Рођен 23. јуна 1966. године у Равој Гори, општина Власотинце.