Јавна предузећа

Назив

Адреса

Контакт

ЈКП “Водовод” Немањина 36, 16210 Власотинце Звонко Илић, дипл. физикохемичар Тел. 016/875-350
ЈКП “Комуналац” Конопничка 5, 16210 Власотинце Светислав Петровић, Тел. 016/875-141