Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНА И ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „Водовод“  Власотинце +381 (0)16 875 350 vodvlas@gmail.com Трг ослобођења 9
ЈКП „Комуналац“ Власотинце +381 (0)16 875 141 komunalacvl@mts.rs Конопничка 6
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Спортско – рекреативни центар „Власина“ +381 (0)16 875 200 info@srcvlasina.com Бранислава Нушића бб
УСТАНОВЕ – ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Предшколска установа „Милка Диманић“ +381 (0)16 875 425 12. Бригаде 34
Народна библиотека „Десанка Максимовић“ +381 (0)16 875 512 biblioteka@vlasotince.org.rs Иве Лоле Рибара 2
Центар за социјални рад +381 (0)16 875 459 c.z.s.r.vl@orion.rs Немањина 58
 УСТАНОВЕ – ЗДРАВСТВО
Дом Здравља Власотинце +381 (0)16 875 270 office@dzlvlasotince.rs Моше Пијаде 2
УСТАНОВЕ – КУЛТУРА И ТУРИЗАМ
Културни центар Власотинце +381 (0)16 877 466 kcentarvl@mts.rs АВНОЈ-а број 1
Туристичка организација општине Власотинце +381 (0)16 877 777 info@turistorgvlasotince.rs Трг ослобођења 12
ОПШТИНСКА УПРАВА
Начелник општинске управе +381 (0)16 875 552 nacelnik@vlasotince.org.rs Трг ослобођења 12
Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове +381 (0)16 875 122, локал 108 opsta.uprava@vlasotince.org.rs Трг ослобођења 12
Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности +381 (0)16 875 122, локал 110 nacelnik@vlasotince.org.rs Трг ослобођења  12
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове +381 (0)16 875 122, локал 116 urbanizam@vlasotince.org.rs Трг ослобођења 12
Одељење за инспекцијске послове +381 (0)16 875 122, локал 118 nacelnik@vlasotince.org.rs Трг ослобођења 12
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Општинско јавно правобранилаштво +381 (0)16 875 184 Марка Орешковића 3