Документа

ОПШТИНА

Скупштина општине

Нема нађених чланака.

Општинско веће

Нема нађених чланака.

  1. Правилник о утврђивању јавног интереса
  2. Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
  3. Закључак – даје се сагласност на годишњи План јавних набавки општине Власотинце
  4. Закључак – даје се сагласност на завршни извештај Спортског савеза општине Власотинце и спортских клубова за 2018. годину
Решења о коначној расподели средстава за финансирање годишњих програма спортских организација од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији општине Власотинце за 2019. годину

Rešenja za 2019. godinu (1) Rešenja za 2019. godinu (2) Rešenja za 2019. godinu (3) Rešenja za 2019. godinu (4) Rešenja za 2019. godinu (5) Rešenja za 2019. godinu (6) Rešenja za 2019. godinu (7) Rešenja za 2019. godinu (8) Rešenja za 2019. godinu (9) Rešenja za 2019. godinu (10) Rešenja za 2019. godinu (11) Rešenja za 2019. godinu (12) Rešenja za 2019. godinu (13) Rešenja za 2019. godinu (14) Rešenja za 2019. godinu (15) Rešenja za 2019. godinu (16) Rešenja za 2019. godinu (17) Rešenja za 2019. godinu (18) Rešenja za 2019. godinu (19) Rešenja za 2019. godinu (20) Rešenja za 2019. godinu (21) Rešenja za 2019. godinu (22) Rešenja za 2019. godinu (23) Rešenja za 2019. godinu (24) Rešenja za 2019. godinu (25) Rešenja za 2019. godinu (26) Rešenja za 2019. godinu (27) Rešenja za 2019. godinu (28) Rešenja za 2019. godinu (29)

 

Општинска управа