Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Индустријска зона се односи на испарцелисано грађевинско земљиште опремљено неопходном комуналном инфраструктуром, укључујући унутрашњу мрежу путева, снабдевање водом, канализацијом, струјом и телекомуникацијама. Индустријска зона Власотинце смештена је на западом ободу општине и генерално гравитира ка регионалном путу Власотинце-Лесковац. Величина индустријске зоне према Мастер урбанистичком плану Власотинца износи 57 ха, са могућношћу проширења на 82 ха. Планом детаљне регулације индустријске зоне Власотинце обухваћена је регулација простора на површини од 42.24 ха у оквиру девет блокова. Зона обухвата постојеће пословно-производне капацитете и земљиште намењено за изградњу нових капацитета, које својим функционисањем неће имати негативних утицаја на непосредно и шире окружење. У оквиру плана дефинисане су локације за “greenfield” и “browfield” инвестиције. Комунално инфраструктурна опремљеност индустријске зоне износи 32% (18 ха). На простору индустријске зоне тренутно се налази 13 домаћих и страних компанија, мотел, мали број стамбених објеката, бензинска станица и објекат електропривреде. процењени број расположивих радника (технички квалификованих) за ову зону износи до 250 радника по хектару. Општина Власотинце нуди свим потенцијалним инвеститорима потпуно опремљено земљиште са уређеном инфраструктуром, водоводом, канализацијом, електричном мрежом и саобраћајницама у индустријској зони.

Површина:57 ха
Удаљеност:5 км од ауто-пута Е-75 (коридор 10), непосредно уз државни пут ИБ реда број 39. (М-9).
Власнички статус:90% приватно власништво и 10% државно власништво.
Пословни однос:Куповина; Изнајмљивање; Јавно приватно партнерство.
Садржај зоне:Производни објекти и локације за изградњу.
Дозвољена спратност:П + 3
Намена зоне:Производне делатности; Пословно-комерцијалне делатности; Услужне делатности; Туристичко рекреативне делатности.

С обзиром на очекивану али временски неизвесну трансформацију постојећих привредних предузећа, будућу оријентацију на мале производне погоне као доминантне и уочену тенденцију да се линеарно уз постојеће саобраћајнице спонтано формирају привредни комплекси, Просторним планом општине и Планом генералне регулације планирано је повећање постојеће индустријске зоне и површина за привредну делатност. За потенцијалне инвеститоре, Општина би обезбедила могућност давања локација (за мала и средња предузећа) под најповољнијим условима.
Ово ће се постићи изградњом одговарајуће инфраструктуре (посебно у индустријској зони и зонама у централном градском језгру), одговарајућим финансијским мерама општине, усвајањем позитивних решења из Европе и Србије, промоцијом власотиначке привреде итд. Општина Власотинце нуди свим потенцијалним инвеститорима потпуно опремљено земљиште са уређеном инфраструктуром, водоводом, канализацијом, електричном мрежом и саобраћајницама у индустријској зони.

План детаљне регулације за индустријску зону, део Слатина
Блок АПроизводне делатности; Пословно-комерцијалне делатности
Блок БПроизводне делатности; Пословно-комерцијалне делатности; Централно -услужне делатности
Блок ЦПословно-комерцијалне делатности; Туристичко -рекреативне делатности
Блок ДПроизводне делатности
Блок ЕПословно-комерцијалне делатности
Блок ФПроизводне делатности
Блок ГЦентрално -услужне делатности; Туристичко -рекреативне делатности
Блок ХПословно-комерцијалне делатности; Туристичко -рекреативне делатности
Блок ИТуристичко -рекреативне делатности