Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Општина Власотинце и репрезентативни синдикати закључили Колективни уговор за запослене у органима општине Власотинце

На основу члана 6. став 5. Закона о запосленима у аутономним прокрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017 и 113/2017-I-други закон), чл. 240. и 248. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017-Одлука УС РС и 113/2017), чл. 2, 3, 4 и 51...