УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2023.

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимализацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног…

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Власотинце за 2022. годину

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Власотинце за 2022. годину

Одлука о буџету општине један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и грађани…

ЈАВНА СЕДНИЦА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА

ЈАВНА СЕДНИЦА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА

У оквиру јавне расправе о нацрту Плана развоја општине Власотинце за период 2022-2029 година, у петак 10.децембра с почетком у 14 сати у сали СО Власотинце одржаће се јавна седница…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2029.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2029.

План развоја општине Власотинце за период 2022-2029. најважнији је документ развојног планирања чији је циљ да усмери процес унапређења квалитета живота грађана. Полазну основу за његово формулисање представљају правци развоја…