Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Закон о планирању и изградњи, усвојен у децембру 2014. године увео је у правно и пословно окружење систем обједињене процедуре, односно једношалтерског система за издавање грађевинских дозвола, захваљујући којем су органи јавне управе почели да размењују документа између себе, ослобађајући грађане и инвеститоре потребе да их самостално скупљају од шалтера до шалтера. Поред тога, уведен је и систем еДозвола, чиме је омогућено да се читав процес, од првог захтева до издавања дозволе, обави електронским путем, преко обједињеног „електронског шалтера“. Систем еДозвола омогућио је већу транспарентност, јаснију улогу и поделу одговорности јавне управе и локалних самоуправа, и доказао да је пун прелазак на дигитализовано пружање услуга државне управе, без обавезних „мастила и папира“, и могуће и плодоносно.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА – “ЈЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ”  ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

РЕФ: Закон о планирању и изградњи (ЗПИ), чл. 8-8ђ. Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (ПОП)
Смисао тзв. “једношалтерских система” је да на јавну администрацију (државну управу, локалну самоуправу и организације са јавним овлашћењима) пренесу део терета сложених административних процедура са великим бројем учесника. Једношалтерски системи су механизми којима се постиже функционалнија расподела обавеза у спровођењу административних процедура између грађана и управе.

Поднесите захтев за еДозволу; Поставите питање; Упознајте прописе