Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Укључивање грађана и грађанки, као и заинтересоване јавности у креирању буџета

Општина Власотинце је у процесу припреме буџета за 2021. годину и жели да консултује и укључи грађане и грађанке, као и осталу заинтересовану јавност у предлагање области, пројеката или активности које могу бити финансирани јавним средствима.

У склопу овог процеса, у периоду од 8. јула до 15.августа трајао је јавни позив за предлагање пројеката који се могу финансирати из буџета општине у циљу унапређења услова живота у општини. Више о томе можете погледати на https://vlasotince.rs/o-prikupljenim-projektima-za-budzet-2021/

Кроз дијалог са привредницима и уважавајући потребе привреде, желимо да створимо повољан пословни амбијент у Власотинцу.

Привредници се не могу помоћи директним плаћањима из буџета општине, али улагања у инфраструктуру и стимулативна пореска политика могу значајно да унапреде услове пословања у Власотинцу.

План је да стопа пореза на имовину, као и остала плаћања јавних прихода остану на овогодишњем нивоу. Имајући у виду последице пандемије вируса COVID19 на привреду, веома је важно да добијемо повратну информацију са Ваше стране да ли је оваква пореска политика адекватна. Пожељно је да добијемо и повратну информацију на који конкретан начин би локална самоуправа могла да помогне привреди, као што је нпр. изградња неког приступног пута, канализације, подршка маркетиншким активностима и сл.

При томе, молимо да имате у виду да се из буџета финансира, осим инфраструктурних радова, и јавна хигијена, јавна расвета, основно и средње образовање, предшколска установа, социјална давања, култура, спорт и сл.

Овом приликом Вас позивамо да, у периоду од 08. до 14. октобра 2020. године, предложите шта би локална самоуправа могла, у наредној, 2021. години, да уради да би се услови пословања на територији општине Власотинце поправили.

Учешће представника привреде са територије општине Власотинце је од изузетног значаја за спровођење целог процеса консултација који је општина започела.

Међутим, ми желимо да што већи део буџета креирамо у складу са потребама грађанки и грађана наше општине. С обзиром да општина сваке године расписује конкурс за организације цивилног друштва, наша жеља је да план финансирања програма и пројеката удружења грађана израдимо заједно са Вама.

Учешће цивилног сектора односно удружења грађана, регистрованих и активних на територији општине Власотинце је од изузетног значаја за спровођење целог процеса консултација који је општина започела.

Овом приликом Вас позивамо да, у периоду од 08. до 14. октобра 2020. године, предложите приоритетне области за финансирање програма удружења грађана у наредној, 2021. години. У оквиру консултација са грађанима у процесу израде Нацрта одлуке о буџету за 2021. годину припремили смо посебну Анкету, која садржи преглед области и под-области, које удружења могу предложити за приоритетне области за финансирање током наредне године.

Анкета за удружења грађана о областима за финансирање

Молимо Вас да попуните Анкету, тако што ћете изабрати – заокружити три приоритетне области и у изабраним приоритетним областима заокружити под-области, које су по Вашем мишљењу најзначајније за финансирање у следећој години. Молимо Вас да изаберете највише до три под-области.

Такође, Вас молимо да попуњену анкету, најкасније до 14. октобра, пошаљете у електронској форми на следећу e-mail адресу: шефа одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности sasa.m@vlasotince.org.rs

Допис привредницима

Допис удружењима