Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Центар за социјални рад

На основу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности градјана, Центар обавља следеће управне и стручне послове:

 • решава у првом степену о правима утврђеним законом
 • открива и прати социјалне потребе грађана на основу Одлуке о проширеним правима из области социјалне заштите, које су у надлежности локалне самоуправе. Једно од тих права је и право на једнократну новчану помоћ за потребе локалног становништва.
 • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима
 • води евиденцију и документацију о пруженим услугама.
 • На основу Породичног закона уредјује следеће области:
 • брак и односе у браку,
 • односе у ванбрачној заједници,
 • односе родитеља и деце,
 • усвојење,
 • хранитељство,
 • старатељство над децом и одраслима,
 • штити имовину лица под старатељством,
 • бави се заштитом жртава породичног насиља и саватодавно ради са починиоцима насиља
 • даје мишљење за закључење брака за лица млађа од 18 година
 • одредјује лично име по критеријумима предвијденим законом.