Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Утврђују се пројекти удружења који ће се финансирати из буџета општине Власотинце у 2022. години, по спроведеном конкурсу од 28.03.2022. године.

1. Извештај о стручној оцени пријава – пројеката удружења
2. Одлука о избору пројеката удружења који ће се финансирати из буџета општине Власотинце у 2022. години

Позива се удружење подносилац одобреног пројекта да у року од три дана од дана објављивања ове Одлуке, достави усклађен финансијски план пројекта са одобреним средствима Комисији општине Власотинце у два примерка, изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, изјаву о непостојању сукоба инетереса и интерни акт о антикорупцијској политици.
Након достављања документације од стране подносиоца одобреног пројекта, закључиће се уговор о финансирању којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорених страна. Уколико подносилац одобреног пројекта не достави докуметнацију сматра се да је одустао од реализације програма.