Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Локални економски развој је процес путем којег актери у оквиру малих и великих градова – «наших заједница» – раде заједно са партнерима из јавности, пословног и невладиног сектора са циљем стварања бољих услова за економски раст и стварање радних места. Путем овог процеса они успостављају и одржавају динамичну предузетничку културу и стварају нову заједницу и пословно благостање у циљу побољшања квалитета живота за све у заједници.
Вршити локални економски развој значи директно радити на изградњи економске конкуренције локалног подручја у циљу побољшања његове економске будућности. Од круцијалне важности је давање приоритета локалној привреди и повећању конкуренције, будући да успех заједница данас зависи од њихове прилагодљивости на тржишно окружење које се све брже мења и које је све конкурентније.
Свака заједница има јединствене локалне услове који могу помагати или ометати њен економски развој. Ови локални атрибути ће формирати темеље на којима ће се градити стратегија локалног одрживог развоја са циљем да се побољша локална конкуренција. Да би се изградила конкуренција свака заједница треба да схвати и да ради на својим властитим јаким странама, слабостима, приликама и опасностима да би учинила своје локално подручје атрактивним за пословање, нове раднике и пружање потпоре институцијама.

Канцеларија за локални економски развој

Скупштине општине Васотинце, на седници одржане дана 08. 12. 2008. године, донела је Одлуку о организовању канцеларије за локални економски развој и за одрживи развој борбу, против сиромаштва и повећање запослености.

Пројекти имају велики значај за одрживи развој

Пројект је привремени напор предузет да се креира јединствени производ, услуга или резултат, састављен је из низа активности дефинисаних почетком и крајем, као и људским, финансијским и другим ресурсима, који испуњава одређене услове.

Канцеларија за младе

Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној дана 08. 12. 2008. године, донела је Одлуку о оргнизовању канцеларије за младе ради остваривања сарадње која се односи на омладинску улогу младих на територији општине Власотинце.

Конкурентност општине

Значајан помак у мењању привредне слике Власотинца представљали су стварање индустријске зоне и инвестиције у општинску инфраструктуру, а остварене су и директне инвестиције у производњу.

Стратешко планирање, основни развојни механизам

Утврђивање вишегодишњих развојних смерница у областима из надлежности локалних самоуправа и праћење спровођења најважнијих пројеката и активности привредног, социјалног и културног развоја.

Услужно информативни центар - Сервис грађана

Дате су процедуре, списак документације и сви потребни контакт и други подаци. Савремени Услужни центар у приземљу зграде, омогућава брже и пријатније обављање послова Општинске управе и услуга које пружају грађанима.

Тим за локални економски развој, заједно са партнерима из локалне заједнице, заједнице унутар и између региона, као и међународних, ствара услове и одређује предност заједнице, повећава њену способност да привуче и задржи инвестиције.

Партнери