РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЦРКВЕ/ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1522
РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЦРКВЕ/ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА/ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Утврђују се пројекти традиционалне цркаве/верских заједница који ће се финансирати из буџета општине Власотинце у 2022. години, по спроведеном конкурсу од 11.07.2022. године.

1. Извештај о стручној оцени пријава – пројеката традиционалне цркве/верских заједница
2. Одлука о избору пројеката традиционалне цркве/верских заједница који ће се финансирати из буџета општине Власотинце у 2022. години
54321
(0 votes. Average 0 of 5)