Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавна презентација урбанистичког пројекта – стамбени објекат на кп бр. 5182

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-арвитектонске разраде локације стамбеног објекта на кп. бр. 5182 КО Власотинце-варош 16.04.2024. - 24.04.2024. Оглашавање јавне презентацијеПреузми Објава огласа у дневним новинамаПреузми

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

Носилац Пројекта  “ ШАР-ПРОМ” Д-О.О. Власотинце, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат –Живинарска фарма   на локацији кп.бр.3100 и кп.бр.3102/1, у КО Власотинце ван варош, општина  Власотинце.        Пројекат – Живинарска фарма, за који треба да се врши одлучивање о потреби процене утицаја на...

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

о донетом Решењу  бр.  04/501-6/24 од  05.03.2024. године На основу поднетог захтева носиоца  пројекта  - Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ВПЦ ,,Морава“, Ниш  број:04/501-6/24 дана 05.03.2024.год, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат -Заштита ширег подручја Власотинце од великих вода Власине и Пушкине долине, општина  Власотинце. Одељење...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Општинско веће општине Власотинце позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Власотинце за 2024. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од од 24.10.2023. до...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАГТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 2023-2029

Општина Власотинце је богата природним ресурсима који јој пружају изузетан потенцијал за интентивну пољопривредну производњу и рурални туризам обезбеђујућитако у дугорочној перспективи највеће користи како за пољопривредне произвођаче и становнике руралних подручја, тако и за правна лица и предузетнике.Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја општине Власотинце за период 2023-2029. година...