Општина Власотинце и репрезентативни синдикати закључили Колективни уговор за запослене у органима општине Власотинце

На основу члана 6. став 5. Закона о запосленима у аутономним прокрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017 и 113/2017-I-други закон), чл. 240. и 248. Закона о…