Општина Власотинце

Радно време:Од Понедељка до Петка: 7:00 – 15:00
Контакт телефон:+381 (0)16 875 122

Списак захтева за употребну дозволу

БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОС. ЗАХТЕВАПРЕДМЕТДАТУМ ПРИЈЕМA ДАТУМ ОДБАЦИВАЊАДАТУМ ОБЈАВЉ. НА ИНТЕРНЕТУ РОК ЗА ДОПУНУ ПРЕДМЕТАДОПУНА ОДБИЈЕН ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
03-351-2/20Александар Димитријевић Ниш,ул.Љубомира Николића бр.19/17 и Ненад Димитријевић,Власотинце,ул.Власинска бр. 57.Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда на кп.бр. 280/1 КО Власотинце варош у Власотинцу11.01.2020.23.01.2020.23.01.2020.
03-351-8/20Зоран Ћирковић,Власотинце,ул.Марка Орешковића бр. 13Употребна дозвола за изграђени објекат - породична стамбена зграда кп.бр.1180 КО Власотинце варош у Власотинцу06.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-19/20Стеван Петровић, Средора,општина ВласотинцеУпотребнa дозволa за изграђени објекат-породична стамбена зграда- кп.бр.4257/1 и 4289/1 обе КО Власотинце варош у Власотинцу14.02.2020.18.02.2020.18.02.2020.
03-351-27/20``ХСВ``,Д.о.о Власотинцe,ул.29.Новембра бр.бб .Употребнa дозволa за изграђени објекат–сервис грађевинских машинa- на кп.бр. 871/1 КО Власотинце варош27.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ