Документа

ОПШТИНА

Скупштина општине

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА И ПОРЕСКЕ СТОПЕ

Одборници Скупштине општине Власотинце усвојили су на синоћњој седници предлог решења о извршењу ...
Прочитај »

ПОВЕЋАЊЕ НОВЧАНОГ КАПИТАЛА “ВОДОВОДА”

Одборници Скупштине општине Власотинце донели су одлуку о повећању основног новчаног капитала ЈКП ...
Прочитај »

РЕБАЛАНС, КРЕДИТ, ИЗВЕШТАЈИ

Одборници Скупштине општине Власотинце усвојили су синоћ ребаланс буџета за 2019.годину, поступајући по ...
Прочитај »

Нова трафо станица и паркинг поред Власине

Одборници Скупштине општине Власотинце усвојили су на синоћњој седници предлог одлуке о измени ...
Прочитај »
Loading...

1.Преузми »Одлука о изради измене и допуне ППО Власотинце – скраћени поступак
2.Преузми »Одлука о завршном рачуну 2018
3.Преузми »Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Комуналац
4.Преузми »Решење о усвајању Акционог плана Партнерства за оверену управу
5.Преузми »Решење о давању сагласности на Програм енергетске ефикасности општине Власотинце
6.Преузми »Решење о усвајњу Извештаја о раду и пословању у ЈКП Комуналац
7.Преузми »Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Водовод
8.Преузми »Решење о давању сагласности на измене Статута ТО
9.Преузми »Решење о престанку мандата члана НО ЈКП Комуналац Власотинце и именовању новог члана
10.Преузми »Решењје о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове
11.Преузми »Решење о разрешењу чланвоа радних тела Скупштине општине Власотинце
12.Преузми »Решење о образовању сталних радних тела и избору чланова радних тела
13.Преузми »Решење о образовању Савета за младеРешење о образовању Савета за младе
14.Преузми »Решење о образовању Комисије за родну равноправност
15.Преузми »Решење о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса
16.Преузми »Решење о образовању Корисничког савета јавних служби
17.Преузми »Решење о обарзовању Саавета за здравље
18.Преузми »Решење о обазовању Савета за запошљавање
19.Преузми »Решење о образовању Савета за безбедност
20.Преузми »Решење о образовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове МЗ
21.Преузми »Решење о образовању Другостепене изборне комисије-чланови савета МЗ

1. Одлука о измени и допуни буџета_Ребаланс мај 2019.
2. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју за 2017. (3. измена)
3. Одлука о ангажовању ревизора
4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
5. ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
6. Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите
8. Одлука о мрежи предшколских установа
9. Одлука о повећању новчаног капитала у ЈКП Комуналац Власотинце
10. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2018.г.
11. Решење о усвајању Извештаја о раду Дома здравља за 2018.годину
12. Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за 2018. г.
13. Решење о усвајању Извештаја о раду Културног центра
14. Решење о усвајању Извештаја о раду НБ Десанка Максимовић
15. Решење о усвајању Извештаја о раду СРЦ Власина Власотинце за 2018.
16. Решење о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације
17. Решење о давању сагласности на Програм развоја туризма
18. Решење о усвајању Оперативног плана за 2019. г.
19. Решење о давању сагласности на измене Програма пословања за 2019. годину
20. Решење о давању сагласности на измену Програма рада НБ Десанка Максимовић Власотинце
21. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине
22. Решење о престанку функције директора Туристичке организације
23. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације
24. Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне сутуације
25. Решење о престанку мандата чланова надзорног одбора ЈКП Водовод и именовању нових чланова
26. Решење о разрешењу члана ШО ОШ Вук Караџић Тегошница

 1. Решење о потврђивању мандата одборнику-Јовица Јовановић из Власотинца
 2. Решење о потврђивању мандата одборника-Мирослав Илић из Доње Лопушње
 3. Одлука о буџету 2019
 4. Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине Власотинце
 5. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета за 01.01.2018-30.09.2018.
 6. Кадровски план органа општине Власотинце за 2019.годину
 7. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених за 2017.годину
 8. Одлуке о изради ПДР за индустријску зону Власинка
 9. Oдлука о изради измене и допуне II ПГР Власотинца
 10. Одлуке о изради ПДР за Стајковце
 11. Одлука о социјалној заштити општине Власотинце
 12. Решење о давању сагласности на План и програм рада Општинске управе за 2019.
 13. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Комуналац
 14. Решење о давању сагласности на Програм полсовања ЈКП Водовод
 15. Решење о давању сагласности на План и Програм рада НБ Десанка Максимовић за 2019.годину
 16. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра за 2019. г.
 17. Решење о давњу саглансости на Програм пословања СРЦ Власина за 2019. г.
 18. Решење о давању сагласности на Програм рад Центра за социјални рад
 19. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације
 20. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације
 21. Одлука о утврђивању економске цене у ПУ Милка Диманић
 22. Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању
 23. Одлука о давању на коришћење камиона
 24. Иницијатива за покретање измене и допуне Закона о територијалној организацији
 25. Решење о прибављању непокретности – Невенка, Биса и Марина
 26. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Техничке школе Власотинце
 27. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Гимназије
 28. Решење о разрешењу и именовању чланова ШО ОШ 25 мај Доња Лопушња
 29. Решење о утврђивању престанка мандата члана НО ЈКП Водовод Власотинце и именовању новог члана
 30. Одлука о награђивању противградних стрелаца за 2018. г.
 31. Одлука о локалним комуналним таксама_2019_Коначно.

Општинско веће

Нема нађених чланака.

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године и 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године.


Преузми документ  > > > 

 1. Правилник о утврђивању јавног интереса
 2. Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
 3. Закључак – даје се сагласност на годишњи План јавних набавки општине Власотинце
 4. Закључак – даје се сагласност на завршни извештај Спортског савеза општине Власотинце и спортских клубова за 2018. годину
Решења о коначној расподели средстава за финансирање годишњих програма спортских организација од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији општине Власотинце за 2019. годину

Rešenja za 2019. godinu (1) Rešenja za 2019. godinu (2) Rešenja za 2019. godinu (3) Rešenja za 2019. godinu (4) Rešenja za 2019. godinu (5) Rešenja za 2019. godinu (6) Rešenja za 2019. godinu (7) Rešenja za 2019. godinu (8) Rešenja za 2019. godinu (9) Rešenja za 2019. godinu (10) Rešenja za 2019. godinu (11) Rešenja za 2019. godinu (12) Rešenja za 2019. godinu (13) Rešenja za 2019. godinu (14) Rešenja za 2019. godinu (15) Rešenja za 2019. godinu (16) Rešenja za 2019. godinu (17) Rešenja za 2019. godinu (18) Rešenja za 2019. godinu (19) Rešenja za 2019. godinu (20) Rešenja za 2019. godinu (21) Rešenja za 2019. godinu (22) Rešenja za 2019. godinu (23) Rešenja za 2019. godinu (24) Rešenja za 2019. godinu (25) Rešenja za 2019. godinu (26) Rešenja za 2019. godinu (27) Rešenja za 2019. godinu (28) Rešenja za 2019. godinu (29)

 

Општинска управа

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године и 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године.


Преузми документ  > > > 

Документација

Преузмите »»» ОВДЕ  Кодекс понашања службеника и намештеника

На основу члана 42. став 4.  Закона о буџетском систему („Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016, ) Одељење за буџет, финансије, проивреду и друштвене  делатности доставља општинском већу „Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину“.

Буџетски процес је започет у роковима предвиђеним законом. Директним и индиретним буџетским корисницима доставњено је „Упутство за припрему буџета општине Власотинце за 2020 годину, као и пројекције за 2020 и 2021 годину“. Упуство је садажало смернице  за припрему финансијских планова директних и индиретних корисника буџета за 2020 годину, као и пројекције за наредне две фискалне године. (више…)

Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2020. годину и пројекција за  2021. и   2022.  годину“,  израђено је на основу „Упутства за припрему Одлуке о буџету локалане власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022 годину које је донео Министар финансија  број 401-00-2709/2019-03 од 09.07.2019 године. (више…)

Контролне листеПлан детаљне регулације за индустријску зону, део Слатина

Успостављањем Индустријске зоне ојачаће се капацитети локалне администрације за побољшање пословног окружења и услуга. Омогућиће се лакше и …
Прочитај више