Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Употребне дозволе

Употребне дозволе 2023. године

Број предметаПодносилац захтевПредметДатум прријемаДатум одбацивањаДатум објавеРок за допуну предметаДопунаОдбијенИздата употребна дозвола
03-351-13/23Производнo,грађевинској,трговинскојиаутопревозничкој радњи `` Нешко ``, Стојичић Верица, Предузетник, Власотинце,ул.МилентијаПоповића бр. 52., ПИБ:103231294; МАТ : 56165592; Употреба објеката за изграђени објекат - Самоуслужна ауто перионица на кп.бр. 871/3 КО Власотинце варош у Власотинцу03.02.2023.10.03.2023.10.03.2023.
03-351-27/23``ELRAD WSS``,Д.о.о., Предузеће за развој и производњу кабловских сетоваВласотинце, ул. 29Новембра бб., МАТ : 20539771;ПИБ:10612914;Употреба објеката за изграђени објекат -производна хала- на кп.бр. 3910/58 КО Власотинце ван варош у Власотинцу07.03.2023.14.03.2023.14.03.2023.
03-351-39/23``Електродистрибуција Србија``, Д.о.о., Београд, Београд-Нови Београд, Огранак електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковац, ПИБ : 100001378; МАТ : 07005466;Употребна дозволе за изграђени објекат - ТС 35/10 kV `` Горњи Орах `` са двоструким кабловским водом 35 kV са постојећег ДВ 35 kV између ТС 110/35/10 kV ``Власотинце`` и ТС 35/10 kV ``Састав Река`` на кп.бр. 3789/7 КО Горњи Орах, општина Власотинце,28.04.2023.09.04.2023.09.04.2023.5/8/2023

Употребне дозволе, < 2022.

БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОС. ЗАХТЕВАПРЕДМЕТДАТУМ ПРИЈЕМA ДАТУМ ОДБАЦИВАЊАДАТУМ ОБЈАВЉ. НА ИНТЕРНЕТУ РОК ЗА ДОПУНУ ПРЕДМЕТАДОПУНА ОДБИЈЕН ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
03-351-269/21``ЕПС ДИСТРИБУЦИЈA``, Д.о.о. Београд, Огранак електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковац, и финансијерa Драгана Петровићa из Стајковца, општина Власотинце Употребна дозвола за изграђени објекат - Прикључни НН кабл за напајање објекта на кп.бр. 2433 КО Власотинце варош у Власотинцу15.11.2021.22.11.2021.22.11.2021.
03-351-268/21ОДС ЕПС Дистрибуција ``, Д.о.о. Београд, ул. Масарикова бр. 1., огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковац и финансијер `` GRUNER SERBIAN ``, Д.о.о., Власотинце, ул. Марка Орешковића бр.бб. Употребна дозвола за изграђени објекат - Трафостаница MBTS 10/0,4 kV ’’ GRUNER 2 ’’ са разводним постројењем 10 kV на кп.бр. 864/18 КО Власотинце варош у Власотинцу17.11.2021.23.11.2021.23.11.2021.22.12.2021.30.11.2021.03.12.2021.
03-351-263/21Новица Стојилковић,Власотинце, ул. Душанова бр. 1/4.Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда кп.бр. 2891/3 КО Власотинце варош у Власотинцу08.11.2021.17.11.2021.17.11.2021.16.12.2021.
03-351-254/21``ХСВ``, Д.о.о., Власотинце, ул. 29. Новембрa бр. бб.Употрбна дозвола за изграђени -помоћни објекат - на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош у Власотинцу05.11.2021.18.11.2021.18.11.2021.
03-351-245/21Културни центар Власотинце, ул. АВНОЈ-а бр. 1., Власотинце,Употрбна дозвола за изграђени објекат- за реконструкцију и доградњу постојећег објекта Културног центра -биоскопа- на кп.бр. 1159 КО Власотинце варош у Власотинцу13.10.2021.22.10.2021.22.10.2021.
03-351-242/21`` ЕПС ДИСТРИБУЦИЈA `` Д.О.О. Београд, Огранак електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16., Лесковац и финансијерa Драгана Петровића из Стајковца, општина ВласотинцеУпотребна дозвола за изграђени објекат - Прикључни НН кабл за напајање објекта на кп.бр. 2433 КО Власотинце варош у Власотинцу,12.10.2021.15.10.2021.15.10.2021.14.11.2021.
03-351-175/21Ивана Севдића и Сање Севдић из Власотинца, ул. Балканска бр. 26Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда кп.бр. 930 КО Власотинце варош у Власотинцу27.11.2021.03.12.2021.03.12.2021.02.01.2022.
03-351-150/21Општина Власотинце, Трг ОслобођењаУпотребна дозвола за изграђени објекат- Новопројектована улица, водоводна мрежа, фекална канализациона мрежа, фекалне и атмосферске канализациона мрежа у Власотинцу, индустријска зона на кп.бр. 863, 864/12 и 865/1 све КО Власотинце варош у Власотинцу24.09.2021.01.10.2021.01.10.2021.01.11.2021.13.10.2021.20.10.2021.
03-351-138/21Небојшa Крстић, Власотинцe, ул. Александра Нагорног бр. 16.Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда- на кп.бр. 3413 КО Власотинце варош у Власотинцу01.09.2021.07.09.2021.07.09.2021.
03-351-130/21Саша Ђокић, Власотинце, ул. Његошева бр. бб.Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда на кп.бр. 2811 КО Власотинце варош у Власотинцу19.08.2021.20.08.2021.20.08.2021.
03-351-105/21Основнa школa``Синиша Јанић``, ул. Михајла Михајловића бр. 1., Употребна дозвола за изграђени објекат - доградња основне школе `` Синиша Јанић `` и нове изградње фискултурне сале и топле везе на кп.бр. 2844 и 2849/1 КО Власотинце варош у Власотинце01.07.2021.27.07.2021.27.07.2021.26.08.2021.
03-351-84/21Joван Марковић, Београд, Савски венац, ул. Трешњевска бр. 10. А.Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда- на кп.бр. 4233/3 КО Власотинце варош у Власотинцу25.05.2021.26.05.2021.26.05.2021.
03-351-80/21`` GRUNER SERBIAN ``, Д.о.о., Власотинце, ул. Марка Орешковића бр. бб.,Употребна дозвола за изграђени објекат - помоћни -надстрешница- на кп.бр. 864/18 све КО Власотинце варош у Власотинцу18.05.2021.21.05.2021.21.05.2021.
03-351-76/21ELRAD International ``, d.o.o., ул. Љутомерска цеста бр. 47,90250 Горња Радгона, СловенијaУпотребна дозвола за изграђени објекат - магацин амбалаже фабрике ELRAD Serbia, д.о.о., у Власотинцу на кп.бр. 3910/47 КО Власотинце ван варош у Власотинцу14.05.2021.18.05.2021.18.05.2021.
03-351-64/21Горан Стојановић,Власотинце, ул. Власотиначких бригада бр. 2.Употребна дозволе за изграђени објекат - породична стамбена зграда на кп.бр. 281/3 КО Власотинце варош у Власотинцу16.04.2021.16.04.2021.16.04.2021.
03-351-27/20``ХСВ``,Д.о.о Власотинцe,ул.29.Новембра бр.бб .Употребнa дозволa за изграђени објекат–сервис грађевинских машинa- на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош27.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-21/21`` ELRAD International ``, d.o.o., ул. Љутомерска цеста бр. 47,90250 Горња Радгона, СловенијaУпотрба објекта за изграђени објекат - за реконструкцију и доградњу комплекса фабрике `` ELRAD SERBIA``, Д.о.о., у Власотинцу на кп.бр. 3910/47 КО Власотинце ван варош19.02.2021.26.02.2021.26.02.2021.
03-351-20/21``ХСВ``, Д.о.о., Власотинце, ул. 29. Новембрa бр. бб.,Употреба објеката -изграђени објекат - помоћни објекат на кп.бр. 3976/11 КО Власотинце ван варош у Власотинцу17.02.2021.2021-02-25 00:00:002021-02-25 00:00:00
03-351-19/21``ХСВ``, Д.о.о., Власотинце, ул. 29. Новембрa бр. бб.,Употрбна дозволе за изграђени објекат -помоћни објекат на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош у Власотинцу17.02.2021.2021-02-25 00:00:0025.02.2021.
03-351-19/20Стеван Петровић, Средора,општина ВласотинцеУпотребнa дозволa за изграђени објекат-породична стамбена зграда- кп.бр.4257/1 и 4289/1 обе КО Власотинце варош у Власотинцу14.02.2020.18.02.2020.18.02.2020.
03-351-9/21Данила Илића из Горњег ОрахаУпотребна дозвола за изграђени објекат - за изграђени објекат - породична стамбена зграда на кп.бр. 4395/10 КО Власотинце варош у Власотинцу29.01.2021.05.02.2021.05.02.2021.
03-351-8/20Зоран Ћирковић,Власотинце,ул.Марка Орешковића бр. 13Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда кп.бр.1180 КО Власотинце варош у Власотинцу06.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-4/21Најдан Ранђеловић, Власотинце, ул. Дрварска бр. 29.,Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда кп.бр. 69/14 КО Власотинце варош у Власотинцу19.01.2021.25.01.2021.25.01.2021.24.02.2021.12.02.2021.12.02.2021.
03-351-2/20Александар Димитријевић Ниш,ул.Љубомира Николића бр.19/17 и Ненад Димитријевић,Власотинце,ул.Власинска бр. 57.Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда на кп.бр. 280/1 КО Власотинце варош у Власотинцу11.01.2020.23.01.2020.23.01.2020.
03-351-1/21``МАША ИМПЕКС ``, Д.о.о. Стајковце, Општина ВласотинцеУпотреба објеката -изграђени објекат - производни објекат на кп.бр. 4964 КО Стајковце01.01.2021.08.01.2021.08.01.2021.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ