Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Резултати Јавног позива за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2020. години

На основу члана 113., 137. и 138.  Закона о спорту (“Сл. гласник РС“, бр. 10/16), члана 19, 21. и 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају  потребе и интереси  грађана општине Власотинце у области спорта 01 број 06-4-2/17  од 26.01.2017. године, Записника са предлогом Комисије за оцену годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана општине Власотинце у области спорта од 25.11.2020. године, Одлуке о додели средстава спортским удружењима Комисије за оцену годишњих и посебних програма… од 25.11.2020. године, члана 70 ст.1 тач.19. Статута општине Власотинце (”Сл. гласнк града Лесковца” бр.6/19), члана 3. ст.1 тач.19, чл. 24 и 26 Одлуке о општинском већу општине Власотинце (”Сл. гласник града Лесковца”,бр.12/19) и члана 6 ст. 1 тач. 19, и чл. 41 Пословника о раду општинског већа општине Власотинце (”Сл. гласник града Лесковца”. бр.31/20) Општинско веће општине Власотинце, на 13. седници, одржаној 04.12.2020. године донело је:

1. Решење о финансирању посебних програма 2020 – ФСО Власотинце  
2. Решење о финансирању посебних програма 2020 – ЖФК Росуља 2014 Власотинце
3. Решење о финансирању посебних програма 2020 – ФК Младост Батуловце   
4. Решење о финансирању посебних програма 2020 – ФК Власина Власотинце