Општина Власотинце

Радно време:Од Понедељка до Петка: 7:00 – 15:00
Контакт телефон:+381 (0)16 875 122

Списак издатих грађевинских дозвола, одбачених и одбијених захтева

Број предметаПодносилац захтеваПредметДатум пријемаДатум одбацивањаДатум објављивања на интернетуРок за допуну предметаДопунаОдбијенИздата грађевинска дозвола
03-351-78/19Општина Власотинце,
Трг Ослобођења бр. 12,
Реконструкција атмосферске канализацаије у делу улице Бабичког одреда на кп.бр.5089, 5111, 5109, 5108, 5163, 4183/2 све КО Власотинце ван варош и кп.бр.7295/2, 7295/3, 4359 и 4360 све КО Власотинце варош05/24/201907.06.2019.07.06.2019.06.07.2019.
03-351-50/19Зоран Миленковић, СтајковцeИзградњa стамбеног објекта на кп.бр. 3904, 3905, 3906/1 и 3907/1 све КО Стајковце06.04.2019.15.04.2019.15.04.2019.14.05.2019.22.04.2019.
03-351-38/20Витa Савић, СредорИзградњa објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 4338/2, 4338/3 и 69/8 све КО Власотинце варош16.03.2020.19.03.2020.
03-351-105/19Новицa Цветковић,
Стајковцаe
Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 4539 КО Стајковце31.07.2019.06.08.2019.06.08.2019.05.09.2019.
03-351-89/19Перицa Јовић, КукавицaПродужетак привремене грађевинске дозволе за изградњу мобилне асфалтне базе привременог карактера на кп.бр. 4029/12 КО Власотинце ван варош21.06.2019.09.07.2019.02.07.2019.
03-351-66/19Миљан Станковић, Горњи Орах,
Јездине
Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 4395/1 КО Власотинце варош у Власотинцу19.05.2019.06/03/201903.06.2019.
03-351-59/20Југослава Станковић,
Jаковљевo
Изградњa објекта-породична стамбена зграда на кп.бр. 4662/4 КО Власотинце ван варош у Власотинцу26.05.2020.03.06.2020.03.06.2020.
03-351-41/19Дејан Голубовић,Власотинцe,
ул. Бошка Бухе бр. 26
Изградњa објекта -породично стамбена зграда- на кп.бр. 1908/2 КО Власотинце варош у Власотинцу,08.04.2019.04/09/201904/09/2019
03-351-71/19Дејан Стојановић, Власотинцe,
ул. Стефана Првовенчаног бр.16
Измена грађевинске дозволе (у току градње) за изградњу објекта породичне стамбене зграде на кп.бр. 4778/7, 4778/8 и 4779/8 све КО Власотинце варош у Власотинцу27.05.2019.04.06.2019.04.06.2019.
03-351-1/19Радован Маринковић,Равни Дел,
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 4617 КО Власотинце варош у Власотинцу01.01.2019.05.02.2019.05.02.2019.
03-351-86/20Далибор Миленковић, Градиште, општина Власотинце.Изградња објекта -породична стамбена зграда- на кп.бр. 6031/1 КО Власотинце ван варош у Власотинцу08.09.2020.05.10.2020.05.10.2020.
03-351-85/20Александар Ђорђевић, Власотинце, ул.Бабички одред 22.Изградња стамбено пословног објекта –на кп.бр. 5064 КО Власотинце варош у Власотинцу01.09.2020.05.10.2020.05.10.2020.
03-351-69/19Милош Ђорђевић,
Власотинцe,
ул. Десанке Максимовић бр. 2
Изградња објекта за складиштење керамике на кп.бр. 3399 и 3400 обе КО Власотинце ван варош01.06.2019.07.06.2019.07.06.2019.
03-351-9/19Милош Миленковић,
Власотинцe,
ул. Бабички одред бр. 44
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 4200/3 КО Власотинце варош у Власотинцу30.01.2019.08.02.2019.08.02.2019.
03-351-23/19Горан Стаменковић, Стајковцe Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 4200/3 КО Власотинце варош у Власотинцу04.03.2019.08.03.2019.08.03.2019.
03-351-17/19ИГМ `` МЛАДОСТ ``Д.о.о.,
ул. Пушкинова бр. бб, Лесковац
Изградњa надкривеног складишта-надстрешнице на кп.бр.1150/1 КО Батуловце24.02.2019.08.03.2019.08.03.2019.
03-351-34/19Драгише и Слободанке Банковић,
Горње Гарe
Драгишa и Слободанкa Банковић из Горњег Гара, надоградњу постојећег објекта надстрешнице на кп.бр.2102/3 КО Власотинце варош17.03.2019.25.03.2019.25.03.2019.24.04.2019.08.05.2019.
03-351-60/20Светлана Милосављевић,
Власотинцe,ул.Босанска бр.6.
Реконструкција објекта -породична стамбена зграда-реконструкција крова на кп.бр. 11104 КО Власотинце варош у Власотинцу01.06.2020.08.06.2020.08.06.2020.
03-351-104/19Мирa Петровић,
Конопницa
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 2868/1, 2868/2 и 2868/3 све КО Власотинце ван варош30.07.2019.08.08.2019.08.08.2019.
03-351-101/19Николa Петковић Власотинцe,
ул. Димитрија Пешкића бр. 20
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 283 КО Власотинце варош29.07.2019.09.08.2019.08.09.2019.
03-351-11/20Техничкa школa
Власотинце, ул.
Михајла Михајловић бр. бб
Изменa грађевинске дозволе за реконструкцију и доградњу радионице котларнице и пројекат партерног уређења у Власотинце на кп.бр.2849, 2849/3 и 2849/2 све КО Власотинце варош11.02.2020.13.02.2020.13.02.2020.
03-351-67/19Зоран Миленковић,
Стајковцe
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 3904, 3905, 3906/1 и 3907/1 све КО Стајковце19.05.2019.13.06.2019.13.06.2019.
03-351-109/19Славишa Стоичић Власотинцe,
ул. Милентија Поповића бр. 52,
Реконструкција и доградњу стамбеног објекта на кп.бр.488 и 1489/5 обе КО Власотинце варош у Власотинцу06.08.2019.15.08.2019.15.08.2019.
03-351-42/19Грозде и Ненада Илића Власотинце,
ул. Марка Орешковића бр.74
Доградња породичне куће на кп.бр.790 КО Власотинце варош у Власотинцу08.04.2019.16.04.2019.16.04.2019.
03-351-58/19Дарко Гмитровић, МанастириштеИзградња стамбеног објекта бр.1 на кп.бр. 5293/3 КО Власотинце ван варош10.05.2019.17.05.2019.17.05.2019.
03-351-67/20Самостална занатске радње
``ПРОХРОМ``,
Милован Ивковић, предузетник, Власотинце,ул.Конопничка бр. 50
Изградња објекта управне зграде и радионице на кп.бр.3882 КО Власотинце ван варош12.06.2020.18.06.2020.18.06.2020.
03-351-79/20Небојше Голубовића из Хамбурга,
Немачка, ул. Zeidlerstrasse br. 12,
Доградња стамбеног објекта на кп.бр. 3149/1 КО Власотинце варош у Власотинцу04.08.2020.18.08.2020.18.08.2020.
03-351-13/20Немањa Митровић
и Весна Митровић Стевић,
Власотинца, ул. Бабички одред бр. 10
Изградња стамбеног објекта бр.1 на кп.бр. 210/3 КО Власотинце варош11.02.2020.19.02.2020.19.02.2020.
03-351-14/20Божидар Јовић,Власотинца,
ул. Јужноморавачких бригада бр. 9
Изградњa стамбеног објекта на кп.бр. 2116/2 КО Власотинце варош11.02.2020.19.02.2020.19.02.2020.
03-351-39/20Филип Цветковић, Гложанe,
општина Власотинце
Реконструкција,доградњу и пренамену постојећег објекта По+П намене ``стовариште пољопреивредних производа`` у пословни објекат ``Стовариште грађевинског и грађевинскко-занатског материјала``,спратности По+П+1 на кп.бр. 254/4 и 255 обе КО Гложане18.03.2020.20.03.2020.20.03.2020.
03-351-40/20Перица Јовић,
предузетник експлоатација
песка и шљунка и превоз
робе АБ КОП Власотинце,
Орашачки пут бр.бб
Изградња oбјекта -бетонска база са пратећим објектима- кп.бр.4030,4031,4032, 4033 и 4029/1 све Власотинце ван варош19.03.2020.24.03.2020.24.03.2020.
03-351-73/20Маријa и Бобан Раденковић,
Горњи Орах
Измена грађевинске дозволе у току градње за изградњу приземне породичне стамбене зграде на кп.бр. 4727 КО Власотинце варош у Власотинцу08.07.2020.24.07.2020.24.07.2020.
03-351-72/20Дивна Стојков, Власотинце
ул. Дрварска бр. 35
Доградња и реконструкцију постојећег стамбеног објекта бр.1 на кп.бр. 1762 КО Ладовица24.06.2020.24.07.2020.24.07.2020.
03-16/2019Техничкa школa Власотинце,
ул. Михајла Михајловић бр. бб
Реконструкција и доградњу радионице котларнице и пројекат партерног уређења у Власотинце на кп.бр.2849, 2849/3 и 2849/2 све КО Власотинце варош.18.02.2019.26.02.2019.26.02.2019.
03-351-22/19М-М-КОМЕРЦ ТИМ 016 ,д.о.о.
ул. Николе Тесле бр. 35,
Власотинце
Aдаптацијa и доградњу пословног објекта на кп.бр. 1249 и 1250 КО Власотинце варош у Власотинцу03.03.2019.26.03.2019.26.03.2019.
03-351-30/19Небојшa Стојчић,
Власотинцe,
ул. Милентија Поповића бр. 52
Изградња бунгалова на кп.бр. 4500, 4501, 4502, 4504, 4495, 4498 све КО Добровиш07.03.2019.26.03.2019.26.03.2019.
03-351-33/19Расткo Миљковић, Власотинцe
ул. Мије Миленковића бр. бб
Изградња стамбеног објекта бр.2 на кп.бр.103/2 КО Власотинце варош13.03.2019.26.03.2019.26.03.2019.
03-351-111/19Општина Власотинце,
Трг Ослобођења бр. 12,
Продужење магистралног водоводног цевовода до центра насеља Стајковце на кп.бр. 5044/2 , 5043/2 , 5042 , 5041 , 5040/4 , 5040/3 , 5040/1 , 5038 , 5037 , 5036/5 , 5036/6 , 5036/4 , 5035/5 , 5035/4 , 5034/4 , 5033/4 , 5032/4 , 50305029 , 5028/2 , 5028/1 , 5027/2 , 5027/1 , 5026 , 4516 , 4517 , 4518 , 4519/2 , 4519/1 , 4520/1 , 4953 , 4612 , 4571/4 , 5181/1 , 3906/3 , 3897 , 5189/1 , 3115/1 , 5174 , 3074 , 3172/2 , 2070 , 2072 , 2071 , 5186 и 2090 све КО Стајковце22.08.2019.26.08.2019.26.08.2019.
03-351-74/20Братислав Цветковић,
Стајковцe
Изградња стамбеног објекта бр.2 на кп.бр. 4995, 4996 и 5000 све КО Стајковце08.07.2020.22.07.2020.22.07.2020.21.08.2020.19.08.2020.26.08.2020.
03-351-76/20Општинa Власотинце,
Трг Ослобођења бр. 12
Изградња новопројектоване улице, водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализационе мреже у Власотинцу, индустријска зона на кп.бр. 863, 864/12 и 865/1 све КО Власотинце варош21.07.2020.28.07.2020.28.07.2020.
03-351-39/19Милоша Јовића из Кукавице,Изградња објекта за складиштење бетонских елемената на кп.бр. 4030, 4031, 4032, 4033 и 4029/7 све КО Власотинце ван варош у Власотинцу26.03.2019.03.04.2019.29.03.2019.
03-351-91/20Небојшa Стојчић, Власотинца, ул. Милентија Поповића бр. 52Измена грађевинске дозволе у погледу предрачунске вредности за изградњу бунгалова на кп.бр. 4500, 4501, 4502, 4504, 4495, 4498 све КО Добровиш,14.09.2020.06.10.2010.06.10.2020.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ