Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Грађевинске дозволе

Грађевинске дозволе, 2023. година

Број предметаПоднослац захтеваПредметДатум пријемаДатум одбацивањаДатум објавеРок за допуну предметаДопунаОдбијенИздата грађевинска дозвола
03-351-4/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588;Изградња објекта : фекалне канализације секундарна мрежа у насељима Шишава и Доња Ломница у општини Власотинце на кп.бр. све КО Шишава, и на кп.бр. све КО Доња Ломница, општина Власотинце09.01.2023.27.01.2023.27.01.2023.26.02.2023.
03-351-10/23Живојин Цецић, Власотинца, ул. Његошева бр. 38.,Реконструкција и надоградња стамбено-пословног објекта бр. 1. на кп.бр. 2405 КО Власотинце варош у Власотинцу24.01.2023.10.02.2023.10.02.2023.
03-351-16/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588;Реконструкција објекта : канализационе мреже у улици Виноградаска у Власотинцу, општина Власотинце са деоницаом која се протеже кроз катастарске парцеле на кп.бр. 581/1, 571/1 и 4020/1 све КО Власотинце варош у Власотинцу09.02.2023.22.02.2023.24.02.2023.
03-351-22/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588;Изградња објекта : фекалне канализације секундарна мрежа у насељима Шишава и Доња Ломница у општини Власотинце на кп.бр. све КО Шишава, и на кп.бр. све КО Доња Ломница, општина Власотинце27.02.2023.02.03.2023.02.03.2023.
03-351-21/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588;Реконструкција објекта : фекалне канализације у улици Бабички одред у Власотинцу, општина Власотинце са деоницаом која се протеже кроз катастарске парцеле на кп.бр. 4131, 5163 и 4182/2 све КО Власотинце варош у Власотинцу27.02.2023.03.03.2023.03.03.2023.
03-351-35/23Љиљана и Слободан Банковић, Власотинце, ул. Власотиначких бригада бр. 9Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 4390/9 КО Власотинце варош у Власотинцу24.03.2023.04.04.2023.04.04.2023.
03-351-40/203Драган Јанићијевић, Конопница, општина ВласотинцеИзградња објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 2817/1 КО Власотинце ван варош28.04.2023.09.05.2023.09.05.2023.
03-351-41/23Бобан Стојановић, Јаковљево, општина ВласотинцеИзградња стамбеног објекта бр. 1. на кп.бр. 1878/6 КО Власотинце ван варош у Власотинцу03.05.2023.09.05.2023.09.05.2023.
03-351-46/23Снежана Станковић, Власотинце, ул. Милентија Поповића бр. 28. Измена решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора којом је одобрена изградња стамбеног објекта на кп.бр. 1888 и 1889 обе КО Власотинце варош у Власотинцу16.05.2023.17.05.2023.17.05.2023.
03-351-44/23Звонимир Драгановић из Власотица, ул. Црни Марко бр.ббИзградњаа стамбеног објекта бр. 1. на кп.бр. 2757 КО Власотинце варош у Власотинцу12.05.2023.18.05.2023.18.05.2023.
03-351-49/23Биљана Ђокић, Власотинце, ул. Михајла Пупина бр. бб.Изградња стамбеног објекта бр. 1. на кп.бр. 3876/4 КО Власотинце варош у Власотинцу22.05.2023.29.05.2023.29.05.2023.
03-351-50/23Љубиша Миленковић, Шишава, општина ВласотинцеИзградња складишног објекта (складиште пољопривредних производа) бр. 1 на кп.бр. 3233 КО Шишава23.05.2023.31.05.2023.31.05.2023.
03-351-52/23Александар Стаменковићи Марина Стаменковић, Шишава, општина ВласотицеИзградња стамбеног објекта бр. 1 на кп.бр. 4500 и 4501 и 4503 све КО Власотинце варош у Власотинцу,24.05.2023.31.05.2023.31.05.2023.
03-351-56/23Милан Стевановић, Власотинце, ул. Хајдук Вељка бр. 67.Изградња стамбеног објекта бр. 2 на кп.бр. 5179 КО Власотинце варош у Власотинце05.06.2023.08.06.2023.08.06.2023.
03-351-58/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12. Доградња постојећег објекта - вртића Предшколске установе ``Милка Диманић`` на кп.бр. 1620/2 КО Власотинце варош у Власотинцу09.06.2023.12.06.2023.12.06.2023.
03-351-61/23Славиша Стоичић, Добровиш, општина ВласотинцеИзградња објекта -породично-стамбена зграда- на кп.бр. 1781/8 КО Власотинце варош у Власотинцу и на кп.бр. 4655/4 КО Власотинце ван варош у Власотинцу16.06.2023.12.07.2023.12.07.2023.
03-351-69/23Душан Ристић, Власотинце, ул. Бабички одред бр. 23 Изградња објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 2756/3 КО Власотинце варош у Власотинцу10.07.2023.17.07.2023.17.07.2023.
03-351-76/23``PRIMA NOVA``, Д.О.О. ул. Текстилна бр. 97, град Лесковац, ПИБ : 104436502; МАТ : 020165260Изградња пословног објекта трговине на мало-супермаркет на кп.бр. 1755/3 КО Власотинце варош у Власотинцу25.07.2023.28.07.2023.28.07.2023.27.08.2023.28.07.2023.03.08.2023.
03-351-77/23Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, ПИБ : 101608258; МАТ : 07179588;Изградња објекта : Дистрибутивна и секундарна мрежа за водоснабдевање насеља Скрапеж на кп.бр. 441, 3489, 588, 3488, 265, 608, 261 и 2781 све КО Конопница и на кп.бр. 2774, 2755, 2779, 2753, 1304 и 2758 све КО Скрапеж, општина Власотинце01.08.2023.08.08.2023.08.08.2023.
03-351-84/23Маја Арсић, Кукавице бр. 105, општина ВласотинцеИзградња стамбеног објекта бр. 1. на кп.бр. 1642 КО Власотинце ван варош у Власотинцу09.08.2023.14.08.2023.14.08.2023.13.09.2023.17.08.2023.18.08.2023.
03-351-88/23ИГМ `` МЛАДОСТ ``, Д.O.O., ул. Пушкинова бр. бб, Лесковац, Матични број: 20887877, ПИБ: 107874211Изградња објекта : Постројење мала соларна електрана ``Младост 4``- производни објекат са статусом купац-продавац, инсталисане снаге 999 кW на кп.бр. 1799 КО Батуловце, општина Власотинце15.08.2023.18.08.2023.18.08.2023.

Грађевинске дозволе, < 2022.

Број предметаПодносилац захтеваПредметДатум пријемаДатум одбацивањаДатум објављивања на интернетуРок за допуну предметаДопунаОдбијенИздата грађевинска дозвола
03-351-267/21Славољуб Цветковић, Равнa Горa, општине Власотинце,Изградња стамбеног објекта бр. 2., на кп.бр. 5123 и 5125 обе КО Власотинце варош у Власотинцу16.11.2021.03.12.2021.03.12.2021.
03-351-266/21Милош Јовић и Ивана Јовић, Кукавица, општина Власотинце, Измена у току градње за изградњу објекта за складиштење бетонских елемената на кп.бр. 4030, 4031, 4032, 4033 и 4029/7 све КО Власотинце ван варош у Власотинцу08.11.2021.30.11.2021.30.11.2021.
03-351-265/21Јован Ђорђевић, Стајковцe, општина ВласотинцеИзградња економског објекта -хидрофорска кућица- на кп.бр. 4263 КО Стајковце08.11.2021.24.11.2021.24.11.2021.
03-351-252/21Новица Момчилови,Београда, Раковцица, ул. 17. Октобра бр. 98.,Изградња помоћног објекта на кп.бр. 3466/4 КО Власотинце ванварош у Власотинцу29.10.2021.08.11.2021.08.11.2021.
03-351-247/21Ањa Младеновић и Теодорa Младеновић, Власотинцe, ул. Васе Чарапића бр. 18. Реконструкција и надоградња стамбеног објекта бр. 4., на кп.бр. 3071 КО Власотинце варош у Власотинцу.10/15/202126.10.2021.26.10.2021.
03-351-246/21``ELRAD WS-S``, Д.о.о., Прдузеће за развој и производњу кабловских сетова Власотинце, ул. 29 Новембра бб., МАТ : 20539771, ПИБ : 106129214,Доградња административног дела објекта Фабрике каблова и кабловских сетова од П на П+1 на кп.бр. 3910/58 КО Власотинце ван варош у Власотинцу14.10.2021.19.10.2021.19.10.2021.18.11.2021.02.11.2021.09.11.2021.
03-351-235/21Никола Хот, Власотинца, ул. Његошева бр. 50.,Стамбени објекат на кп.бр. 2783 КО Власотинце варош у Власотинцу03.10.2021.08.10.2021.08.10.2021.
03-351-211/19’'ELRAD WS-S'' д.о.о., Власотинцe, ул. 29 Новембра ббИзградњa објекта производна хала на кп.бр. 3910/58 КО Власотинце ван варош у Власотинцу10.12.2019.17.12.2019.17.12.2019.
03-351-204/19''WATER GREEN ENERGY '' d.o.o. Кумарево,Кумарево б.б.Изградњa објекта МХЕ ''Беско'' на Рупској реци са машинском зградом на кп.бр.2491 и 2493 КО Дадинце,цевоводом на кп.бр.297, 2978, 296, 2976, 2975, 2974, 2495, 2494, 2493 КО Дадинце и на кп.бр. 3504, 3522, 841, 836, 835, 3510, 828, 827, 826, 825, 824, 823 , 822, 820, 819, 818, 817, 816/1, 815/1, 814, 813, 812, 811, 810, 807, 806, 805, 804, 802, 801, 800 и 792 КО Градиште и водозахватом на кп.бр.3504 КО Градиште,општина Власотинце02.12.2019.12.12.2019.12.12.2019.
03-351-204-2/21``WATER GREEN ENERGY‚‚ Д.о.о., Кумарево.Кумарево бр. бб., МАТ:64201832; МАТ :20925507;(Решење о исправци техничке грешке) за изградњу МХЕ ''Беско'' на Рупској реци са машинском зградом на кп.бр.2491 и 2493 КО Дадинце,цевоводом на кп.бр.297, 2978, 296, 2976, 2975, 2974, 2495, 2494, 2493 КО Дадинце и на кп.бр. 3504, 3522, 841, 836, 835, 3510, 828, 827, 826, 825, 824, 823 , 822, 820, 819, 818, 817, 816/1, 815/1, 814, 813, 812, 811, 810, 807, 806, 805, 804, 802, 801, 800 и 792 КО Градиште и водозахватом на кп.бр.3504 КО Градиште,26.11.2021.06.12.2021.26.11.2021.
03-351-202/19Боривојe Анђелковић,Власотинцe, ул.Милорада Величковића бр.ббИзградња објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 239/1 КО Власотинце варош28.11.2019.10.12.2019.09.12.2019.
03-351-201/19Боривојe Анђелковић,Власотинцe, ул.Милорада Величковића бр.ббДоградњa породично-стамбене зграде на кп.бр.6086/19 КО Власотинце ван варош27.11.2019.10.12.2019.09.12.2019.
03-351-197/19Мaркo Младеновић, Горњи Орах,општина ВласотинцеИзградњa стамбеног објекта на кп.бр. 4361/2 КО Власотинце варош17.11.2019.25.11.2019.25.11.2019.
03-351-188/19Бојанa Јанковић,Власотинца,ул.Саве Ковачевића бр.44Доградња и реконструкција постојећег стамбеног објекта По+П+1 и помоћног објекта П у стамбени објекат По+П+1 на кп.бр.1140 КО Власотинце варош у Власотинцу07.11.2019.14.11.2019.14.11.2019.13.12.2019.02.12.2019.05.12.2019.
03-351-182/19ELRAD International ``d.o.o ул.Љутомерска цеста бр.47,90250 Горња Радгона,СловенијaИзменa грађевинске дозволе у току градње реконструкцију и доградњу комплекса фабрике`` ELRAD SERBIA``Д.о.о у Власотинцу на кп.бр.3910/47 КО Власотинце ван варош18.10.2019.25.10.2019.25.10.2019.
03-351-181/19ИГМ `` МЛАДОСТ ``Д.о.о.,ул.Пушкинова бр.бб,Лесковац Изменa грађевинске дозволе у току градње за изградњу надкривеног складишта-надстрешнице на кп.бр.1150/1 КО Батуловце15.10.2019.22.10.2019.22.10.2019.
03-351-174/21Техничка школа Власотинце, ул. Михајла Михајловића бр. бб., МАТ : 07351712; ПИБ : 101937023; Измена(предрачунска вредност) грађевинске дозволе за реконструкцију и доградњу радионице котларнице и пројекат партерног уређења у Власотинце на кп.бр. 2849, 2849/3 и 2849/2 све КО Власотинце варош24.11.2021.29.11.2021.29.11.2021.
03-351-155/21Јован Николић, Власотинце, ул. Косовска бр. бб.Измене решења о грађевинској дозволи у току градње за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта са једним станом на кп.бр. 488 и 1489/5 обе КО Власотинце варош у Власотинцу30.09.2021.06.10.2021.06.10.2021.
03-351-152/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Oрашје и Куквица на кп.бр. 4664, 4665, 4666, 4690, 4691, 721, 705/3, 4668, 4670, 4667, 4672/1, 4652, 2783, 2785, 2826, 2820, 2819, 2818, 2816/1, 2816/2, 2816/3, 2816/4, 2814, 4681, 3488, 3489, 4677, 3334, 4674, 3250, 4679/1 и 3096/1све КО Орашје24.09.2021.04.10.2021.04.10.2021.03.11.2021.
03-351-148/21Милкa Видосављевић Власотинце, ул. Светозара Марковића бр. 39.Доградња објекта породично стамбене зграде на кп.бр. 2576 КО Власотинце варош у Власотинцу22.09.2021.30.09.2021.30.09.2021.
03-351-144/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12.Изградња Јавног паркинга `` Власина ``, ул. Николе Тесле бр. бб. на кп.бр. 690/6 и 1346 обе КО Власотинце варош у Власотинцу13.09.2021.24.09.2021.24.09.2021.
03-351-143/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12.Изградња за реконструкцију и доградњу вртића `` ПЧЕЛИЦА `` на кп.бр. 3082/2 КО Стајковце у Стајковцу13.09.2021.24.09.2021.24.09.2021.
03-351-137/21Ивана Петровић, Власотинце, ул. Ђуре Јакшића бр. 32.Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 2748 КО Власотинце варош у Власотинцу01.09.2021.14.09.2021.14.09.2021.
03-351-135/21Драган Станковић, Власотинце, ул.Милентија Поповића бр. 28., Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 1888 и 1889 обе КО Власотинце варош у Власотинцу27.08.2021.07.09.2021.07.09.2021.06.09.2021.
03-351-133/19``МАША ИМПЕКС``,д.о.о.СтајковцеИзградњa производног објекта на кп.бр.4964, 4961/1 и 4961/2 КО Стајковце,Општина Власотинце у предмету добијања грађевинске дозволе за изградњу производног објекта на кп.бр.4964, 4961/1 и 4961/2 КО Стајковце09.09.2019.13.09.2019.13.09.2019.12.10.2019.16.09.2019.25.09.2019.
03-351-132/21Александрa Стојановић,Стајковцe, општина ВласотинцеИзградња економског објекта на кп.бр. 2002/2 КО Стајковце,24.08.2021.01.09.2021.01.09.2021.
03-351-126/21Новица Јанковић, Доња Лопушња, општина Власотине Изградња објекта - породично стамбена зграда- на кп.бр. 4660/2 КО Власотинце ван варош у Власотинцу10.08.2021.19.08.2021.19.08.2021.
03-351-126/19Тањa Игњатовић, Грабовицa,ул.Дунавска бр.40.Изградња објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр.3070 КО Власотинце варош у Власотинцу02.09.2019.03.09.2019.03.09.2019.
03-351-124/19Рајкo Урошевић и Добрицa Урошевић Власотинцe,ул.Власотиначких бригада бр.19Надоградња породичне стамбене зграде подкровљем на кп.бр.229 КО Власотинце варош28.08.2019.25.08.2019.25.08.2019.
03-351-123/19Jован Милић Власотинцe,ул.Босанка бр.8 Изградња објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 1112 КО Власотинце варош 26.08.2019.25.08.2019.25.08.2019.
03-351-116/21Славиша Милошевић и Марија Миљковић, Власотинце, ул. Дрварска бр. 32 Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 5738/4 КО Власотинце ван варош у Власотинцу18.07.2021.21.07.2021.21.07.2021.
03-351-114/21Јован Николић, Власотинце, ул. Косовска бр. бб. Измена решења о грађевинској дозволи у погледу инвеститора за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кп.бр. 488 и 1489/5 обе КО Власотинце варош у Власотинцу12.07.2021.13.07.2021.13.07.2021.
03-351-111/19Општина Власотинце,
Трг Ослобођења бр. 12,
Продужење магистралног водоводног цевовода до центра насеља Стајковце на кп.бр. 5044/2 , 5043/2 , 5042 , 5041 , 5040/4 , 5040/3 , 5040/1 , 5038 , 5037 , 5036/5 , 5036/6 , 5036/4 , 5035/5 , 5035/4 , 5034/4 , 5033/4 , 5032/4 , 50305029 , 5028/2 , 5028/1 , 5027/2 , 5027/1 , 5026 , 4516 , 4517 , 4518 , 4519/2 , 4519/1 , 4520/1 , 4953 , 4612 , 4571/4 , 5181/1 , 3906/3 , 3897 , 5189/1 , 3115/1 , 5174 , 3074 , 3172/2 , 2070 , 2072 , 2071 , 5186 и 2090 све КО Стајковце22.08.2019.26.08.2019.26.08.2019.
03-351-109/19Славишa Стоичић Власотинцe,
ул. Милентија Поповића бр. 52,
Реконструкција и доградњу стамбеног објекта на кп.бр.488 и 1489/5 обе КО Власотинце варош у Власотинцу06.08.2019.15.08.2019.15.08.2019.
03-351-108/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Стајковце на кп.бр. 5181/1, 5189/1, 4520/3, 4520/2, 4541/2, 4540/1, 4539,4538, 4528, 4266, 4058, 4059, 4060/1, 4062, 4064, 4065, 4066, 2942, 5178/1, 2942, 5178/1, 2977, 2947, 5176/1, 3042, 5176/1, 3037/3, 2135, 2145/3, 2145/2, 2122, 2123/2, 2130, 2166, 2092, 2090, 2089, 5186, 2071, 2072, 2070, 5174, 3172/2, 3059/4, 2085, 2107, 2087, 2088/1, 2061, 3145, 3128, 3069, 3096, 3085, 3084, 3114, 3115/1, 3128, 4067, 4068, 4070, 4071, 4072, 4073/2, 4073/1, 4074, 4079, 4080, 4081 и 4082 све КО Стајковце01.07.2021.14.07.2021.14.07.2021.
03-351-107/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Батуловце на кп.бр. 1782/1, 761, 765/2, 765/1, 722, 766, 697/1, 696, 1789, 1788, 190, 206, 1782/3, 1786, 444/2, 1770, 619, 1787, 239, 773, 639, 599/1 све КО Батуловце01.07.2021.14.07.2021.14.07.2021.
03-351-106/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Oрашје и Куквица на кп.бр. 4664, 4665, 4666, 4690, 4691, 721, 705/3, 4668, 4670, 4667, 4672/1, 4652, 2783, 2785, 2826, 2820, 2819, 2818, 2816/1, 2816/2, 2816/3, 2816/4, 2814, 4681, 3488, 3489, 4677, 3334, 4674, 3250, 4679/1 и 3096/1све КО Орашје 01.07.2021.02.08.2021.02.08.2021.01.09.2021.13.10.2021.19.10.2021.
03-351-105/19Новицa Цветковић,
Стајковцаe
Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 4539 КО Стајковце31.07.2019.06.08.2019.06.08.2019.05.09.2019.
03-351-104/19Мирa Петровић,
Конопницa
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 2868/1, 2868/2 и 2868/3 све КО Власотинце ван варош30.07.2019.08.08.2019.08.08.2019.
03-351-101/19Николa Петковић Власотинцe,
ул. Димитрија Пешкића бр. 20
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 283 КО Власотинце варош29.07.2019.09.08.2019.08.09.2019.
03-351-100/21Дејан Петровић, Власотинца, ул. Омладинска бр. 24/а., Изградња објекта породична стамбена зграда на кп.бр. 224/60 КО Власотинце варош у Власотинцу21.06.2021.09.07.2021.09.07.2021.
03-351-99/2021Joван Стаменковића из Власотинца, ул. Ђуре Ђаковића бр. 18. Реконструкција и надоградња угоститељског објекта на кп.бр. 3719 КО Власотинце варош у Власотинцу05.07.2021.09.07.2021.07/09/2021
03-351-98/21`` GRUNER SERBIAN ``, Д.о.о., Власотинце, ул. Марка Орешковића бр.бб.Изградња Производног објекта Фаза 4 на кп.бр. 864/18 КО Власотинце варош у Власотинцу23.06.2021.09.07.2021.09.07.2021.
03-351-97/21Драган Кресс Костић, Манастиришта, општина ВласотинцеИзградња угоститељског објекта на кп.бр. 2325, 2326 и 2328 све КО Власотинце варош у Власотинцу08.06.2021.10.06.2021.10.06.2021.
03-351-95/21Игор Крстић, Власотинце, ул. Мије Миленковића бр. бб.,Изградња објекта породично стамбена зграда на кп.бр. 5065, 5066/5, 5062/1 све КО Власотинце варош у Власотинцу04.05.2021.10.06.2021.10.06.2021.
03-351-91/20Небојшa Стојчић, Власотинца, ул. Милентија Поповића бр. 52Измена грађевинске дозволе у погледу предрачунске вредности за изградњу бунгалова на кп.бр. 4500, 4501, 4502, 4504, 4495, 4498 све КО Добровиш,14.09.2020.06.10.2010.06.10.2020.
03-351-89/21Саше Јовановића, Пр. Услужна радња и трговина на велико ``EKO FOOD’’, Бабушница, ул. Багдалска бр. 1., Матични број : 65002124; ПИБ : 110792008,Изградња мале фотонапонске соларне електране МСЕ на крову постојећег објекта ``EKO FOOD’’ Власотинце на кп.бр. 3319 КО Власотинце ван варош у Власотинцу04.06.2021.07.06.2021.07.06.2021.
03-351-89/19Перицa Јовић, КукавицaПродужетак привремене грађевинске дозволе за изградњу мобилне асфалтне базе привременог карактера на кп.бр. 4029/12 КО Власотинце ван варош21.06.2019.09.07.2019.02.07.2019.
03-351-86/20Далибор Миленковић, Градиште, општина Власотинце.Изградња објекта -породична стамбена зграда- на кп.бр. 6031/1 КО Власотинце ван варош у Власотинцу08.09.2020.05.10.2020.05.10.2020.
03-351-85/20Александар Ђорђевић, Власотинце, ул.Бабички одред 22.Изградња стамбено пословног објекта –на кп.бр. 5064 КО Власотинце варош у Власотинцу01.09.2020.05.10.2020.05.10.2020.
03-351-82/21Владислав Горуновић, Власотинце, ул. Његошева бр. 21.Реконструкција и доградњу објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 2728 КО Власотинце варош у Власотинцу24.05.2021.31.05.2021.31.05.2021.
03-351-81/21``Перфект``, д.о.о., Власотинце, Технички преглед возила, ул. 29. Новембар бр. бб.,Реконструкција и доградња постојећег пословног објекта бр. 2., за технички преглед возила на кп.бр. 867 КО Власотинце варош у Власотинцу21.05.2021.27.05.2021.27.05.2021.26.06.2021.
03-351-79/20Небојше Голубовића из Хамбурга,
Немачка, ул. Zeidlerstrasse br. 12,
Доградња стамбеног објекта на кп.бр. 3149/1 КО Власотинце варош у Власотинцу04.08.2020.18.08.2020.18.08.2020.
03-351-78/19Општина Власотинце,
Трг Ослобођења бр. 12,
Реконструкција атмосферске канализацаије у делу улице Бабичког одреда на кп.бр.5089, 5111, 5109, 5108, 5163, 4183/2 све КО Власотинце ван варош и кп.бр.7295/2, 7295/3, 4359 и 4360 све КО Власотинце варош05/24/201907.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-77/21Стојан Митровић, Јастребac, општина ВласотинцеИзградња магацинско складишног објекта на кп.бр. 3989 КО Власотинце ван варош у Власотинцу16.05.2021.26.05.2021.26.05.2021.25.06.2021.
03-351-76/20Општинa Власотинце,
Трг Ослобођења бр. 12
Изградња новопројектоване улице, водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализационе мреже у Власотинцу, индустријска зона на кп.бр. 863, 864/12 и 865/1 све КО Власотинце варош21.07.2020.28.07.2020.28.07.2020.
03-351-74/20Братислав Цветковић,
Стајковцe
Изградња стамбеног објекта бр.2 на кп.бр. 4995, 4996 и 5000 све КО Стајковце08.07.2020.22.07.2020.22.07.2020.21.08.2020.19.08.2020.26.08.2020.
03-351-73/20Маријa и Бобан Раденковић,
Горњи Орах
Измена грађевинске дозволе у току градње за изградњу приземне породичне стамбене зграде на кп.бр. 4727 КО Власотинце варош у Власотинцу08.07.2020.24.07.2020.24.07.2020.
03-351-72/20Дивна Стојков, Власотинце
ул. Дрварска бр. 35
Доградња и реконструкцију постојећег стамбеног објекта бр.1 на кп.бр. 1762 КО Ладовица24.06.2020.24.07.2020.24.07.2020.
03-351-71/19Дејан Стојановић, Власотинцe,
ул. Стефана Првовенчаног бр.16
Измена грађевинске дозволе (у току градње) за изградњу објекта породичне стамбене зграде на кп.бр. 4778/7, 4778/8 и 4779/8 све КО Власотинце варош у Власотинцу27.05.2019.04.06.2019.04.06.2019.
03-351-69/19Милош Ђорђевић,
Власотинцe,
ул. Десанке Максимовић бр. 2
Изградња објекта за складиштење керамике на кп.бр. 3399 и 3400 обе КО Власотинце ван варош01.06.2019.07.06.2019.07.06.2019.
03-351-67/20Самостална занатске радње
``ПРОХРОМ``,
Милован Ивковић, предузетник, Власотинце,ул.Конопничка бр. 50
Изградња објекта управне зграде и радионице на кп.бр.3882 КО Власотинце ван варош12.06.2020.18.06.2020.18.06.2020.
03-351-67/19Зоран Миленковић,
Стајковцe
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 3904, 3905, 3906/1 и 3907/1 све КО Стајковце19.05.2019.13.06.2019.13.06.2019.
03-351-66/19Миљан Станковић, Горњи Орах,
Јездине
Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 4395/1 КО Власотинце варош у Власотинцу19.05.2019.06/03/201903.06.2019.
03-351-60/21Иван Младеновић, Власотинце, ул. Немањина бр. 58/14. Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 5738/7 и 5739/2 обе КО Власотинце ван варош у Власотинцу13.04.2021.21.04.2021.21.04.2021.
03-351-60/20Светлана Милосављевић,
Власотинцe,ул.Босанска бр.6.
Реконструкција објекта -породична стамбена зграда-реконструкција крова на кп.бр. 11104 КО Власотинце варош у Власотинцу01.06.2020.08.06.2020.08.06.2020.
03-351-59/20Југослава Станковић,
Jаковљевo
Изградњa објекта-породична стамбена зграда на кп.бр. 4662/4 КО Власотинце ван варош у Власотинцу26.05.2020.03.06.2020.03.06.2020.
03-351-58/19Дарко Гмитровић, МанастириштеИзградња стамбеног објекта бр.1 на кп.бр. 5293/3 КО Власотинце ван варош10.05.2019.17.05.2019.17.05.2019.
03-351-56/21Драгољуб Цекић, Власотинцe, ул. Синише Јанића бр. 35.,Реконструкција и доградњу стамбеног објекта на кп.бр. 2564 КО Власотинце варош у Власотинцу01.04.2021.10.04.2021.10.04.2021.09.05.2021.23.04.2021.27.04.2021.
03-351-53/21Марко Јанковић и Маја Јанковић, Власотинце, ул. 12. Бригаде бр. 15.Изградња објекта - вишепородична стамбена зграда - на кп.бр. 2891/4 и 2891/5 обе КО Власотинце варош у Власотинцу29.03.2021.09.04.2021.09.04.2021.
03-351-50/19Зоран Миленковић, СтајковцeИзградњa стамбеног објекта на кп.бр. 3904, 3905, 3906/1 и 3907/1 све КО Стајковце06.04.2019.15.04.2019.15.04.2019.14.05.2019.22.04.2019.
03-351-49/21Миодраг Миленковић и Гордана Миленкови,Ладовице, општина Власотинце, Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 2517/2 и 2517/3 обе КО Власотинце варош у Власотинцу24.03.2021.09.04.2021.09.04.2021.
03-351-48/21Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Конопница на кп.бр. 3151/4, 2216/3, 2238, 2040/3, 2023/2, 2209, 3163/1, 3500, 2178/3, 2158, 2179, 2193/3, 2178/7, 2178/6, 2100, 3504/3, 2088/2, 1776, 416, 441, 458, 3503, 3132/4, 3132/3, 3132/5 све КО Конопница и на кп.бр. 2772, 2881, 2936 и 1771 све КО Власотинце ван варош и на кп.бр. 867 КО Батуловце03/23/202114.04.2021.14.04.2021.13.05.2021.15.04.2021.21.04.2021.
03-351-47/21Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Прилепац на кп.бр. 1954/1, 177/1, 1954/9, 1954/4, 1956, 448/6, 152, 86/3, 137, 127, 98, 95, 61, 64/5, 1959 све КО Прилепац и кп.бр. 1825/2, 1936, 1316/3 и 131/2 све КО Гложане23.03.2021.31.03.2021.31.03.2021.
03-351-46/21Општина Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12,Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Стајковце на кп.бр. 5181/1, 5189/1, 4520/3, 4520/2, 4541/2, 4540/1, 4539,4538, 4528, 4266, 4058, 4059, 4060, 4061/2, 4061/1, 4062, 4064, 4065, 4066, 2942, 5178/1, 2942, 5178/1, 2977, 2947, 5176/1, 3042, 5176/1, 3037/3, 2135, 2145/3, 2145/2, 2122,2123/2, 2130, 2166, 2092, 2090, 2089, 5186, 2071, 2072, 2070, 5174, 3172/2, 3059/4, 2085, 2107, 2087, 2088/1, 2061, 3145, 3128, 3069, 3096, 3110, 3085, 3084, 3114, 3115/1, 3128, 4067, 4068, 4070, 4071, 4072, 4073/2, 4073/1, 4074, 4079, 4080, 4081 и 4082 све КО Стајковце23.04.2021.15.04.2021.
17.05.2021.
15.04.2021.14.05.2021.22.04.2021.17.05.2021.
03-351-45/21Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Конопница на кп.бр. 3151/4, 2216/3, 2238, 2040/3, 2023/2, 2209, 3163/1, 3500, 2178/3, 2158, 2179, 2193/3, 2178/7, 2178/6, 2100, 3504/3, 2088/2, 1776, 416, 441, 458, 3503, 3132/4, 3132/3, 3132/5 све КО Конопница и на кп.бр. 2772, 2881, 2936 и 1771 све КО Власотинце ван варош и на кп.бр. 867 КО Батуловце03/23/202113.04.2021.
19.05.2021.
14.04.2021.13.05.2021.28.04.2021.
03-351-42/21Општинa Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12Изградња фекалне канализације у МЗ у Власотинцу, село Гложане на кп.бр. 1360, 863, 1396, 1936, 1934, 918/1, 929, 1931, 941/2, 1932/1, 989, 957, 987/4, 987/3, 1935, 624/4, 1939/4, 337/3, 337/2, 318/2, 298, 1825/2, 1936, 1316/3 и 131/2 све КО Гложане23.03.2021.31.03.2021.31.03.2021.
03-351-42/19Грозде и Ненада Илића Власотинце,
ул. Марка Орешковића бр.74
Доградња породичне куће на кп.бр.790 КО Власотинце варош у Власотинцу08.04.2019.16.04.2019.16.04.2019.
03-351-41/21Владице Ранђеловића из Равног Дела, општина Власотинце Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 1928/2 КО Власотинце варош у Власотинцу18.03.2021.29.03.2021.29.03.2021.
03-351-41/19Дејан Голубовић,Власотинцe,
ул. Бошка Бухе бр. 26
Изградњa објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 1908/2 КО Власотинце варош у Власотинцу,08.04.2019.04/09/201904/09/2019
03-351-40/20Перица Јовић,
предузетник експлоатација
песка и шљунка и превоз
робе АБ КОП Власотинце,
Орашачки пут бр.бб
Изградња oбјекта -бетонска база са пратећим објектима- кп.бр.4030,4031,4032, 4033 и 4029/1 све Власотинце ван варош19.03.2020.24.03.2020.24.03.2020.
03-351-39/20Филип Цветковић, Гложанe,
општина Власотинце
Реконструкција,доградњу и пренамену постојећег објекта По+П намене ``стовариште пољопреивредних производа`` у пословни објекат ``Стовариште грађевинског и грађевинскко-занатског материјала``,спратности По+П+1 на кп.бр. 254/4 и 255 обе КО Гложане18.03.2020.20.03.2020.20.03.2020.
03-351-39/19Милоша Јовића из Кукавице,Изградња објекта за складиштење бетонских елемената на кп.бр. 4030, 4031, 4032, 4033 и 4029/7 све КО Власотинце ван варош у Власотинцу26.03.2019.03.04.2019.29.03.2019.
03-351-38/21Миле Ивановић,Јаковљево, општина ВласотинцеИзградња стамбеног објекта бр. 1. на кп.бр. 2050/20 КО Шишава17.03.2021.18.03.2021.03/18/2021
03-351-38/20Витa Савић, СредорИзградњa објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 4338/2, 4338/3 и 69/8 све КО Власотинце варош16.03.2020.19.03.2020.
03-351-34/21Драгана Петровића из Стајковца, општина Власотинце, Реконструкција и надоградња стамбено - пословног објекта на кп.бр. 2433 и 2435 обе КО Власотинце варош у Власотинцу13.03.2021.19.03.2021.19.03.2021.
03-351-34/19Драгише и Слободанке Банковић,
Горње Гарe
Драгишa и Слободанкa Банковић из Горњег Гара, надоградњу постојећег објекта надстрешнице на кп.бр.2102/3 КО Власотинце варош17.03.2019.25.03.2019.25.03.2019.24.04.2019.08.05.2019.
03-351-33/21П.Г.Т.А.Р. ``Нешко ``, Стојичић Верица, Предузетник, Власотинце, ул.Милентија Поповића бр.52.Изградња објека Самоуслужна ауто перионица на кп.бр. 871/3 КО Власотинце варош у Власотинцу13.03.2021.22.03.2021.22.03.2021.
03-351-33/19Расткo Миљковић, Власотинцe
ул. Мије Миленковића бр. бб
Изградња стамбеног објекта бр.2 на кп.бр.103/2 КО Власотинце варош13.03.2019.26.03.2019.26.03.2019.
03-351-30/19Небојшa Стојчић,
Власотинцe,
ул. Милентија Поповића бр. 52
Изградња бунгалова на кп.бр. 4500, 4501, 4502, 4504, 4495, 4498 све КО Добровиш07.03.2019.26.03.2019.26.03.2019.
03-351-29/21Самосталне занатске радње `` ПРОХРОМ ``, Милован Ивковић, предузетник, Власотинце, ул. Конопничка бр. 50.,Измена грађевинске дозволе у току градње за изградњу објекта управне зграде и радионице на кп.бр. 3882 КО Власотинце ван варош у Власотинцу05.03.2021.16.03.2021.17.03.2021.16.04.2021.15.04.2021.04/19/2021
03-351-28/21``ХСВ``, Д.о.о., Власотинце, ул. 29. Новембра бр. бб., Реконструкција и доградња постојећег, помоћног-пословног објекта - сервис за технички преглед возила, објекат бр. 3. на кп.бр. 871/4 КО Власотинце варош у Власотинцу08.03.2021.09.03.2021.12.03.2021.08.04.2021.10.03.2021.10.03.2021.
03-351-23/19Горан Стаменковић, Стајковцe Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 4200/3 КО Власотинце варош у Власотинцу04.03.2019.08.03.2019.08.03.2019.
03-351-22/19М-М-КОМЕРЦ ТИМ 016 ,д.о.о.
ул. Николе Тесле бр. 35,
Власотинце
Aдаптацијa и доградњу пословног објекта на кп.бр. 1249 и 1250 КО Власотинце варош у Власотинцу03.03.2019.26.03.2019.26.03.2019.
03-351-18/21Александар Рајковић, Власотинце, ул. Ивана Милутиновића бр. 3/1.Измена у погледу инвеститора11.02.2021.22.02.2021.22.02.2021.
03-351-17/19ИГМ `` МЛАДОСТ ``Д.о.о.,
ул. Пушкинова бр. бб, Лесковац
Изградњa надкривеног складишта-надстрешнице на кп.бр.1150/1 КО Батуловце24.02.2019.08.03.2019.08.03.2019.
03-351-14/20Божидар Јовић,Власотинца,
ул. Јужноморавачких бригада бр. 9
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 2116/2 КО Власотинце варош11.02.2020.19.02.2020.19.02.2020.
03-351-13/20Немањa Митровић
и Весна Митровић Стевић,
Власотинца, ул. Бабички одред бр. 10
Изградња стамбеног објекта бр.1 на кп.бр. 210/3 КО Власотинце варош11.02.2020.19.02.2020.19.02.2020.
03-351-12/21Ђокица МиленковићГрадиште, општина Власотинце,Реконструкција и доградњу стамбеног објекта бр. 1. на кп.бр. 6061/1 КО Власотинце ван варош у Власотинцу02/02/202109.02.2021.10.02.2021.09.03.2021.26.02.2021.09.03.2021.
03-351-11/21Горан МиленковићГрадиште, општина Власотинце,Реконструкција и доградњу стамбеног објекта бр. 1. на кп.бр. 6061/1 КО Власотинце ван варош у Власотинцу02/02/202109.02.2021.10.02.2021.09.03.2021.26.02.2021.09.03.2021.
03-351-11/20Техничкa школa
Власотинце, ул.
Михајла Михајловић бр. бб
Изменa грађевинске дозволе за реконструкцију и доградњу радионице котларнице и пројекат партерног уређења у Власотинце на кп.бр.2849, 2849/3 и 2849/2 све КО Власотинце варош11.02.2020.13.02.2020.13.02.2020.
03-351-9/19Милош Миленковић,
Власотинцe,
ул. Бабички одред бр. 44
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 4200/3 КО Власотинце варош у Власотинцу30.01.2019.08.02.2019.08.02.2019.
03-351-6/21GRUNER SERBIAN ``, , Д.о.о. Власотинце ул. Марка Орешковића бр. бб. Изградња објекта-соларнефотонапонске електране на кп.бр. 864/13 и 864/18 обе КО Власотинце варош у Власотинцу22.01.2021.01.02.2021.01.02.2021.01.03.2021.17.02.2021.23.02.2021.
03-351-1/19Радован Маринковић,Равни Дел,
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 4617 КО Власотинце варош у Власотинцу01.01.2019.05.02.2019.05.02.2019.
03-122/19Сашa и Милицa Антић,Београда,ул.Шејкина бр.41Изградња објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 2789 КО Власотинце варош у Власотинцу25.08.2019.28.08.2019.28.08.2019.
03-16/2019Техничкa школa Власотинце,
ул. Михајла Михајловић бр. бб
Реконструкција и доградњу радионице котларнице и пројекат партерног уређења у Власотинце на кп.бр.2849, 2849/3 и 2849/2 све КО Власотинце варош.18.02.2019.26.02.2019.26.02.2019.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ