Списак лица која се нису одазвала у поступку експропријације

549

Наведена лица нису се уредно одазвала по позиву за давање изјаве у поступку експропријације и административног преноса непокретности ради појачаног одржавања државног пута ИБ реда-број 39, деонице Власотинце- Свође, Л= 12,51 км Геовизија 2017, за чију изградњу је утврђен јавни интерес за експропријацију и административни пренос непокретност чланом 74. Закона о путевима  (Службени гласник РС бр. 41/2018)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)