Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - одлагање јавне расправе

Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - одлагање јавне расправе

ОБАВЕШТЕЊЕ заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о одлагању јавне расправе о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта МХЕ “Беско” WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево Носилац пројекта: WATER…

Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - јавна расправа

ОБАВЕШТЕЊЕ заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину Носилац пројекта: WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево Обавештење…

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2022.

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимализацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног…

Јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Власотинце за период 2021-2023. године

Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове општинске управе Општине Власотинце организује јавну расправу о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини…