/3, 3316, 3315, 3987, 4001, 3988,4002 све КО Бољаре26.02.2020.28.02.2020.28.02.2020.
03-351-24/20Драгана Кресс Костић, Манастиришта,општина ВласотинцеИзградњa помоћног објекта на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош у Власотинцу25.02.2020.09.02.2020.09.02.2020.
03-351-24/20``ХСВ``,Д.о.о Власотинце,ул.29.НовембaрИзградњa помоћног објекта на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош у Власотинцу27.02.2020.09.02.2020.09.02.2020.08.03.2020.12.03.2020.18.03.2020.
03-351-37/20Данијел Милошевић, Црнa БарaИзградњa помоћног објекта на кп.бр.4403/3 КО Власотинце варош14.3.202026.03.2020.26.03.2020.
03-351-31/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Уређење саобраћајнице у оквиру постојеће регулације на општинском путу Бољаре-Црнатово и веза са општинским путем Власотинце-Црна Бара на кп.бр.4000 КО Бољаре,на кп. бр. 4236/1, 4236/2, 2099, 4221, 4224 све КО Црнатово11.03.2020.27.03.2020.27.03.2020.
03-351-30/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Уређењe саобраћајнице у оквиру постојеће регулације на општинском путу OП-14 Доња Ломница-Доња Ломница-Црна Бара на кп.бр.2564 КО Доња Ломница,на кп.бр.1848 и 1849 обе КО Горња Ломница и кп.бр.4227 , 9007, 9006, 8989, 9012 и 9011 све КО Црна Бара11.03.2020.27.03.2020.27.03.2020.
03-351-41/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција крак улице АВНОЈ-а, на кп.бр. 1257/1 КО Власотинце варош24.3.202028.04.2020.29.04.2020.28.05.2020.
03-351-42/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција крак улице Десанке Максимовић на кп.бр. 121/9 КО Власотинце варош24.3.202028.4.202029.4.202028.05.2020.
03-351-43/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улицe Радничка на кп.бр. 3502/2, 3497/2, 3495/5 све КО Власотинце варош24.3.202028.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-44/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa улице Михајла Пупина и Устаничке са одвојцима за приватне поседе на кп.бр. 3841/2, 3840/7, 3845/8, 3877/5, 3871/7, 3878/1, 3877/2, 3871/6, 3870, 3869/7 и 3756/7 КО Власотинце варош24.03.2020.28.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-45/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улице Филипа Филиповића на кп.бр. 4941, 4943, 4945, 4966/3, 4947, 4949, 4951, 4953, 4955, 4957, 4959, 4961, 4965 све КО Власотинце варош24.03.2020.28.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-46/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција улице Јосипа Панчића на кп.бр. 4396/1, 4367/8, 5159, 4731, 5162 све КО Власотинце варош и на кп.бр.7286/1 и 7287 обе КО Власотинце ван варош27.03.2020.29.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-47/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa улице Омладинске крак 1 и крак 2 на кп.бр. 224/61, 224/59, 224/5, 224/57, 5162, 4808 и 224/55 све КО Власотинце варош27.03.2020.29.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-48/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa крак улице Власотиначких бригада на кп.бр. 214 и 5162 обе КО Власотинце варош27.3.202029.4.202029.4.202028.5.2020
03-351-49/20Општинa Власотинце,Трг Ослобођења бр. 12Реконструкцијa крак улице Мије Миленковића на кп.бр. 121 и 121/30 обе КО Власотинце варош27.3.202029.4.202029.4.202029.5.2020
03-351-61/20``ХСВ``,Д.о.о Власотинце,ул.29.НовембраИзградња помоћног објекта на кп.бр. 3976/11 КО Власотинце ван варош у Власотинцу29.05.2020.05.06.2020.05.06.2020.04.07.2020.08.06.2020.16.06.2020.
03-351-63/20Немањa Стоичића Власотинца,ул.Милентија Поповића бр.52Изградњa објекта -оградa- на кп.бр.1788/1 КО Власотинце варош у Власотинцу03.06.2020.10.06.2020.10.06.2020.
03-351-71/20`` ШАР-ПРОМ ``Д.о.о.из Власотинца,ул.29.Новембара бр.ббИзградња помоћног објекта на кп.бр. 2040/1 КО Власотинце варош у Власотинцу27.06.2020.15.07.2020.15.07.2020.14.08.2020.
03-351-84/20Миодраг Јовановић,Власотинце, ул. 4. Јули, бр. 1.Изградња објекта -ограда према суседним парцелама- на кп.бр. 4053 КО Власотинце варош01.09.2020.15.09.2020.02.10.2020.01.11.2020.
03-351-89/20Небојша Настић,Стајковце, општина ВласотинцеИзградња објекта -хидрофорска кућица- на кп.бр. 3917/1 КО Стајковце10.09.2020.02.10.2020.02.10.2020.01.11.2020.
03-351-92/20Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња саобраћајнице крак улице Мије Миленковића у Власотинцу на кп.бр. 121/24 и 121/30 обе КО Власотинце варош,14.09.2020.02.10.2020.2.10.2020
03-351-3/19Миленковић Далибор ,ул.Војводе Влаховића бр.27г, БеоградИзградња објекта за производњу металне галантерије на кп.бр. 685/3 КО Власотинце варош у Власотинцу.14.01.2019.16.01.2019.16.01.2019.
03-351-7/19Ивицa Станковић,ул.Косовска бр.бб, ВласотинцеИзградњa помоћног објекта -ограда- на кп.бр.1980/2 КО Власотинце варош.18.01.2019.29.01.2019.29.01.2019.
03-351-5/19Боривојe Анђелковић, ул. Милорада Величковића бр.бб, ВласотинцeИзградњa помоћног објекта -ограда- на кп.бр.6086/15 КО Власотинце ван варош.11.01.2019.11.02.2019.11.02.2019.10.03.2019.
03-351-11/19Милош Видојевић ул.Милке Диманић бр.44, ВласотинцeПромена намене објекта из стамбеног у пословни објекат без извођења радова на кп.бр.1249 КО Власотинце варош у Власотинцу11.2.201914.02.2019.14.02.2019.
03-351-12/19Јеленa Тодоровић из Власотинца ул.Милке Диманић бр.27 и Стаменковић Сокола из Борин ДолаИзградњa помоћног објекта – ограда- на кп.бр.224/67 КО Власотинце варош.11.02.2019.19.02.2019.19.02.2019.
03-351-14/19``ELRAD INTERNACIONAL``,D.o.o.ул.Љутомерска цеста бр.47, 9250 Горња Радгона,СловенијаИзградњa гасификационе станице течног азота са разводним цевоводом на кп.бр 3910/26 КО Власотинце ван варош14.02.2019.21.02.2019.21.02.2019.
03-351-25/19Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња секундарне електродистрибутивне мреже у селу Добровиш , Траса1.2 и 3. на кп.бр. 3810 , 3808 , 3807 , 3806 , 3593 , 3594 , 3595 , 7403 , 4538 , 7405 , 3821 , 7403 , 3820 , 3819 , 3820 , 2106 , 2108 , 2111 , 2112 , 2114 , 2088 , 2087 , 2079 , 2078 , 2074 , 2073 , 2047 , 7399 , 1337 , 2029 , 2027 , 1442 , 1406 , 1407 , 1408 ,1409 , 1410 и 1445 све КО Добровиш, Траса 4.кп.бр. 4344 , 4343 , 4346 , 4674 , 7405 ,4672 , 4673 , 7406 , 4463 , 4462 ,4469, 4470 , 4473 , 4479/1 , 4483 , 4482/1 , 4482/2 ,4635 ,4636 ,4626 ,6425 ,4623 , 4609 , 4612 , 4607 , 4618 , 4616 , 4614 , 4613 , 5136 , 5137 , 5121 ,5118 , 5111 , 5116 , 5115 , 7406 , 5048 , 5049 , 5058 , 5059 , 5060 , 5161 , 5059 , 5093 , 5073 и 5074 свеКО Добровиш.05.03.2019.07.03.2019.07.03.2019.
03-351-26/19Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња секундарне електродистрибутивне мреже-уличне расвете у селу Борин До,Tраса-1.2.2а,3,4 на кп.бр. 7315 , 7346/2 , 10738 , 10735 , 7366 , 7361 , 7360 , 7359 , 7350 , 7352 , 7398 , 6526 , 6525 , 6497 , 6502 , 6503 , 6501 , 6499 , 6504 , 6505 , 6464 , 6463 , 6404 , 6405 , 7354 , 6588 , 6586 , 10736 , 10724 , 6582,6530 , 7367 , 7369 , 8797 , 8796 , 10738 , 8805 , 10739 , 8810 , 8829 , 8811 , 8813 , 8826 , 8824 , 8825 , 8823 , 8875 , 8878 , 8896, 8897 , 8877 , 8901 , 8900 , Траса-5. на кп.бр. 8934 , 8615 , 8617 , 1073 све КО Борин До.05.03.2019.07.03.2019.07.03.2019.
03-3561-27/19ОШ ``ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ`` Свође,Општина ВласотинцеИзвођење радова на инвестиционом одржавању објекта зграде основног образовања на кп.бр. 5867 КО Свође05.03.2019.08.03.2019.08.03.2019.
03-351-32/19Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улице Мије Миленковић на кп.бр.5158 и 4661 обе КО Власотинце варош у Власотинцу13.03.2019.25.03.2019.25.03.2019.
03-351-48/19Горан Стојановић,Власотинцe,ул.Милоша Диманића бр.4Извођење радова на изградњи помоћног објекта –оставе- на кп.бр.11/1 КО Власотинце варош у Власотинцу04.04.2019.05.04.2019.05.04.2019.
03-351-44/19Зоран Миленковић, СтајковцeИзвођење радова на изградњи објекта бр.2 за производњу и складиштење производа на кп.бр.3904, 3905, 3906/1 и 3907/1 све КО Стајковце10.04.2019.17.04.2019.17.04.2019.16.05.2019.19.052019.13.06.2019.
03-351-45/19`` GRUNER SERBIAN `` Д.о.о. Власотинце,ул.Марка Орешковића бр.бб,Извођење радова на изградњи помоћног објекта -надстрешница- на кп.бр.864/17,864/18 и 864/13 све КО Власотинце варош у Власотинцу16.04.2019.25.04.2019.25.04.2019.
03-351-45/19Општинa Власотинце ,Трг Ослобођења бр.12 ВласотинцеИзмена решења о одобрењу за извођење радова у погеду инвеститора, на изградњи прикључног 10 кВ кабла,ТС 10/0,4 кВ ``Нове`` и расплета 1кВ каблова из ТС10/0,4 кВ ``Нове`` на кп.бр. 2475/1 КО Власотинце варош.10.04.2019.03.05.2019.03.05.2019.
03-351-45/19Драган Петковић, СтајковцеИзградња помоћног објекта –ограда- на кп.бр.3910/24 КО Власотинце ван варош.07.05.2019.14.05.2019.15.05.2019.14.06.2019.
03-351-59/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12,Извођење радова на реконструкцији водовода и фекалне канализације у улици Михајла Михајловића на кп.бр.5741 и 7314 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-60/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова у предмету добијања одобрења за извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Иве Андрића на кп.бр.4136, 288 и 4019 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-61/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул.Власотиначких бригада на кп.бр.4137 и 4019 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-62/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. у ул. Милентија Поповића на кп.бр.1847 и 4019 обе КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-63/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. 1.Октобар на кп.бр.297/2, 224/83, 1767/2, 1772/9, 1773/6, 1773/9, 1782/7, 1782/8, 1795/3, 1721/6, 1781/10, 1797/5, 1809/9 КО Власотинце варош и кп.бр.4652/1 КО Власотинце ван варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-64/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул.Милке Диманић и кп.бр.2012/2 КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-65/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода и фекалне канализације у улици Бабичког одредана на кп.бр.4200/1, 4201/8, 4202, 4203/2, 4218/3, 4218/11, 4218/17, 5066/4, 5046/1 све КО Власотинце варош17.05.2019.20.05.2019.20.05.2019.
03-351-76/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Санација објекта ограде поред стадиона у ул.Власинској поред паркинга на кп.бр.4019 КО Власотинце варош24.05.2019.06.06.2019.06.06.2019.
03-351-72/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Реконструкција водовода у ул.Jосифа Панчића и кп.бр.5159 КО Власотинце варош и 7286/1 КО Власотинце ван варош24.05.2019.07.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-74/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Стрељина и кп.бр. 581/1, 683/2, 595/2, 600/2, 607/4, 653/3,4127 све КО Власотинце варош24.05.2019.07.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-73/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у улицама Димитрија Пешкића и Сретена Диманића кп.бр.3355/6, 3355/2, 3356/1, 3367, 3369/8, 3371/3, 3372/8, 3375, 3379, 3392, 3400, 3407/1 све КО Власотинце варош24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-75/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Стевана Јаковљевића кп.бр.138, 139/2, 152/10 и 191 све КО Власотинце варош24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-77/18Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у улици- пут за Црнатово на кп.бр.2127 и 4000 обе КО Бољаре24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-79/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. у ул.Мије Миленковића на кп.бр.5160 КО Власотинце варош.24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-80/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у улицама Црног Марка и Николе Тесле на кп.бр.963/1 и 962 обе КО Власотинце варош24.05.2019.10.6.201910.6.201909.07.2019.
03-351-81/19Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Извођење радова на реконструкцији водовода у ул. Марка Орешковића на кп.бр.1174/1 КО Власотинце варош24.6.201910.6.201910.6.201909.07.2019.
01-351-82/19Златко СтојановићИзвођење радова на изградњи економског објекта бр.1 –хидрофорска кућица-на кп.бр. 2922 КО Стајковце01.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.
03-351-70/19Зоран Николић,СтајковцеИзвођење радова на изградњи економског објекта бр.2 –хидрофорска кућица-на кп.бр. 2922 КО Стајковце01.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.
03-351-83/19Стаменa Пејчић, ул.Стевана Јаковљевића бр.3, ВласотинцеИзвођење радова на изградњи помоћног објекта –остава за огрев- на кп.бр.147/1 и 148/2 обе КО Власотинце варош у Власотинцу05.06.2019.12.06.2019.12.06.2019.
03-351-98/19Миле Илић, Власотинцe,ул.Стојана Петровића бр.24АИзвођење радова на изградњи објекта ограде на кп.бр.1865/2 КО Власотинце варош у Власотинцу15.07.2019.17.07.2019.17.07.2019.
03-351-91/19Петaр Стојановић из Власотинца,ул.Марка Орешковића бр.59Извођење радова на реконструкцији помоћних објекта бр.2 и бр.3 на кп.бр.765/4 КО Власотинце варош у Власотинцу09.07.2019.17.07.2019.17.07.2019.
03-351-97/19Стојановић Драган,ГложанеИзвођење радова на реконструкцији котларнице у оквиру објекта бр.2 на кп.бр. 1951 КО Гложане15.07.2019.18.7.201918.7.2019
03-351-99/19Драган Петровић, СтајковцеИзвођење радова за изградњу помоћног објекта –ограда- на кп.бр.3910/24 КО Власотинце ван варош24.07.2019.29.07.2019.29.07.2019.
03-351-100/19Станисављевић Александар,ул.Марка Орешковића бр.26, Драган Костадиновића и Бисерка Костадиновић,ул,Стевана Јаковљевића бр.40,ВласотинцеИзградња економског објекта на кп.бр.3883 КО Власотинце ван варош24.07.2019.30.07.2019.30.07.2019.29.08.2019.
03-351-103/19Верољуб Пејчић Ниш,општина Медијана,ул.Франца Розмана бр.1Изградња објекта –ограда- на кп.бр.4551 и 4552 КО Власотинце варош29.07.2019.01.08.2019.01.08.2019.
03-351-106/19Тањa Богдановић и Горан Богдановић Власотинцe,ул.Змај Јовина бр.30Реконструкција стамбено-пословног објекта бр.1 на кп.бр.3999/2 КО Власотинце ван варош у Власотинцу01.08.2019.07.08.2019.07.08.2019.
03-351-107/19Милош Станковић Власотинцe,ул.Црног Марка бр.11Изградњa објекта уличне ограде и ограде према суседним парцелама на кп.бр.729/2, 729/3, 730 и 731 све КО Власотинце варош у Власотинцу02.08.2019.07.08.2019.07.08.2019.
03-351-115/19Драгишa Лукић, ПрилепaцИзградњa помоћног објекта -ограда- на кп.бр.203/3 КО Прилепац17.08.2019.21.08.2019.21.08.2019.
03-351-116/19Стеван Стевановић Власотинцe, ул. Милентија Поповића бр.69Изградњa помоћног објекта на кп.бр.266/2 КО Власотинце варош у Власотинцу17.08.2019.26.08.2019.26.08.2019.
30-351-83/20Стеван Пешић, Власотинцe, ул. АВНОЈ-а бр. 34Изградња помоћног објекта -остава за огрев- на кп.бр. 1260 КО Власотинце варош у Власотинцу31.08.2020.05.10.2020.05.10.2020.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ